امام الزمان دوسال براي ظهور فرصت دارد+فيلم
اضافه شده در تاریخ: 4/7/2011 3:30:03 PM
Bookmark and Share              Balatarin

بقلم ابومحمد المحمراوي

ویژۀ سنی نیوز: خامنه اي ،احمدي نژاد و نصرالله دوسال به امام الزمان فرصت ظهور دادند.

بنا به آخرین خبرها و با توجه به فیلمی که در آخر این مقاله تقدیم خوانندگان گرامی می گردد اسلام ایرانی با طعم تشیع صفوی کهریزکی و با کشف اسامی واقعی همراهان آینده امام الزمان و جاده صاف کنان فعلی، ایشان فقط دوسال برای ظهور فرصت دارند. در غیر اینصورت خودش بخیر و ما به سلامت مردم می مانند و سید خراسانی(خامنه ای) و شعیب ابن صالح(احمدی نژاد) و حسن نصرالله (یمانی). شکی نیست، اولین معترضان به این فیلم که ظهور را به دو سال آینده محدود می کند، کسانی هستند که صد ها سال است بنام امام الزمان و تحت عنوان حق الامام خود را شریک مال مردم کرده و خمس دست رنج مردم را بالا می کشند. خمس دست رنج مردم زحمتکش که روحانیت بی خاصیت آن را هزینه رفاه و زیورآلات و سرمایه گذاری برای فرزندان و دامادهای وارث العمامه خود کرده و می کنند. روحانیتی که ساکت عن الحق و لم یهتم بامورالمسلمینند وبرای فرار از اعتراض به ظالم همیشه پشت دیوار تقیه خودساخته پنهان می شدند. یکی از این خمس خورها مکارم شیرازی و امثال نوری همدانیهاست، دو عمامه به سری که در قبال تجاوز جنسی به زندانیان کهریزک هم ککشان نگزید. امروزه مدافع مردم بحرین که توسط دلالهای خمس جمع کن و دوره دیده های فیلقالقدس تحریک و با سوء استفاده از احساسات کور آنان را به خیابان می ریزند. چه کسی در جهان مانده، که نداند نظام ایران لااسلامی چه جنایاتی و چه ظلمهایی مانده که در حق مردم و خصوصا ملیتهای پنج گانه مرتکب نشده و حضرات نه تنها ساکتند بلکه تایید می کنند و عزت اسلام حنیف را به عزت چنین نظامی پیوست کرده اند. خمس خورانی که جنایات رژیم ایران را به فراموشی سپرده یا کمتر از جانیان دیگر قلمداد نموده برای مردم بحرین اشک تمساح سرازیر کرده اند. پس از حوادث بحرین که بر همه جهانیان دخالتهای ایران در آن اوضح من الشمس است تمام عمامه به سران سر از سرادیب خود بیرون آورده وامصیبتا فریاد برآوردند، فریادی که نشان از طائفی گری خمسوانی و آن را در قالب دین و مذهب با مغز نژادپرستی و توسعه گری پیش می برند. رژیم از جناح مانده در قدرت تا سبزهای طرد شده و نژادپرستان فرصت طلب در نیت سوء خود علیه بحرین به نقطه مشترک رسیده اند. و از همه پیشتازتر صادق روحانی که از همان روز اول انقلاب مدعی مالکیت بحرین بود و آن را یکی از استانهای ایران دانست. جای سئوالهای فراوان است این همه عمامه بسر و مراجعی که یک قطار را پر می کنند کجا بودند در قبال این همه جنایات شاه و رژیم 32 ساله فعلی، کجا بودند در زمان اعدامهای بی محاکمات خلخالی و لاجوردی، کجا بودند و در کدامین سرداب تاریک مشغول خمس خوری بوده که سخنی و اعتراضی به تجاوزات جنسی جمهوری اسلامی اساسا شیعی به زندانیان نگفته و نکردند؟ حضراتی که براحتی نمی توان اسم اصلی آنان را از بین قطاری از القاب بیرون کشید. حضرت و آیه الله و العظمی و حجت الاسلام و المسلمین و مستطاب و شیخ و سید و حاج آقا و ثقه الاسلامها و... کجا بودند وقتی جوانان مسلمان اکثرا شیعه از درد و رنج تجاوز جنسی ماموران حکومت اسلامی در کهریزک به خود غلطیدند و مردند؟ مگر نه اینکه این جنایات را خود وابستگان به رژیم افشا کردند، بماند هزاران تجاوز دیگر که پنهان کردند. کجا بودند آنهایی که ظلم به میلیونها انسان عرب احواز(اهواز) و محمره و عبادان و ..گرسنه و غرق در فقر و بیکاری ولی نشسته بر میلیاردها بشکه نفت و گاز غارت شده در 86 سال، کجا بودند وقتی عرب، کرد، بلوچ، ترک و ترکمن بر جرثقیلها آویزان و تیرباران می شدند؟ عمامه بسرانی که دهها سال نظاره گر سراسر فساد نظام جانی ایرانند. ولی نه تنها چنین اعلامیه هایی صادر نکرده بلکه عده ای موید و عده ای یواشکی بس بس نارضایتی را یواشکی برلب می آوردند تا هم شریک دزد و هم رفیق قافله باشند. ولی امروز اشک تمساح طائفی خمسوانه بر شیعیان بحرین می ریزند. کجا بودند این همه مراجعی که امروز برای آنچه در بحرین رخ داده سر بیرون آورده و هوار می کشند. مگر انچه در بحرین اتفاق افتاده قطره ای از دریای جنایات 32 سال گذشته رژیم ولو بتناسب جمعیت می شود؟ نکند آقایان از آل کهفند وخبر از آنچه در ایران و عراق بر سر مسلمانان آمد نداشتند و اکنون از خواب خرگوشی مجلس خبرگانها بیدار شده و خبر از قتل های زنجیره ای و مثله کردنها و تجاوز و سوزاندن ترانه موسویها، و اعدام 4700 نفردر یک شب ندارند؟؟ آنهایی که به زعم خود مدافع اکثریت شیعه بحرین هستند، مگر خبر از چند برابر بودن مردم اهواز(احواز) ومنطقه عربی با اکثریتی شیعه وحداقل 15 برابر شیعیان بحرین ندارند؟! اکیدا از ذخایر نفت و گاز و زمینهای زراعی عظیم مصادره شده توسط نظام لااسلامی باخبرند. که بحرین فاقد چنین ذخایریست. بنده قصد دفاع از حکومت بحرین را ندارم، اما یک بام و دو هوای حضرات را باید برملا کرد. مگر یادتان رفته که جمهوری اسلامی بفرماندهی احمد مدنی در دو شبانه روز بیش از 400 نفر عرب محمره و بی دفاع مسلمان شیعه را شهید و روحانی جلیل القدر شجاع عامل به دین را قهرا تبعید و در اثر محدودیتهای طبی در محاصره شهید کرد؟ مگر یادتان رفته چگونه جنازه ها در خیابانهای سنندج و پاوه و مهاباد چندین روز برخیابانها آغشته بخون می ماند؟ اگر شما جنایات و به خاک و خون کشاندن مردم عرب اهواز(احواز) را به فراموشی سپرده اید مردم ما بخوبی بیاد دارند و این دوگانگی شما عمامه بسران که اکنون برای بحرین اشک تمساح می ریزید را خوب می دانند، هم چرای آن و هم جوابش را می دانند. اما باید به این عمامه بسران خمس گرا بگوییم بیش از این عقل و وجدان بیدار جامعه را به استهزاء نگیرند. کدامین انسان بیدار دل که نداند، این همه اشک تمساح ریختن عمامه بسران بر شیعیان بحرین چرا و برای چیست؟! اگر برای انسان بحرینی و مسلمان و شیعه بحرین خود را به خشم دروغین زده و بقول معروف به تباکی افتاده اید، آیا می توان از شما پرسید چرا برای 70 نفر که در یک روز درسال 88 و در یک راهپیمایی کشته شدند سخنی و اعلامیه ای صادر نکردید و بعضی ها وقیحانه عمل حکومت ایران را تایید کرده از تجاوزجنسی به راحتی عبور کردند؟ فریادهای عمامه به سران در مورد بحرین نه تنها ناشی از ناله بر انسانها یا مسلمانها نیست بلکه حتی ناشی از درد برشیعه و تشیع نیست، زیرا اگر بر انسانها و مسلمانان و شیعیان بود اکیدا میلیونها مردم عرب اهواز(احواز) هم انسانند و هم مسلمان با اکثریتی شیعه و چند برابر جمعیت بحرین هستند. چرا تاکنون چنین اعلامیه و فتواهای اینچنینی صادر نکردند؟ تنها دلیلی که یافتیم همان سرازیری خمس دارندگان بحرینی بوده و هست که به جیب حضرات در قم و نجف سرازیر و بیچارگان بحرین دست به دامان که امروزه ایران آنان را برای رسیدن به مقاصد خود بوسیله عواملش تحریک می کند. حضرات وقتی فیلم ظهور را که توسط قدسیت تراشان خامنه ای تهیه شده در تعارض با ادامه روند حق الامام خوری و خمس گیری خود و نوادگان و تنبلان راحت طلب خود دیدند، یواشکی شروع به زمزمه کرده در حال احساس تنگی نفس کرده اند. و قضیه امام الزمان را احمدی نژاد (شعیب ابن صالح) ونصرالله (یمانی) به ریاست سید خراسانی (خامنه ای) تا دوسال دیگر جمع بندی و یکطرفه کرده اند. جناب مکارم شیرازی سکوت را شکسته معترض می شود زیرا این فیلم اگر باعث تخته شدن دکان مرجعیت و تقلید خمسوی نشود، مطمئنا باعث کسری بودجه یامفت آقایان می شود، و عن قریب کاسه و کوزه ها می شکند و علی می ماند و حوضش. حال قسمتی از فیلم ظهور نزدیک را ملاحظه کنید. امامی که باید قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تکلیف ظهورش را مشخص کند. در غیر این صورت سید خراسانی و شعیب بن صالح و نصرالله یمانی به عنوان عضو علی البدل همه کاره خدا روی زمین خواهند شد. از بین سئوالاتی که ذهن ما را مشغول کرده چند سئوالی را مطرح ومنتظر جواب می مانیم.

اولا- با توجه به تناسب جمعیتی بحرین و مردم عرب احواز(اهواز)آیا حقوق ضایع شده مردم بحرین با حقوقهای تضییع شده مردم احواز قابل مقایسه است؟ خصوصا با در نظر گرفتن قریب یک قرن غارت منابع و ذخایر، و محروم کردن آنان از تحصیل به زبان مادری و اصلی (عربی) که زبان اسلام و قران و آل البیت است؟

ثانیا– اگر حضرات از ولی امر مسلمانان جهان تا مراجع خودتراش و حکومت تراش و در حال تراش از آنچه بر مردم بحرین آمده (صرف نظر از دخالت مستقیم ایران) رنج برده و می برند و مثل ایام محرم که مردم را بگریه می انداختند و خود تباکی می کردند، هم اکنون اشک تمساح بر بحرین می ریزند، آیا لحظه ای وجدان خود را که تنها محکمه ایست که بی دین و بادین می توانند داشته باشند به قضاوت گرفته اند؟ اگر این چنین است چرا در قبال جنایات رژیم ایران وبرای فرار از مسئولیت مدعی عدم دخالت در امور سیاسی شده یا پشت دیوار خودبافته تقیه گوشه گیری وپنهان می شوند و خمس گرفته و می گیرند؟

ثالثا– اگر حضرات برای اکثریت شیعه بحرین دلسوز شده اند، چرا در قبال ظلمی خانمان برانداز که رژیم ایران بر شیعیان عرب آحوازی تحمیل کرده و همه جانبه در حال محو هویتشان، غارت ذخایرشان و آنان را از تحصیل علم به زبان قرآن و علی علیه السلام محرومشان کرده آنهم با جمعیتی 15 برابر بحرین ککشان نگزید و اعتراضی به کشتار آنان توسط جمهوری اسلامی نکردند؟

رابعا– آیا فکر نمی کنند که دوره این دکان بازارها گذشته و مردم این یک بام و دو هواهای آقایان را مثل ماه شب 14 می بینند، وقتی داد وحدت با سنی ها را سر می دادند ولی در حسینیه ها و نشستها ما را به لعنت خلفا عادت می دادند و با کارشکنی اجازه ساخت یک مسجد ولو در چند قدمی آتشکده زرتشتیها در طهران را به سنی ها نمی دادند ومکارم شیرازی حتی به بچه دارشدنهای سنی ها معترض می شود آیا بازهم توقع چرا و چگونه را از مردم و جوانان تحصیل کرده ندارند!؟

خامسا– اگر واقعا دل برای شیعه های بحرینی می سوزانید که قطعا اینطور نیست، چرا قبل از آن به سخنان ارزشمند امام بزرگوار علی علیه السلام که در نامه به مالک اشتر فرمود توجه نمی کنید؟ وقتی فرمود که ای مالک اشتر اگر در دین با تو یکی نیستند در خلقت با تو یکی هستند و... چگونه حضرات در قبال این همه کشتار توسط رژیم ایران و سوریه وعراق و لیبی و...کج دار و مریض اعلامیه صادر و یا سکوت را پیشه کرده اید؟ در جایی تظاهرات را حلال و در جایی دیگر حرام می کنید ؟

سادسا– چرا حضرات و خصوصا جناب مکارم که هنوز مردم یارانه نگرفته برای خمس یارانه دندان تیز کرده و فتوی صادر می کند، در قبال ادعای دروغین احمدی نژاد که گفت پول یارانه ها مال امام الزمان است اعتراضی نکردید؟ مگر حضرات نمی دانند پول یارانه پول میلیاردها نفت و گاز غارت شده زیر پای همان عربهای اکثرا شیعه احوازیست که غرق فقر و بی کاری هستند. و چرا تمام فروع دین را در خمس خلاصه کرده اید؟ که این چنین بر بحرین دل می سوزانید؟

سابعا– اگر حضرات صادقانه دل برای شیعه و تشییع می سوزانند، لطف کنند سر در برف نگذارند کمی به آمار و ارقام شیطان پرستی، فحشا، فساد اخلاقی، توسعه مخدرات و زنای ناشی از آن، فقر و فساد دختران با میانگین سن 12 سال در طهران و شهرهای بزرگ، رشوه خواری، ربا و کلاهبرداری و در راس همه دروغ هایی که از منابر جمعه و جماعت منتشر می شود نظری بیندازند. آنگاه نظری بوضع صادرات فحشاء به استانبول و دبی انداخته و از همه مهمتر به توسعه ایدز در حجره های حوزه های قم و اطراف خود نگاهی بیندازند. مطمئنا اگر آورندگان و جمع کنندگان اخماس بحرین راستش را به حضرات بگویند جامعه بحرین دینا و اخلاقا صدها برابر از قم و طهران بهتر و سالم ترند.

 

والسلام 28/3/2011 .

نمایش تعداد بازديد
12335

Bookmark and Share              Balatarin
 
پنج شنبه 4 اوريل 2013 - 15 فروردین 1392 - 11:04:56 به وقت تهران
amin 
من فیلمو ندیدم ولی بزودی آقامون ظهور میکنه / امیدوارم اون موقع جا نزنین و اینقدر مرد باشین که از سوراخ موش بیاین بیرون / یه درسی بهتون بدیم که بفهمن یه من ماست چقدر کره داره.
یکشنبه 25 مارس 2012 - 6 فروردین 1391 - 09:03:51 به وقت تهران
علي 
البته كل دنيا داره مي سوزه يك كشور شيعه در دنيا هست بر عليه تمام حكومتهاي فاسق ايستاده البته مشكلاتي هم وجود دارد يكي از مزيتهاي اين حكومت اين هست كه در زمان اوايل انقلاب امريكا در طبس آمد و قصد جسارت به ايران عزيز داشت كه خداوند در هاي رحمتش را گوشود و اين حكومت نوپارانجات داداگر اين حكومت بد بود خداوند نيز ما را رها مي كرد حداقل با همه بخور و بپاشها و ضايع كردن حق مردم از تمام حكومتهاي ديگر كشور ها بهتر است
جمعه 28 اکتبر 2011 - 6 آبان 1390 - 03:10:39 به وقت تهران
یمین 
جواب . فرهاد جان اول اطلاعاتت کم است 13قرن نیست و 2قران است .دوم .مگر 12 اما چه دینی داشتند ؟مگر مسلمان نبودند ؟مگر اهل سنت نبودند ؟اگر جواب میدهی که 12امام شیعه بودندچرا پیرو اذان جدشان رسولالله نبودند؟اگر شیعه بودند چرا امام رضا رضی الله نتوانست خواهرش رو شیعه کنه .اگه تونست خواهرش رو شیعه کنه پس چرا این خواهرش همینطور غریب درسنندج مانده؟چرا زیارت گاه برای سنگی که میگویند امام رضا بر آن قدم گذاشته زیارتگاه و امام زاده درست میکنند {زیارتگاه قدمگاه در مرکز شهر نیشابور}اما برای خواهر غریب امام رضا زیارتگاه و امام زاده درست نمیکنند.؟
یکشنبه 25 سپتامبر 2011 - 3 مهر 1390 - 11:09:10 به وقت تهران
roohollah khomainy 
baba ma keh khasteh shodim pas ain amamezaman kaimeiad ain bradarane shiah ham .......... keh ainghadr cheshm beh rah mimoonannd

جمعه 26 اوت 2011 - 4 شهریور 1390 - 02:08:29 به وقت تهران
zainab 
hahaha rast migan baba nemibinin chejor daran zaminesazi mikonan ta emam zaman zohor kone?!
دوشنبه 15 اوت 2011 - 24 مرداد 1390 - 12:08:55 به وقت تهران
سنی واقعی 
جواب علی
شما که اسمتان را مسلمان گذاشتید ایا میدونی حضرت عمر داماد حضرت علی است
و حضرت علی نام چند تا از پسرانش رو ابوبکر - عمر -عثمان رضی الله عنه گذاشته و تو با این شخصیت ناچیزت به این بزرگان توهین میکنی
لعنت به تو
دوشنبه 15 اوت 2011 - 24 مرداد 1390 - 02:08:37 به وقت تهران
علی 
من با زبان روزه این حرفهارو میزنم و 100% مطمینم که ثواب روزه ام 1000برابر خواهد شد بر عمر ولد الزنا لعنت بر ابوبکر ولد الزنا لعنت بر عثمان ولدالزنا لعنت بر دشمن علی و آل علی لعنت بر سنی و سنی زاده...
سه شنبه 28 ژوئن 2011 - 7 تیر 1390 - 05:06:50 به وقت تهران
بنده خدا 
این همه تعصب شما که به نام اهل سنت درج شده واقعیت ندارد به نظر می رسد شما نه سنی هستید و نه شیعه بلکه جیره خواری معلوم هستید که بی سواد و متعصب و فحاش. شیعه رافضی و آل سبا نیست فط دوست دار اهل بیت است که قرآن کریم در ایات خود می فرماید ای پیامبر به مردم بگو در مقابل اجر رسالت از شما فقط دوستی قرآن و اهل بیت را می خواهم.به جای فحاشی کمی مطالعه کنید و به جای جیره خواری بنده خدا شوید.
دوشنبه 27 ژوئن 2011 - 6 تیر 1390 - 08:06:53 به وقت تهران
ع ب  
سخن احمدي نزاد براي امام زمان كه دو سال مهلت داده بود تا ظهور كند اين را بايد تفسير كرد سخن احمدي نزاد همجون مذهب شيعه كه ادعا ميكنند فقط ايات الله ها و معظمها فقط درك وفهم قران را دارند و كسان ديكر از اين بهره محرومندمخالف قران كه خداوند فرموده كه من قران را براي همه بشر فرستاده تا هدايت شوند نه كروه خاصي . سخن احمدي نزاد خيلي از ايات الله ها و عظماها اين سخن كرانبها را اينطور تفسير كرده اند با انكه شيعه هاي رافضي بر اين باورند كه امام زمان همه اهل سنت را نابود ميكند و حكومت دست ال سبا شيعه هاي رافضي مي افتد و امام زمان همه را قتل عام ميكند بجز شيعه هار ا منظور احمد ي نزاد اين است كه نيروكاه اتمي ايران تا دو سال ديكر به بهربرداري ميرسد كه همان كاري را كه امام زمان دروغين ميكند همان كار بنب اتم انجام ميدهد حكومت رافضي كه كينه ديرينه با اسلام دارد اي مسلمانان بيدار شويد نقش امام زمان و ايينش را اتم بازي ميكند كه همه كشورها را به اتيش و نيست و نابود ميكند
چهار شنبه 22 ژوئن 2011 - 1 تیر 1390 - 11:06:38 به وقت تهران
فرهاد 
باسلام
بنا بر روایات شیعه پیامبر فرموده که امام زمانرا اسمش مشابه اسم من واسم پدرش مشابه به اسم پدر من است اسم پدر پیامبر اکرم ص عبدالله است واسم پدر امام زمان شما حسن بن علی العسکری است عبدالله با حسن هیچ تشابه اسمی ندارند
ما اهلسنت معتقد به امام مهدی هستیم اما میگویم متولد میشود که اصل وریشه اش به خاندان پیامبر اکرم ص می رسد
اما سوال من از شما اینست که امام زمان چرا اینقدر برای شما مهم شده است
ایا شما خدا ورسول ندارید
ایا شما دین اسلام را ندارید
ایا شما قران را ندارید
ایا اگر امام زمان بیاید مردم را دعوت وپیروی از خدای ورسولی دیگر میکند
ایا اگر امام زمان بیاید دین ومذهبی دیگر را خواهد اورد
ایا اگر امام زمان بیاید همراه خود قرانی دیگر را خواهد اورد
اگر جواب شما شیعیان اری است پس شما حق داری که یاد امام زمان را بیشتر از یاد خدا و رسول الله ص انجام میدهید
اگر جواب شما منفی است که امام زمان چیز جدیدی را نخواهد اورد پس چرا اینهمه انتظار برای امام زمان
پس چرا اسم امام زمان را بیش از اسم خدا ورسول یاد میکنید
ایا این بزرگترین جهالت نیست که شما شیعیان در حدود سیزده قرن است که انتظار او را میکشید وذکر امام زمان را بیشتر از ذکر خدا ورسولش انجام میدهید امامت او را بیشتر از نماز وروزه وحج وزکات اهمیت میدهید
البته بیاد داشته باشید که قبل امام زمان دجال هم خواهد امد که همه مردم ضیف الایمان به او ایمان خواهند اورد و نعوذ بالله کافر خواهند گشت
پیامبر اکرم ص میفرماید که هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه امتش را از دجال ترسانده است
شما از کجا میدانی که پیرو دجال میشوی یا پیرو امام زمان پس همین بهتر است که به خدا پناه ببری از رسیدن انزمان
مقصد از پیدایش انسان عبادت خداوند است ما بدون از امدن امام زمان خدا وقران وسنت رسول الله را داریم ایا بهتر نیست که فکر خود را به خدا ورسول و قران مشغول کنیم
خیلی تاسف میخورم برای شما شیعیان که همه فکر شما بیچارگان به چه چیزهای حاشیه ای مشغول کرده اند مانند همین انتظار مهدی و غدیر وغصب خلافت وحسینیه ومهدیه وتاسوعا وعاشورا وشما را از انچه هدف است ومقصد است باز داشته اند که خداوند میفرماید وماخلقت الجن والانس الا لیعبدون : خداوند میفرماید ما جن وانسان را برای عبادت خلق کردیم
اما اخوندهای شما برای شما زودباوران ومقلدان کور میگویند انتظار امام زمان بهترین عبادت است زنده داشتن یاد غدیر بهترین عبادت است زنده داشتن تاسوعا وعاشورا بهترین عبادت است شما را بخدا برید سرتاسر قران کریم را بگردید ایا کوچکترین اشاره ای از این عبادتهاست
مگر اسلام در زمان پیامبر تکمیل نگشت
رسول الله ویارانش کدام یک از این اعمال را داشته اند
چرا اینهمه بدعت را در دین وارد میکنید هر انچه را که پیامبر ویارانش انجام نداده اند ما انجام دهیم مردود است وشرک وبدعت است که مارا هیچ سودی جز از گناه نمیرساند که از خدا پناه میبریم از جهالت وتقلید کور کورانه سلام خداوندبرکسی باد که از حق اطاعت میکند والسلام
شنبه 4 ژوئن 2011 - 14 خرداد 1390 - 03:06:59 به وقت تهران
علی 
این را از من به یادگار داشته باشید. روزها مثل برق و باد می گذردو سالها پشت سر هم می آید و می رود. وقتی قیامت می شود، برادران اهل سنت از دیدن وضعیت امیر المؤمنین ابوبکر، امیر المؤمنین عمر، امیرالمؤمنین عثمان، سیف الاسلام خالدبن ولید، ابوهریره، امیرالمؤمنین معاویه تعجب که نه، بلکه شوکه می شوند. آنجاست که با خود می گویند آن رافضی که کافرش می پنداشتیم، پیشبینی کرده بود که ما بسیار متحیر می شویم ولی دلیل حیرت ما را بیان نکرده بود!
جمعه 3 ژوئن 2011 - 13 خرداد 1390 - 06:06:07 به وقت تهران
مظلوم 
خدا لعنت کند این رافضیفهای بی شعور را که واقعا برای منافع شخصی شان از دین و مذهب وناموس خود مایه میگذارند. خدا لعنت کند اینارو
پنج شنبه 26 مه 2011 - 5 خرداد 1390 - 12:05:59 به وقت تهران
حکیم 
جزاک الله خیرا یا اخوانی
یکشنبه 8 مه 2011 - 18 اردیبهشت 1390 - 12:05:17 به وقت تهران
علی 
تقریبان تمام عقاید این شیعیان رافضی نشات گرفته از گاز معده ی آخونداشونه
جمعه 29 اوريل 2011 - 9 اردیبهشت 1390 - 07:04:17 به وقت تهران
baloch 
age emam zamani bashe va bekhad zohoor kone avalin shakhsi ke be dastgirie vy miravad khameney ast va aoo ra be etehame tohiine be rahbari va ekhlal dar nazm va digar etehamhaie vahi dastgir karde va be eedam mahkoom mikonand
سه شنبه 19 اوريل 2011 - 30 فروردین 1390 - 08:04:54 به وقت تهران
احمد آزادی 
باسلام پاسخ به ناگفته

از محتوی نوشته ناگفته پیداست که از نظر فکری دچار خود باختگی هستند و کورکورانه آنچه که ملایان مراجع تقلیدشان دیکته می کنند می پذیرند و در این زمان نیز با دادن رنگ سیاسی دروغ به باورهایشان از این مردم بیچاره همچون ناگفته بارکشی می کنند و سواری می برند . اینک پاسخ موارد مطرح شده :
1- اعتقاد به مهدی موعود گرچه مورد تائید سایر ادیان است اما مهدی موعودی که اهل سنت به آن معتقد هستند با مهدی موعودی که شما شیعیان ابداع و اختراع نموده اید تفاوت آشکار دارد . شما معتقد به این هستید که مهدی موهوم شما 1400 سال قبل متولد شده و بعلت ترس از خطر جانی و سلاطین جور در چاهی در سامرا ( شهر گدایان در عراق ) پنهان شده و از آنجا دنیا را رهبری و هدایت می کند . اما اعتقاد اهل سنت بر این نیست که پرداختن به آن در این مقاله میسر نیست برای اطلاع بیشتر به کتابهای اهل سنت مراجعه نمائید همینقدر یاد آور می شوم که مهدی موعود که بنام مهدی آخرالزمان نزد اهل سنت نامیده می شود در آخرالزمان متولد می شود . همچنین شما ( یعنی تفکر شیعی ) معتقد هستید که مهدی شما مقام و مرتبه اش از پیامبران و بویژه پیامبر اسلام بر تر و بالاتر است و قرآن اصلی که دلالت بر تائید حکومت حضرت علی (رض ) و فرزندانش دارد نزد ایشان است . بطور کلی شما با داشتن چنین مهدی موعودی که ساخته و پرداخته مشتی آخوند پول پرست و فاسد است تا از این طریق مردم نا آگاه را سرکیسه کنند . خود را از قران و پیامبر اسلام و دستورات راستین اسلام بی نیاز می دانید . عبادت شما بجز لعن و دشنام به اصحاب و یاران پیامبر (ص ) و رد سنت آن حضرت نیست . یاری خواستن شما بجای خداوند از مردگان و قبرها و امامزاده هاست . شما هم برای اطلاع بیشتر از اندیشه مکتب خود می توانید به سایتهای خود مراجعه فرمائید . بطور خلاصه به جرات می توان گفت که همگی دستورات مذهب شما با قرا« و سنت پیامبر (ص ) مغایرت دارد و شما تافته جدا بافته ای از اسلام را بخود اطلاق می کنید . که با هیچ منطقی سازگار نیست .
2 - حال که یک نفر این جرات را بخرج داده تا دکان آخوندهای مفتخور را که تحت نام امام زمان شما مردم را سرکیسه می کنند و از راه خمس و سهم امام حاصل دسترنج مردم را به یغما میبرند تخته کند و فیلمی تهیه کند که بر اساس روایات معتبر شما بنا شده و بجز عده معدودی آخوندی که دکانشان تعطیل می شود بقیه باصطلاح آیات عظام و علامه هائی مانند آیت الله مصباح یزدی و بسیاری از علمای ساکن در بیت نایب امام زمان شما ( خامنه ای) آنرا تائید کرده اند . شما مدعی شده اید که این فیلم مغایر اعتقادات شیعه است باید عرض کنم که یا جنابعالی از اعتقادات خود خبر ندارید یا خود را به نا آگاهی زده اید . آیا وجود سید خراسانی و دجال و سایر شخصیتهائی که در فیلم به آنها اشاره شده جزو اعتقادات شما نیست . آیا مگر شما اعتقاد ندارید که وقتی امام زمان شما ظهور می کند تمام اهل سنت را ازبین می برد . بنا براین اگر از وجود این فیلم ووقوع آنچه که در آن بیان شده ( یعنی ظهور امام زمان شما ) ناراحت و پریشان شوند مردم اهل سنت باید باشند چون با ظهور امام زمان شما همگی آنها به هلاکت می رسند ( گرچه هم آکنون نایب امام شما و نوکرانش با قتل و کشتار مردم بویژه اهل سنت و ایجاد تنگناهای دینی برای آنها رسالت نیابت امام زمان خود را بنحو احسن انجام می دهد ) . بنا براین عدم پذیرش مستنداتی که در فیلم به آنها اشاره شده شمارا از دایره اعتقادات شیعی تان خارج می کند . چه شما بخواهید و بخاطر از دست دادن منافع مادی خود چه نخواهید داستان مربوط به فیلم سوای نامگذاری شخصیتهای آن به افراد منفوری مانند خامنه ای و احمدی نژاد و نصرالله جزو مستندات تاریخی اصول تفکر شیعی است .
3 - دوست متعصب من انتصاب نویسنده هر مقاله و تمامی اهل سنت که از حقوق خود و اسلام ناب محمدی دفاع می کنند به فرقه ساخته شده توسط شیعه به وهابیت امری عادی شده و رنگ باخته . در شرایط فعلی هر مطلب واقعی که از جانب هر متفکری ولو از شیعیان مخالف آخوندهای صفوی مطرح و مورد پژوهش قرار می گیرد به آمریکا و اسرائیل ربط داده می شود و هر مطلب یا احقاق حقی که از جانب اهل سنت مطرح می شود آنرا به وهابیت ربط می دهید این حناها دیگر رنگ باخته چون در بین اهل سنت ایران اصولا" وهابی وجود ندارد و تفکر وهابی به این شیوه که در اندیشه های سیاسی شما شیعیان جای گرفته وجود خارجی ندارد . تا مدتها افتخار باصطلاح مومنین شیعه این بود که مثلا" چند نفر بهائی را به شیعه بر گردانده اند ( بعنوان مثال در شهر زاهدان مردی شناخته شده که جزو معتمدین شهر و تقریبا" تمامی فامیل وی اعم از برادران و خواهران وی سنی بوده و هستند و خود شیعه شده در اوایل انقلاب که بهائیان بیچاره و بی پناه را می گرفتند و می کشتند افتخارش این بود که چند نفر بهائی را کشته یا مسلمان نموده است و جای خود را در بهشت رزرو نموده است ) و حالا نیز افتخار شما این است که وقتی از اهل سنت ( یعنی اکثر قریب باتفاق مسلمانان دنیا ) که شما را در گروه مسلمانان نمی دانند دلخور هستید دق دل آنرا بر سر اهل سنت ایران که در اقلیت هستند و در دستان ظالم حکومت شما اسیر هستند در می آورید و این کار را مبارزه با وهابیت پرداخته ذهن سیاسی و باطل خود می دانید . یا آنرا به امریکا و اسرائیل ربط می دهید
در پایان این بند از نامه شما به یکباره شعارهی استکبار ستیزی شما گل کرده و مشت بلند کرده و تمام اختلافات بین اهل سنت و شیعه را زیر سر امریکا و اسرائیل می دانید در حالیکه بنیانگذاری تفکر شما که بعنوان لکه ننگ در دامان اسلام شکل گرفته ساخته و پرداخته انگلیس است . در حقیقت این شما و سردمداران جاهل حکومت آخوندی شما هستند که به اختلافات بین مسلمانان دامن می زندد . چون از اینکه دنیای اسلام شیعه صفوی را فاقد وجاهت اسلمی می داند ناراحت هستند و احساس تحقیر می کنند نمونه ایجاد این اختلافات قتل و کشتار علما و متفکرین اهل سنت و زندانی آنها . جلوگیری از بر گذاری نماز . شیوع اعتیاد بین جوانان اهل سنت بصورت رایگان . و خلاصه مشقت ها و تنگناهای بیشمار برای اهل سنت است کهتوسط حکومت تجویز می شود و آنوقت اعتراض مسالمت آمیز اهل سنت را به وهابیت ربط دادن است . اگر تاریخ را ورق بزنید می بینید که نفوذ فرقه ضاله شیعه صفوی که اسلام را کمر شکن کرد نیز توسط انگلیس و یهودیان بناد گذاشته شد در این زمینه می توانید تاریخ حکومت شاهان صفوی را مطالعه کنید .
دوست عزیز اول ثابت کن که شما واقعا" مسلمان هستی و پیامبر و قران و سنت را قبول داری و از مردگان وقبرها کمک نمی گیری و کورکورانه از مراجع باصطلاح تقلید که در زمان حاضر به علت گسترش ارتباطات گند آنها در آمده بیزار هستی تا ادعا کنی که حکام سعودی با خرج نمودن دلارهای نفتیبین صفوف مسلمانان اختلاف می اندازند . من طرفدار و تائید کنند حاکمان سعودی و بسیاری از کشورهای اسلامی نیستم تا از آنها دفاع کنم اما تا جائی که می دانم انها این دلارها را برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان ( یعنی اهل سنت نمی کنند ) . مثلی است که می گویند : فلانی را توی ده راه نمی دادند سراغ کدخدا را می گرفت . حال دوست عزیز شمارا در صفوف مسلمانان با اعمال کریه و ضربه های مهلکی که تحت نام اسلام به پیکر اسلام می زنید جائی نیست . کیست که نداند که شیعه صفوی با اعمال غیر اسلامی و غیر انسانی خود چه فجایعی بنام اسلام مرتکب می شود تا دامن اسلام عزیز را لکه دار کند .
بکوری چشم شما و همه بدخواهان اسلام ناب محمدی باید عرض کنم که هیچگونه اختلافی در اصول و فروع عقاید بین چهار مذهب اهل سنت و جماعت وجود ندارد این شما دشمنان اسلام هستید که چنین القائ می کنید آنچه تحت اختلاف بین مذاهب فقهی اهل سنت مطرح می شود نظریات و برداشت های فقهی است که نمی شود به آنها اختلاف مذهبی نام نهاد . بنظر می رسد این شما و تفکر شیعه صفوی است که با ترویج خرافات و شرک و جنایت و کینه توزی به سردمداران استکبار جهانی کمک می کنید . هزینه های هنگفتی که حکومت شیعه صفوی حاکم بر ایران از محل در آمد سرشار نفت برای بدنام کردن اسلام انجام می دهد خیلی بیشتر از مبالغی است که حکام سعودی برای جلوگیری از تفکر شهوت بر انگیز شیعه صفوی در میان اهل سنت صرف می کنند ( به موضوع صیغه و حلال بودن زنا با دختران 6 ساله در رساله های مراجع خود مراجعه فرمائید )
بقیه مطالب شما هم فاقد ارزش پاسخگوهی است .
امیدوارم قدری بخود آئید و ببینید چکار می کنید . زیرا این ره که شما می روید به ترکستان است .
پنج شنبه 14 اوريل 2011 - 25 فروردین 1390 - 01:04:03 به وقت تهران
جاسم 
با اتحاد ملت مظلوم عرب احواز با دیگر ملل تحت ستم در جغرافیای بنام ایران به حول و قوه اللهی عمر این شوونیسم فارس به پایان خواهد رسید
سه شنبه 12 اوريل 2011 - 23 فروردین 1390 - 08:04:34 به وقت تهران
islam 
شايد اين جمعه بيايد شايد اسلا نيايد اكر بيايد اصولكرا است يا اصلاح طلب جون نيم بيشتر ايران اصلاح طلبا بس امام زمان بايد فكر به اين حال هم بكند شما اينقدر بيجاره هستيد كه حتي نميدانيد كه امام زمان يعني بيامبر اخر زمان كي ظهور ميكند شما مكر غير مسلمان هستيد جون بيامبر فرموده اند كه مسلمان بايد دعا كند كه در اخر زمان نباشد جون در اون زمان اينقدر فحشا و خرابي به وجود ميامد كه زنا علاني ميشود واي بر شما كه اينقدر بدبخت هستيد كه نميدانيد امام زمانتان كي ظهور ميكند اونم در ايران ما شنيده ايم كه دجال در ايران ظهور ميكند نه امام زمان و اين شخص كسي نيست جز حضرت عيسي جرا شما خودتان و ديكران را كمراه ميكنيد خيلي بدبخت هستيد شما مجوسي هستيد نه مسلمان
سه شنبه 12 اوريل 2011 - 23 فروردین 1390 - 07:04:23 به وقت تهران
عبدالرحمان 
حمزه كاش يه نگاهي هم به بي بندو باريها و فساد سراسري دولت امام زمانت مي انداختي كه نكبت و ذلتي كه اوردند در دنيا بي نظير است....اول مال خودتان را بگو ...نكنه امام زمانت هم همدستشان است تو اين اين همه دزديها و فساد اخلاقي واعتيادي كه ايران در دنيا در اين امور رتبه هاي اول را دارد؟؟يك نگاهي به امار اينها در ايران بكن مي بيني جاي هيچ كدام از اين كشورها قابل مقايسه با ما نيستند...نمونه اش فساد ما لي نايب امام زمانتان است كه فرزندانش از همه رانتهاو امكانات مردم استفاده مي كنند و ملت گرفتار يك سقف است كه زيرش زندگي كند
دوشنبه 11 اوريل 2011 - 22 فروردین 1390 - 07:04:51 به وقت تهران
ناگفته 
1- اعتقاد به موعود که شیعیان وی را حضرت مهدی میدانند از عقاید مختص به شیعیان نیست بلکه در فرق متعدد اهل سنت و حتی در سایر ادیان الهی منجمله نزد مسیحیان و یهودیان نیز وجود دارد که پرداختن به این موضوع گسترده در این پاسخنامه امکان ندارد. علاقه مندان با مراجعه به سایتهای معتبر دینی (شیعی،سنی,مسیحی،یهودی) می توانند تحقیق و مطالعه نمایند.
2- فیلمی با عنوان "ظهور نزدیک است" توسط عده ای در کشور ایران تولید و توزیع گردیده است، اما قریب به اتفاق مراجع و علمای شیعه محتوای این فیلم را برخلاف اعتقادات صحیح شیعه دانسته و آنرا محکوم کرده و تعیین زمان برای ظهور و عنوان مصادیق برای یاران امام زمان را اشتباه و خطا و حتی خطرناک و غیر دینی برشمرده اند
تعمیم محتوای این فیلم به نام اعتقاد شیعیان درباره حضرت مهدی غیر منصفانه و دور از انسانیت است. هیچ منتقد منصف و آشنا به اصول انتقاد کردن، چنین نتیجه گیری را قبول ندارد.
3- نویسنده مطلب فوق از قلم بدستان مزدور فرقه ظاله وهابیت است که مانند سایر هم کیشان خود نه برای ایراد اشکال منطقی و عقلی بلکه با نیت شوم و برای ایجاد تفرقه بین صفوف مسلمانان دست به این لجن پراکنی ها نموده و می نمایند
در جهان امروز که حضور استکبار و کفر جهانی آمریکا و انگلیس و اسرائیل از هر لحظه و فرصت جهت ضربه زدن به اسلام عزیز بهره می برند جای سوال است که پرداختن و اختلافات بین مسلمانان چه دردی را دوا میکند؟
البته اختلاف فقهی و عقیدتی بین شیعه و سنی و حتی بین فرق اهل تسنن وجود دارد که در فضای علمی پرداختن به آن از قرون گذشته تا بحال مرسوم بوده و هست اما این سایت که فقط به نوشتن مقالات اهانت آمیز مبادرت می نماید آیا قصد طرح اشکال علمی و رفع آنرا دنبال می کند؟ البته که خیر
نفوذ جریان کثیف وهابیت که بیش از 300 سال از انعقاد نطفه آن توسط انگلیس و اسرائیل نمی گذرد در این جریانات کاملا مشهود است
حکمای خائن سعودی میلیاردها دلار درآمد نفتی کشور اسلامی را که بایستی در جهت اصلاح امور مسلمانان و اعتلای دین مبین اسلام صرف شود را بدستور اربابان خود یعنی آمریکا و انگلیس و اسرائیل، خائنانه خرج دامن زدن به شعله اختلافات بین صفوف مسلمانان نموده و با نشر اکاذیب و تحریف وقایع تاریخی و اهانت به مقدسات در انجام نوکری خود به کفر و الحاد جهانی از هیچ کاری کوتاهی نمی کنند
4- درج نظریات تحریک آمیز که در اغلب موارد توسط عوامل دست اندکار وهابیت درج می شود نیز از جمله شگردهای نخ نمای این دین فروشان است که بمنظور تحریک بیشتر احساسات پاک مسلمانان انجام می گیرد
در نظراتی که توسط خود عوامل وهابیت انجام می شود نکات ذیل قابل اهمیت است:
- نویسند مطلب مدعی می شود شیعه و یا سنی است و با ادعای متحول شدن خود بر اثر خوانندن مقالات، نظری تحریک آمیز بر علیه مذهب خود می نویسد
- نویسند با اهانت به مقدسات سایر مذاهب و نوشتن جمله های رکیک در صدد تحریک بین پیروان مذاهب می شود
- نویسند با تمسخر به پیروان مذاهب اسلامی، اساس دین را مسخره نموده و حتی با مترقی جلوه دادن دولتهای غربی تلویحا خواننده را ترغیب به پشت کردن به دین می نماید.

توصیه به خواننده گان محترم پاک سرشت آن است که با آگاهی به توطئه شوم فرقه ظاله وهابیت که لکه ننگ اسلام است، در دام این نیرنگ نیافتاده و به حول و قوه الهی در این مقطع از تاریخ نیز دشمنان قسم خورده اسلام را همچون گذشته ناکام بگذارند
خداوند کفار و منافقان و خائنان را لعنت فرماید و شر ایشان را از سر امت اسلامی کوتاه فرماید
آمین
یکشنبه 10 اوريل 2011 - 21 فروردین 1390 - 05:04:58 به وقت تهران
آره منتظر باشيد!شايد اين جمعه بيايد!البته شايد!!
جمعه 8 اوريل 2011 - 19 فروردین 1390 - 11:04:40 به وقت تهران
بحرینی 
من یک شخص بحرینی هستم الحمدالله در امن وامان هستیم خیلی تعجب می کنم از اخبار ایران از کشت وکشتار وظلم در بحرین. بحرین مدینه فاضله نیست اماهمه مردم از ازادی کامل برخوردار هستند.تعداد اهل سنت خیلی از شیهه میباشد.وخرابکاری در بحرین بدست شیهه عرب بحرین(بحرانی) وبه همکاری انگلیس وایران وحزب شیطان لبنان وبه کوری دشمنان کشورم بحرین به لطف الله رسوا شدند
جمعه 8 اوريل 2011 - 19 فروردین 1390 - 10:04:28 به وقت تهران
شهرام 
خوب این مشرکان فراموش کردندکه ایشان کریح المنظروزشت روبوده وبا کودتابر مسند قدرت نشسته وتیرخلاص زن نیز بوده است.ودرضمن ایشان تحفه اردکان می باشد نه تهران وری.وامام خامنه ای نیزخون دانشجویان واقشاردیگرملت ازچهره منفورش ودستان تامرفق الوده به خون می چکد.به به چه تصادفی برای ظهور3مفسداسامی خامنه وانتر نژادوسید نصرالله مبارکه مبارک دم امام 3چارک
جمعه 8 اوريل 2011 - 19 فروردین 1390 - 04:04:53 به وقت تهران
سياوش 
سلام!لطفا بفرمائيد در مذهب اهل سنت مهدويت و انديشه ظهور منجي مصلح چه جايگاهي دارد؟اگر اين اعتقاد هست مصداق آن مشخص است يانه؟
جمعه 8 اوريل 2011 - 19 فروردین 1390 - 04:04:52 به وقت تهران
یک خواننده مطالب سایت شما 
جالبه که این مطلب رو پیگیری کردین و مقاله هم نوشتین، ولی عکس العمل مردم و علما و بسیاری از دیگران رو منعکس نکردین. و این دقیقا یعنی تعصب
جمعه 8 اوريل 2011 - 19 فروردین 1390 - 12:04:56 به وقت تهران
حاذق 
مرگ بر حامنه ای /لعنت بر خمینی دجال
لعن ونفرت خدا و خلق خدا بر تمامی آخوند صفتهایی که تحت نام اسلام بر دوش مردم سوارند از خامنه ای گرفته تا یزدی ومکارم ورفسنجانی و خاتمی و کروبی و لاریجانی و احمدی مقدم
پنج شنبه 7 اوريل 2011 - 18 فروردین 1390 - 10:04:45 به وقت تهران
تمام مراجع شیعه این فیلم را محکوم کردند...شما ساده لوحید که باور کردید
پنج شنبه 7 اوريل 2011 - 18 فروردین 1390 - 08:04:49 به وقت تهران
حمزه 
سلام علی من التبع الهدی
نویسنده ی محترم!
جمعیت بحرین ۱٬۰۴۶٬۸۱۴ می باشد و جمعیت اهواز ۹۶۹٬۸۴۳ است خوب آیا رقم دومی 15 برابر رقم اولی است؟ لازم به ذکر است که اهواز متشکل از عرب، لر و فارس می باشد.
علاوه بر این بنده خودم اهوازی هستم و این بدبختی و بیچارگی که جنابعالی می گویی کجاست که بنده خبر ندارم؟
زمین خدا از حجت خدا خالی نمی ماند. الحمدلله ایران سربلند ما با به قول شما امام توهمی دارد به همه ی عالم بیداری قلبی می آموزد. سعی کنید به عنوان یک مسلمان از بی بند و باری های دنیای غرب که گریبان خلفاو پادشاهان عرب را می گیردبنگر و سعی در اصلاح داشته باش. و من الله التوفیق
 
نام:  
متن: 
 
      
 
 
 
 
 
2012 © Sunni-news.net .همۀ حقوق ویژه سنی نیوز است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد