کشیش آمریکائی خود را سوخت یا قرآن را؟!..+فيلم
اضافه شده در تاریخ: 3/25/2011 10:56:14 AM
Bookmark and Share              Balatarin

د/ عبدالرحمن توحیدی ـ زاهدان

ویژۀ سنی نیوز: جهان غرب به سرکردگی آمریکا طی دو قرن گذشته که در ظاهر پوستین استعمار را کنار گذاشته دم از انسانیت و انسان دوستی میزند، بسیار سعی کرد چهره خودکامه خود را زیر نقابهایی چون؛ حقوق بشر، آزادی، حقوق زن، دمکراسی، و غیره پنهان کنند و با استعمار سرد و استفاده از نوکرها و چاکرهای بسیار وفادار ثروتهای منطقه را غارت کند.

پیشرفت تکنولوژی معاصر که غرب بسیار تلاش دارد آنرا چهارچنگولی در دست خود داشته باشد، و اجازه ندهد کسی از آن در غیر مصلحت استعمارگر پیر استفاده کند، باعث شده تا حدودی ملتهای همیشه در خواب به مرحلهای شبیه به بیداری برسند!

تنها برخی از شبکههای ماهوارهای آنهم در حالت تضاد مصلحتها و برهم خوردن روابط صمیمی بین اطراف، از ملیاردها دلاری خبر میدهند که فلان نوکر و چاکر دست نشانده غرب از جیب ملت دزدیده و در بانکهای غرب انبار کرده است.

تا دیروز که افرادی چون صدام و قذافی و مبارک و بن علی و خمینی و خامنهای و سایر دیکتاتورهای مستبد خون ملتها را میمکیدند و آنها را قتل عام میکردند، غربی که نفت منطقه را میمکید هیچ اعتراضی نداشت! برای غربیها دریای خون ملت ما هیچ ارزشی ندارد، آنچه برایشان مهم است نفت و ثروتهای ماست!

صدام رفت، و قذافی و پسرانش بزودی به درک واصل میشوند، و کسی از صدها و هزارهای ملیارد دلاری که در بانکهای غرب انباشته شده است هیچ نخواهد شنید! باد آورده را باد خواهد برد.

باز هم رسانههای غربی دم از آزادی و حقوق بشر میزنند! زن در غرب آلت شهوت و عروسک عریان تبلیغاتی بازار است. اما رسانهها جار میزنند و گوش فلک را با افسانه آزادی و کرامت زن در غرب کر کردهاند!

البته نوکران و چاکران دست نشانده آنها در کشورهای ما برای سروران خود بهبه و چهچه میخوانند و ابلهان و سادهلوحان دیار ما حکایت را باور میکنند!

آمریکا و غرب خود را الهه آزادی بیان مینامند و امروز کشیش «اسلام‌ستيز» و بنيادگراي آمريكايي تهديد شش ماه پيش خود را اجرا كرد و در يك مراسم عمومي در فلوريدا قرآن با نظارت او به آتش كشيده شد. براساس گزارش خبرگزاري فرانسه روز يك‌شنبه ۳۰ مارس (۲۹ اسفند) در يك مراسم عمومي در كليساي شهر گينزويل، در جنوب فلوريدا، در حضور ۳۰ نفر يك نسخه از قرآن به آتش كشيده شد .

بله، قرآن؛ اساسنامه هویت و رستگاری انسان، برنامه آفریدگار و خالق بشر برای این انسان حیران و سرگردان، کتابی که مایه سعادت و خوشبختی بشر بوده و هست را آمریکا و عقلیت حقود و کینه توز نصرانیت به آتش میکشد!

این است مفهوم آزادی بیان در بین این استعمارگران خون آشام!

این ابلهان سرمست قدرت گمان میبرند با به آتش کشیدن چند برگه کاغذ میتوانند نور خداوندی را خاموش کنند:

«يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّـهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» ﴿التوبه/٣٢﴾

{مى‌خواهند نور الهى را با سخنان خويش خاموش كنند و خداوند جز اين نمى‌خواهد كه نور خويش را كمال بخشد، ولو كافران ناخوش داشته باشند}

این مستبدان مغرور آیا نمیدانند قرآن آن پژواک صدای الهی است که در سینههای مؤمنان و بر زبانهایشان در جریان است و با سوختن کاغذهایی که آن صدا را بشکل حروف نقاشی کردهاند، هیچ نه از قرآن کاسته خواهد شد و نه بدان لطمهای وارد میشود.

ولی خداوند خواست چهره حقیقی این ددمنشان کینهتوز و کوردل را بر جهانیان بر ملا سازد.

من از این کشیش بسیار ممنونم که با جرأت توانست حقیقت تفکر انحرافی و دیانت مسخ شده و خرافاتی خود را به نمایش گذارد، ما نیاز به چنین افراد جسوری داریم که مردانه به میدان آیند و آنچه در سینههایشان نهفته است، و آنچه دیانتشان بدانها میآموزد را بیرون ریزند.

آن کشیشان دروغگو و مکار و حیلهگری که با سینههای آکنده از حقد و کینه تقیه میکنند و دم از محبت و دوستی میزنند، چون آخوندهای صفوی شیطان منش برای انسانیت به مراتب خطرناکترند. اینها با نفاق و دو رویی مردم ساده و ابله را شکار میکنند.

گر چه مردم عاطفی و احساساتی مسلمان برای دفاع از حرمت و تقدس باورهای خود به خیابانها خواهند ریخت و شعارها خواهند داد و کشیش گمنام تشنه شهرت را به آرزویش خواهند رسانید، ولی جا دارد اندیشمندان در فکر راه و چارهای باشند تا از این حرکتهای صادقانه جهان غرب که ترجمه حقیقت آنهاست در راستای بیداری ملتهای در خواب استفاده درست ببرند...

فیلسوف شرق، علامه اقبال لاهوری که سالیان دراز عمر خویش را در غرب سپری کرده بود، چه خوش تصویری گویا از غرب و جهان غرب به جوانان شرق تقدیم داشته است:

ای غنچه خوابیـــــــده، چو نرگس  نگران خیز!
کاشــــــــانه  ما رفت به تاراج، غمـــــــان خیز!
از نالــــــــه مرغ چمــــــن، از بانگ اذان، خیز!
از گـــــــــرمی  هنـــــگامـه  آتش نفسان،  خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!
***
خورشید که پیــــــــرایه به سیمای سحـــر بست
آویزه به گوش سحــــــر از خون جگــــــر بست
از دشت و جبـــــــل قافله‌ها رخت سفــــــر بست
ای چشم جهـــــــان‌بین  به تماشای جهان، خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!
***
خاور همــــــه مانند غبــــــار سر راهـــــی است
یک ناله خاموش و اثـــــــــر باخته آهــــی است
هر ذره این خاک، گـــــره خورده نگاهـــی است
از هنـــد و سمرقنـــد و عراق و همـــدان، خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!
***
دریای تو، دریاست؟ که آسوده چو صحــــراست
دریای تو، دریاست؟ که افــــــزون نشد و کاست
بیگانه  ز آشوب و نهنـــــگ است، چه دریاست؟
از سینــــــه چا کش، صفت مـــــوج روان، خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!
***

این نکتــــــه گشاینــــــده اسرار نهـــــــان است
ملـــک است تن خاکــــی و دین روح روان است
تن زنـــده و جان زنـــده، ز ربط تن و جان است
با خــــــرقه  و سجاده  و شمشیر و سنان، خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!
***
ناموس ازل  را، تو امینــــــــی، تو امینـــــــــی!
دارای جهــــــــان را، تو یســاری، تو یمینــــــی
ای بنـــــــده خاکی، تو زمانــــــی، تو زمینــــــی
صهبــــای یقین درکش و، از دیــــر گمان، خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!
***
فــــــریاد ز افـــــرنگ و، دلاویــــــزی افــــــرنگ

فــــــریاد ز شیرینــــی و، پرویــــــزی افــــــرنگ
عالَــــــم همه ویـــــرانه، ز چنگیـــزی افـــــرنگ
معمــــــار حـرم، باز به تعمیـــــر جهـــــان، خیز!
از خواب گران، خواب گران، خواب گران، خیز!
از خواب گران، خیز!

نمایش تعداد بازديد
5586

Bookmark and Share              Balatarin
 
چهار شنبه 13 اوريل 2011 - 24 فروردین 1390 - 11:04:42 به وقت تهران
islam 
به حجت
مردك شما اكر خواهر و مادري داري كه ميشناسي از اين قران است بيجاره هر كس اين را فقط يه مشت كاغذ ميداند بدبخت ترين و بست ترين موجود در دنيا ست جون اين كتاب هنوز كسي بيدا نشده و نخواهد شد كه منكرش بشود و اكر هم بشود دليلي ندارد بزركترين دانشمند از قران براي علم خود استفاده ميكنند و كم نيستند از دانشمندان كه مسلمان شده اند مكر شق القمر را نشنيدي يا خيلي جيزي حاي ديكر يا حتي همين سونامي بيجاره شماها يه مشت موجودات بست هستيد كه حق زندكي نداريد جون در زمين الله ميجريد و باز او را منكر هستيد حق شما مرك است البته بدتر از مرك
جمعه 8 اوريل 2011 - 19 فروردین 1390 - 09:04:29 به وقت تهران
حجت2 
از این کشیش امریکایی بد تر افغانی هایی هستند که بخاطر مشتی کاغذ آدم ها کشتند...
پنج شنبه 31 مارس 2011 - 11 فروردین 1390 - 08:03:46 به وقت تهران
بی نام از کابل  
چی وقت ما بیدار خواهیم شد کفار وصلیبیان امریکائی از نفاق ما بهره میبرند واین مدعیان بشردوست نما جهان درپی نابودی ملت های مسلمان استند به فکر من حالا دیگر وقت خواب نیست کفار نه سنی میشاسد نه شعیه
دوشنبه 28 مارس 2011 - 8 فروردین 1390 - 10:03:45 به وقت تهران
islam 
برادران بشنويد از بنده حقير تا كي بايد خودمان را به خواب بزنيم ايا شما از سياست دنيا خبري داريد هيج حاكمي عادل نيست مكر سخنان قذافي را نشنيديد كه ميكفت تمام حاكمان ديكتاتورن و همه مسخرش كردن اين حاكمان كاري به قران و اسلام ندارن فقط سياست ماندكاريشان مهمه و به هر قيمتي كه باشه ميخواهند حفظش كنند توي كشورما به قران توهين ميشه همه ساكت نشستن جه برسه به يه سوسك كه حتي شكلش هم به انسان نميمونه اون كشيش خيلي بهتر از اونهاي است كه تو كشورمان به ريشه اسلام ضربه ميزنن او حداقل همه ميدونن كه مسلمان نيست ولي وقتي يك كروه خود را مسلمان ميخوانند و به اسلام ضربه ميزنند جراغ سبزيست براي اين افراد احمق شما از اين كشيش ناراحت نشين وقتي بين ما ادمهاي بستي وجود دارن كه به ناموس بيامبر و ياران بيامبر و به كتاب الله اهانت ميكنند خفه شديم ديكه جيزي براي حرف زدن نداريم ايا به اين واقعيت رسيدهايد كه جرا كشورهاي مسلمان به خصوص اعراب به امريكا بيمان بستن از ترس ايران جون ايران البته رزيم ايران از امريكا و صيونيسم به مراتب بدتر و بست تر است اين را بدانيد و ميدانيد و خود را به خواب زديد به اميد نابودي تمامي دشمنان اسلام
یکشنبه 27 مارس 2011 - 7 فروردین 1390 - 08:03:55 به وقت تهران
ع ب 
اهاي مسلمانان جهان ما هم در كشور مان در تهران بزرك مسجد نداريم حتي اجازه نماز خواندن را در خانه ها و اماكن عمومي در سفارت خانه ها ممنوع اعلام كردنداين است قوانين شيعه هاي رافضي اين جنايتكاران مسجد فيض را در مشهد شهيدش كردند يك شب با لودر خاك قران همه را در زباله هاي شهرداري ريختند در زابل مسجد ابو خنيفه را كه در ويديوها بخش شودقران را در دستشويي ها انداخته بودندمدرسه ديني را با خاك يكسان كردند مردم اين را بدانيدكه اين شيعه هاي رافضي دوست مسلمانان
نيستند اينهابخاطر اينكه از قبر امامان كسب درامد ميكنند اونجا جمع شده اندحتى قبر ابولولو كه همه مسلمانان ميدانند مجوسي بود اون را سيد حضرت حطاب ميخوانند عده اونجا هم كسب درامدميكنند
یکشنبه 27 مارس 2011 - 7 فروردین 1390 - 07:03:08 به وقت تهران
علی تواضعی استهبان فارس 
جنایت ها و ترورهای کور گروهک مسخره القاعده بهانه بدست دشمن صهیونیست داده که از اب گل الود استفاده کنند این کار زشت را انجام دهد
یکشنبه 27 مارس 2011 - 7 فروردین 1390 - 06:03:27 به وقت تهران
اي مسلمانان اين همه توهين و بي حرمتي تا كي؟پس كي ميخواهيد بيدار شويد و در راه الله قتال كنيد؟ ايا نميبينيد كه چه طور بدون هيچ ترسي به كلام الله والله جل جلاله توهين ميكنند ؟ واي بر ما!
كجايند ان ابوبكر صديق ان خالد ابن وليد و ان حنضله ان جليبب مسكين ان...
ايا ميان شما صلاح الديني نيست؟ ايا ميان شما عمر ي نيست ؟واي بر ما كه خود را از امت اينها ميدانيم. اما مطمعن باشيد اگر بيدار نشويددر روز قيامت ان ها مارا از امت خو د نخواهند دانست
اين مردان براي شكوه و جلال امروزي اسلام خون ها دادند و ريختند ان وقت امروز يك انسان نجس كه از فضولات حيوانات هم نجس تر ست به راحتي به الله جل جلاله توهين ميكند وامت اين مردان خود را به خواب زده اند واي بر ما! واي برما!ً واي بر ما!
شنبه 26 مارس 2011 - 6 فروردین 1390 - 11:03:19 به وقت تهران
مولوی عنایت الاه 
بما چه مربوط است که یک دیوانه ای پوک مغز خرافاتی ان هم در ان طرف دنیا قران را سوزانده؟ خوب اول باید عربها ناراحت شوند نه ما حا لا شما چرا کاسه از اش داغتر شده اید؟ دوم ان کشیش هم یک ادمی است نادان و خیلی هم مذهبی درست مثل ترورستهای خودما طالبان جندالاه سپاه سحابه لشکر طیبه ووو مگر اینها هر روز مسجد و مکتب را در افغانستان اتش درست است معنی مکتب سواد علم را نمیدانند ولی در مکاتب که اینها میسوزانند قران هم است..
شنبه 26 مارس 2011 - 6 فروردین 1390 - 05:03:17 به وقت تهران
شهرام 
خاموشم وازدرون چون اتشفشان درگدازم.نگ برکشوری که در مقابل امریکاودیگرعناصرغربی ساکت وانان را تصدیق می کند.این است حقیقت صلیب وصلیبیان.بارالاهاخودناظری ومی بینی ونیازی به نفرین من نیست.چنان کن که مصلحت حضرتت باشد
جمعه 25 مارس 2011 - 5 فروردین 1390 - 02:03:21 به وقت تهران
علی رضا 
استشهادی های مسلمان کجا هستند تا دست برامده به سوی قران برای توهین به ان را از بازو قطع کنند....انشاالله به امید روز مرگ این کشیش
 
نام:  
متن: 
 
      
 
 
 
لغو عضویت
عضویت
 
  عجب جیره خوران حرامی اعراب دم از چه میزنند اسلامی که حالا بعد از اینهمه تمدن برسم کهن زنان و کودکان را به بردگی میبرند و مردان را سر میبرند کجای دین از نبی خدا اینهمه خشوند رقم زده؟؟؟ ای وهابی تند رو بجای ریا بهتر نیست کمی عاقل باشی تا کی سر سپردگی به دیگران میکنی ذاتت اگر از این سرزمین مادریست کمی بر خاکت و ناموست غیرت داشته باش هر چند میدانم اینقدر خداوند در وجودت زوال عقل را گذاشته که از گذاشتن این پست پرهیز میکنی اما برادر شیعه برادر سنی چقد زیباست بگوییم برادر مسلمان بیایم باهم متحدباشیم


  ماکرون با هدف ارائه راهکارهای نادرست و ویران کننده سعودیها از سوی ما ماموریت دارد انچه نمایش حریری و موگرینی و ... دیگران نتیجه نداد به نتیجه برساند و جنگ زرگری علیه ما هم با همین هدف و جلب اعتماد سعودیها راه انداخته ایا در نبوغ سران ما در ویرانی حهان شک دارید!!!!!!!


  عربستان نه یک دشمن بلکه یک مانع برای کشورگشایی ما در منطقه است


  جرم مردم نادان کم از ظالم نیست ، اگر روزی دستم رسد آخوند و آخوند پرست را یکجا آتش میزنم، به امید انروز


  اگر کسی بخواد سنی بشه چکار باید بکنه ، خسته ایم از دروغ و دغل های رژیم حرامی و فاسد آخوندی ، کاری کنید ، هر چه بشود از این وضع بدتر که نیست


 
 
 
2012 © Sunni-news.net .همۀ حقوق ویژه سنی نیوز است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد