ام القرای اسلام یا قبرستان صفویت؟!..
اضافه شده در تاریخ: 3/20/2011 1:27:49 AM
Bookmark and Share              Balatarin

د. حمید رضا آهنگر ـ اصفهان

ویژۀ سنی نیوز: انتخاب آقای خاتمی در سال 1376 میتوانست مایه پند و اندرزی باشد برای سران ولایت فقیه تا کمی از غرورشان شکسته شود، و دریابند در این مملکت غیر از آنها نیز انسان وجود دارد!

آخوندهای مست شهوت و زر و زور گمان میبرند ملت ایران مشتی ـ با عرض معذرت ـ گاو و گوسفندند و آنها که از خمیرهای دیگر سرشته شدهاند، و با امام زمان هم در خفا ساخت و باختهایی دارند باید بر کول ملت تا ابد سوار شوند!

انتخابات گذشته و میلاد جنبش مردمی سبز سیلی محکمی بود زیر گوش حاکمیت، ولی باز هم فایدهای نداشت. این حاکمیت آنچنان مست قدرت است که عصای موسی را توان بیدار کردن او از خواب سنگین غفلت نیست، و تنها راه خلاص غرق شدن او و سربازان جان به کفش در اقیانوس خروشان است.

امواج حرکت مردمی در کشورهای تونس، مصر فرعونها را غرق نمود. و در کشورهایی چون لیبی و یمن و اردن و سوریه نیز حرکت جوشان مردمی با دولتمردان شاخ بشاخ است و به یاری خداوند بزودی نتیجه خواهد داد.

در حقیقت این انقلابهای مردمی برای دست یافتن به لقمه نانی، و یا حل برخی از مشکلات عمیق جامعه چون بیکاری و فقر نیست!

بطور نمونه کشور تونس از درصد بالای اقتصادی برخورداد بود! این انقلابها ثمرهای است از آگاهی ملتها و شعورشان به ضایع شدن کرامت و آزادی وانسانیت آنها.

این انقلابها تنها حاکمیت مستبد را زیر چشم نگرفته، بلکه هدف رهایی از این منظومه استعماری حاکم بر جهان است.

جهان غرب پیام را بدرستی درک کرده است، و بهمین جهت مصالح خویش در منطقه را در خطر میبیند و تمام تلاش خود را در حفظ نظامهای فعلی بخرج میدهد. با انقلاب تونس و مصر و لیبی و یمن بکلی مخالف بود، وقتی احساس کرد جنبش مردمی در حال قدرت یافتن است سعی کرد با سیاست "نه کباب بسوزد نه سیخ" به میدان آید. و چون خطر جدی شد عصا را از وسط گرفت و به دست نشاندههایش اشاره کرد تا به مردم وعدهها دهند. رشوههای سیاسی به شکل شعارات اصلاحگرا و کمکهای مالی و تغییرات جزئی در برنامه سیاسی مستبدان مطرح شد. باز چون دیکتاتور سقوط کرد وزیر خارجه آمریکا اولین کسی بود که خورجین خود را بر کولش نهاده به تونس و مصر رسید تا خود شیرنی کرده مصالح استعماری خود را حفظ نماید.

غرب و آمریکا با جنبشهای مردمی جهان عرب با احتیاط برخورد میکنند تا تجربه تلخ انقلاب 1357 ایران برایشان تکرار نشود که با حمایت از طاغوت باعث شدند نظام ولایت فقیه از دامن آنها فرار کرده خودش را در آغوش بلوک شرق؛ چین و روسیه بیندازد!

جالب اینجاست که در سخنان مسئولین نظام برای ثابت کردن زحمات حاکم دیکتاتور از رساندن برق به روستاها، و از اسفالت جادهها و آب رسانی به مناطق دور دست بسیار گفته میشود که این خود دلالت بر سذاجت حاکمان ولایت فقیه دارد. اینها تا حالا درک نکردهاند که کرامت ملتها و عزت و شرافت آنها با خدمتهای عمومی سنجیده نمیشود.

پس از بیش از سه دهه انقلاب دزدیده شده مردم میخواهد به ملت برگردد و کابوس سقوط خواب از چشمان حاکمیت ربوده است.

امام زمان خیالی که اداره مملکت را در دست گرفته در مقابل شکست اقتصادی و انهیار بافتهای ثبات اجتماعی و فقر و فحشا و فرار عقلها بکلی مانده است!

حکومت مذهبی صفوی که اساسش بر پایه دروغ مقدس ـ تقیه ـ و شهوت مقدس ـ صیغه ـ بناشده به آخر خط رسیده است کشور ما نیاز به یک نظام ملی دارد که در سایه آن همه ملت ایران برابر و برادروار زندگی کنند.

در سایه نظام تشیع با اندیشههای خرفاتی:

1)    تمامی معانی تربیت اسلامی و مفاهیم انسان دوستانه از متن جامعه در حال ریزش است. جامعه امروز ایران آخوند را به عنوان رمز؛ جنایت، رشوه خواری، تقلب، دروغ، دزدی و چپاول، سوء استفاده از موقعیتهای اداری و کانون مذهبی، و نمادی از استبداد و دیکتاتوریت و خون آشامی و شهوت پرستی میشناسد.

در کشور 75 ملیونی ما دادگستری و نظام قضایی بکلی بیمعناست! ارتش ملی ضایع شده تا جایش را کتیبهها و گروهکهای نظامی با افکار پوسیده مذهبی و خون آشام صفویت بگیرد که مصالح فردیشان با مصلحت آخوند گره خورده است و نه میهن برایشان معنا دارد و نه ملت!

2)    همه ارزشهای اخلاقی در کالبد ریاء و خودنمایی تجلی میکند.

از رهبر معتاد انقلاب گرفته تا نماینده او در آخرین روستای مرزی بلوچستان و آذربایجان ( همان روستای عنبران که خبرش را در سنی نیوز آمده را نمونه بگیرد

/ar/articles.aspx?selected_article_no=13930)

از عباء و عمامه و ریش و پشم گرفته تا تسبیح چینی با دانههای سنگی پرسر و صدای آن و سایر ادا و اشکالها و ادعاهای ایمانداری و تقوا و پرهیزکاری، و با مهر نماز بر پیشانی که اثری است از باذنجان داغ در روستا و اثر سنگ پا در شهرها..

البته نباید غافل شد که همه این سران مملکت به برکت مدارک تقلبی از سطح سواد بسیار بالا، و دکتری در تخصصاتی هستند که زبانشان هنوز نمیتواند نام تخصص را درست تلفظ کند.

کشور به اصطلاح اسلامی ما (!) به برکت نظام صفویت و صیغه و شهوت پرستی آخوند کوی سبقت در بیماری ایدز را از کشورهای بیبند و بار غربی ربوده است!

البته یادمان نرود که اسلام دین عفت و پاکدامنی است. و بیماری ایدز در جامعههای مسلمان معنا ندارد! به عبارت واضحتر بیمحابا میتوان گفت که در کشور ما اسلامی وجود ندارد، آنچه است تحریف اسلام است و دوشیدن مردم مسلمان و شیفته اسلام با نام شعارهای اسلامی!

3)    پس از سه دهه حکومت که تمامی کانالهای اطلاع رسانی و ساختاری فکر و اخلاق و فرهنگ جامعه را در دست داشته هنوز شعارات پوچ و توخالی، و قصههای خرافاتی مذهبی مایه ارتزاق آخوند رسانههای ملی است!

هر روز فاطمه سیلی میخورد و سینهاش شکسته میشود و بچهاش سقط میکند، و علی دلدل سوار و فاتح خیبر از ترس و وحشت نای حرکت ندارد! و هر روز مهدی خیالی موعود مردم را سر کار میگذارد و در جمکرانها و قبرها جیبهایشان را خالی میکند و مجبورشان میکند به سر و سینه و صورت خود سیلی بزنند و داد زنند "مهدی بیا.. مهدی بیا".. و از آمدن خبری نیست!

و عقل آخوند است که قیچی بدست گرفته سر چهار راهها میایستد تا پگل موهای دخترهایی که از زیر روسریشان بیرون زده را قطع کند!

این است ثمره 32 سال نظام ولایت فقیه بر ملتی که امروز میتوانست رهبری جهان را در دست داشته باشد!

انقلاب ما به شعار "ام القرا"یی بودن جهان نرسید هیچ، قبرستانی شد برای دفن جسد پوسیده و بو گرفته تشیع صفوی. گویا این خواست خدا بود تا ملت ایران اولا از اوهام خرافات نجات یابند سپس انقلاب دزدیده شده به صاحبان اصلیش یعنی مردم برگردد!

 

نمایش تعداد بازديد
5104

Bookmark and Share              Balatarin
 
شنبه 25 ژانويه 2014 - 5 بهمن 1392 - 08:01:36 به وقت تهران
شهر مرزی عنبران ایران 
با سلام خدمت سایت وزین سنی نیوز خواهشم از طرف جمعی از دوستان جوانان واهالی شهر عنبران است.خواهشمندیم اگر ممکن است وضعیت نابه سامانی را که امام جمعه خائن برای اهل سنت این منطقه فراهم کرده است را بصورت گزارش و تحقیقی بررسی کنید. باشد که دعا گوی شما واهل دستندکاران زحمت کش یاشیم
چهار شنبه 13 اوريل 2011 - 24 فروردین 1390 - 05:04:25 به وقت تهران
ali 
انقلاب ما به شعار "ام القرا"یی بودن جهان نرسید هیچ، قبرستانی شد برای دفن جسد پوسیده و بو گرفته تشیع صفوی. گویا این خواست خدا بود تا ملت ایران اولا از اوهام خرافات نجات یابند سپس انقلاب دزدیده شده به صاحبان اصلیش یعنی مردم برگردد!
یکشنبه 27 مارس 2011 - 7 فروردین 1390 - 08:03:12 به وقت تهران
شیخ موسی 
جناب آقای رمضان پور،اگرصحیح بخاری زنان را ناقص العقل وناقص الدین می داند ( صحيح البخاري :كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ج ٣ص ٤٠٠) کلیسا واستعمارگر چه گناهی دارند؟ فقهای گرانقدرشما حتی فتوا داده اند که «درمحل ضرورت چنانچه مرد عادل متصف به صفات قضاء یافت نشود ،مرد هیزشارب الخمردروغگوی رشوه خوارلواطت کار فاسق فاسد برای نشستن برکرسی قضاوت برزن مومنه صالحه مجتهده راست گوی راست کردار عادل ترجیح وتقدم داردزیرا آن مردفاسق عقلش کامل است واین زن صالح عقلش ناقص!!یعنی طبق این فتوا سگ مرد برزن شرف داردلذا خواهشمندم دروغ نگوئید که اسلام زن را تاج سر قرارداده است.باید راستگو باشید وبگوئید اسلام زن را مادون مرد(حتی مرد فاسق)ودرحدیک بنده قرارداده است تاجائیکه اگر شرک نبود باید شوهرش را سجده می کرد.اما این عبارت که نوشته اید «روزی که اسلام بود برده فروشی تمام شد»را با یدگذاشت به حساب بی سواد یتان.برده داری در اسلام حلال ومشروع بوده درجوامع اسلامی کنیز وبرده خرید وفروش می شده وهمین امروز هم اگر از مولویهای سنی وملاهای شیعه بخواهید ماهها درمورد فقه عتق(فقه برده داری)برایتان درس خواهند گفت.البته علاقمند بودم بیشتر با شما تبادل اندیشه داشته باشم اما متاسفانه ارزشش را ندارید(البته با عرض پوزش!) زیرا ساکن بلادکفر هستیدوقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنا برئ من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين).
جمعه 25 مارس 2011 - 5 فروردین 1390 - 01:03:23 به وقت تهران
به شیخ موسی ـ رمضان پور ـ لندن 
اولا از اینکه برایت ردی نوشته بودم معذرت می خواهم.گمان می کردم شما در پی حقیقت هستید و از نادانی رنج می برید. اما پس از ردهایت فهمیدم که نه مشکل شما تنها جهالت وحقد و کینه احمقانه ـ البته با عرض پوزش ـ بر علیه اسلام نیست،بلکه چیزی در سرتان خوابیده و نمی خواهید به هیچ وجه آنرا مورد بحث و بررسی قرار دهید. مرغ شما دو پا دارد حالا هر چه شد شد!! عزیزم اگر کمی از جلدت بیرون بیایی واسلام را از خود اسلام بپرسی ـ از قرآن و سنت ـ چهره دیگری از اسلام خواهید شناخت، نه آنچه طوطی وار از رسانه های مغرض به مخ جنابعالی تحویل شده است. دوست عزیز در هر جامعه ای گرگ و میش پیدا می شود جنایت فلان شخص چون در کشوری که اکثر ملتش مسلمانند زندگی می کند به گردن اسلام گذاشته نمی شود. دختران ایران و افغانی و غیره که چون برده فروخته می شوند به این دلیل است که اسلام غائب است. روزی که اسلام بود برده فروشی تمام شد. ظاهرا شما بخود زحمت نمی دهید تاریخ را ورق بزنید. گمانم اگر کمی عینکهای سیاه حقد و کینه را از چشمهایتان بردارید مشکلتان به کلی حل خواهد شد. و بدان که حرفهای شما تنها در جامعه هایی خریدار دارد که از جهالت و فقر رنج می برند. وبا پیشرفت علم و تکنولوژی و کوچک شدن دنیا با شبکه های اطلاع رسانی جایی برای این تفکران قرون وسطائی و ساخته و پرداخته کلیساهای مکر و حیله و نیرنگ غرب استعمارگر نخواهد بود. موفق و پویا باشید. هدف تبادل اندیشه و آراست و اگر چنانچه اسلوب نگارشم مطابق ذوق و سلیقه شما نبود معذرت می خواهم.
جمعه 25 مارس 2011 - 5 فروردین 1390 - 08:03:25 به وقت تهران
شیخ موسی 
آقای طالبی لازم است چند مطلب رابه اطلاع عالی برسانم .اولاًمن شیعه نیستم خواهشمندم توهین نکنید.ثانیاً آخوندهای شیعه ایران دین وایمان ندارندوازروی مصلحت ومنافع فتوی می دهند نه از روی قرآن وسنت .ثالثاً ازکجادانستید عفت زن برای من مهم نیست رابعاً اگرزنده به گورشدن زن درخانه موجب عفت است این همه رجم وقتلهای ناموسی د رکشورهای اسلامی که زنان ودخترانشان را زنده به گور کرده اند چرا اتفاق می افتد؟خامساً ازجهان توهم خارج شوید وببینید مصلحت اندیشی های پدران برای دختران درکنار فوایدش چه فجایعی که ایجادننموده است.ما بامشکلی مواجه هستیم به نام « ولی قهری».پدری می میردوحضانت دختران خردسالش قهراًبه جد پدری فاسق یا عموی معتادمی رسدواونیز بچه هارا رامی فروشدبه دلالان روسپی خانه های امارات وپاکستان وهند واروپا.این اتفاق در افغانستان وسایرکشورهای فقیر مسلمان به کرات مشاهده شده است. فاحشه خانه های اسپانیا،فرانسه ،هلند،ترکیه و...پراست ازدختران ایرانی ،کرد،ترک،افغانی وپاکستانی .چرا ؟این دختران عفیفه مسلمان زاده آنجا چه می کنند؟.سادساًآیا همه پدرها مصلحت اندیش بچه هایشان هستند؟درموارد بسیاری حتی دیده شده خود پدرمنحرف بوده بچه هایش را فروخته یا درمواردی دست به عمل شنیع زده وبه آنها تجاوزکرده است.(معاذالله).نظام اجتماعی ودولت نباید با کودکان ودختران مثل حیوان رفتارکند وحیات وممات آنهارا به دست یک نفر بسپاردبه صرف اینکه پدریا ولی است.
چهار شنبه 23 مارس 2011 - 3 فروردین 1390 - 11:03:37 به وقت تهران
شیخ موسی 
خواهرارجمند «ام حفصه» محترمه، متاسفانه نظرات شماکلاً بی ارزش است زیرا به استنادحدیث ذیل ناسپاس و ناقص العقل و ناقص الدین هستید : حدّثنا مُحمّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِي: أَخْبَرَنَا اللّيثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ: "يا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاستغْفَارَ. فَإِنّي رَأَيتُكُنّ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ" فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنّ، جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يا رَسُولَ اللّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ. قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللّعْنَ. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَمَا رَأَيتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبَ مِنْكُنّ" قَالَتْ: يا رَسُولَ اللّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدّينِ؟ قَالَ: "أَمّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَينِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ. فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللّيالِي مَا تُصَلّي، وَتُفْطرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدّينِ". ( صحيح مسلم باب بيان نقصان الإِيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق ).از مدیرمحترم سایت سنی نیوز هم تقاضا می کنم منبعد از انعکاس نظرات زنان که کلاًناقص العقل و ناقص الدین هستندواکثریت اهل جهنم را تشکیل می دهند خودداری فرمایند.
چهار شنبه 23 مارس 2011 - 3 فروردین 1390 - 10:03:19 به وقت تهران
میردامادی 
30 سال است که مرگ بر امریکا ومرگ بر اسراییل میگیم نه امریکا مرد واز بین رفت ونه اسراییل همچون زنان قدرت این اخوندها در دهنشان است
واقعا اگر مردی بیرون بیایید در میدان با امریکا واسراییل بجنگید
واگر قدرت جنگیدن ندارید از مرگ براین ومرگ بر ان هیچ مشکلی حل نمیشود بلکه ابرویتان در جهان میرود
سه شنبه 22 مارس 2011 - 2 فروردین 1390 - 02:03:13 به وقت تهران
ام حفصه 
اقاى شيخ موسى
شما بايد نظر يك زن سنى را در مورد آزادى اش بدانيد:من بعنوان يك زن تمام حقوقى كه بر اساس قر آن و سنت نبوى داشتم بهم رسيده، بدان من و همه ى خواهران سنى ام منزلت و مكان زن در اجتماع غرب و شرق و مذهب سنى و شيعه مى دانيم و مى دانيم در لفافه مخملى آزادى جيست.همجنين من از اينكه در آشبز خانه براى شوهرم غذا درست كنم احساس زندانى بودن نمى كنم كسانى اين احساس را بيدا مىكنند كه مثل تو از خودشان شخصيت ندارند تحت تأثير حرفهاى مشتى سودجو قرار كرفته اند ،من درس خواندم مدرك تحصيلى دارم ولى اصلا دوست ندارم برم سر كار جون وقتى مردى مثل شوهرم دارم كه حاضره از صبح تا شب كاره كنه تا من راحت باشم ديكر لازم نيست من برم خودم را خسته كنم جرا به جاى كار كردن براى ديكران ننشينم در خانه ام و "ملكه"خانه ام نباشم.
دوشنبه 21 مارس 2011 - 1 فروردین 1390 - 10:03:41 به وقت تهران
طالبی 
اقای شیخ موسی
اگرهیچ ایه وحدیثی نیست که زنان نماینده مجلس ورییس جمهور شوند پس چرا اخوندهای شیعه فتوای جواز ان را میدهند مگر شیعیان پیرو قران نیستند
اما کار برای زن در مذهب اهلسنت در صورت ضرورت جایز است ولی بشرطیکه عفت او در خطر نباشد
ومشکل ما هم همینجاست که برای شما عفت زن مهم نیست همین دختر میتونه با همکار مردش صیغه بشه دیگه و هر کاریکه دلشان بخواد با هم انجام بدهند
اما برای زن سنی عفت وحیا بالاتر از هرچیز دیگر است در کشورهای سنی نشین مگر کم هستند که زنان سر کار هستند
هیچ فقیه سنی اینطور فتوا نمیدهد اختیار دختر دست پدرش است اختیار هر دختری دست خودش است ولی پدر باید برای او مصلحت اندیشی کند ایا انکسی که دخترش پسند کرده دیندار وصالح است ومیتواند این دختر را خوشبخت کند یا نه شما دروغگویان صفوی عادت داری که همیشه باید دروغ بگویی
دوشنبه 21 مارس 2011 - 1 فروردین 1390 - 05:03:48 به وقت تهران
عبدالواحد رمضان پور ـ لندن 
وقتی تعلیق دوست عزیز شیخ موسی نام را می خواندم وامانده بودم هرگز گمان نمی کردم در ایران زمین افرادی چنین پرت از وقائع باشند. مثل اینکه ایشان در روستایی از روستاهای بلوچستان باشد و چهارچشمی چشمهایش را به سی ان ان و بی بی سی دوخته باشد! جان برادر هرگز برای حقوق زن غربیها را مثال نیاور. زن در افغانستان و صومالی که نه کشوردار وجود دارد و نه فرهنگ و نه شاید بسیاری از معانی انسانیت دوصد شرف دارد بر زن بدبخت در غرب. جان برادر زن در غرب یک آله شهوت و یک وسیله تبلیغاتی بیشتر نیست. کنیز بودن زن در زمانهای سیاه روزگار بسیار باارزشتر است از زن غربی!!! شما ظاهرا نه غرب را می شناسید و نه شرق را فهمیده اید! جان برادر زن در غرب بیچاره تر از آن چیزی است که در تلویزیونها می بینید. و آیا می دانید چون زنهای غربی خبر از اسلام می شنوند شیفه آن می شوند! آیا از درصد اسلام آوردن زنهای غربی هیچ می دانی! اما ریاست جمهوری و پستهای خدماتی که دلت می خواهد برایشان خانمی را انتخاب کنی! اولا بدان که زن در اسلام آنقدر شرف و مکانت دارد که تاج سر است نه خادم و نوکری که به کارهای شاق گمارده شود. جان برادر زن یک سیستم خاص جسمی و روحی و روانی خود را دارد و مرد یک سیستم خاص خود! مرد کردن زن نه برایش شرف است و نه زیبنده او، همچنین زن کردن مرد برایش ارزشمند نیست! آیا تجربه تلخ جهان غرب که باعث شده خانواده از بین برود برای یک فرد عاقل کافی نیست؟ ثانیا شما فکر می کنید رئیس جمهور بودن آن کاری است که احمدی نژاد می کند تا از دست هر زنی برآید؟ یا آن کاری که رهبر انقلاب می کند که از کمتر از زنی برآید؟ جان برادر برای این که دریابید زن چه موجود با ارزشی در اسلام است در مورد مکانت و جایگاه زن بیشتر مطالعه کنید. برادر عزیز شما تنها نامی از اسلام شنیده اید و اسلام شناسیتان از رسانه های گروهی است. اگر به خود یک زحمتی بدهید و اسلام را از قرآن و سخنان گهربار پیامبر اکرم (ص) فرا گیرید درخواهید یافت که در تاریخ بشریت هرگز هیچ دینی چون اسلام از زن حمایت نکرده و هیچ مکتبی حق زن را چون اسلام ضمانت نکرده است!! جان برادر خواندن عیب نیست. ندانستن عیب است... برایت آرزوی موفقیت و شادکامی دارم. وخواهش می کنم اگر باعث زحمتت نیست این مقاله را بخوان:
http://www.sunni-news.net/fa/articles.aspx?selected_article_no=11743
و همچنین این مقاله را:
http://www.sunni-news.net/fa/articles.aspx?selected_article_no=13821
یکشنبه 20 مارس 2011 - 29 اسفند 1389 - 06:03:13 به وقت تهران
شیخ موسی 
جناب آقای . حمید رضا آهنگر،جهات وعمقفسادرژیم صفوی سبائی شیعی راهمه می دانندنیازی به توضیح واضحات نیست .بهتراست بفرمائید براساس کتاب وسنت چه را ه حلی برای این معضلات دارید؟مثلاًآیادرحکومت ایده آل شما ،طبق قوانین ملاهای اهل سنت زنان می توانندنماینده مجلس یارئیس جمهور شوند؟اگر خیر که صدرحمت به همان حکومت شیعه صفوی واگربلی طبق کدام آیه و حدیث ؟نمایندگی مجلس پیش کش آیا دختران می توانند مغایر با نظرپدرخودبا مردی که دوست دارندازدواج کنند؟ فقهای شما این حداقل راهم (که بدیهی ترین حق یک انسان می باشد )از زنان سلب نموده ویک دختر اگرفوق تخصص جراحی یا فیزیک هسته ای هم داشته باشد باید با موافقت پدر یا پدربزرگ کوه نشینش ازدواج کند.واگرشوهرش بمیرد باید بچه هایش رابه جدپدری بدهدولوآنکه طرف یک بز چران بی سواد یا سی دی فروش سرچهارراه باشد!غربی ها از زنانشان مهندس کامپیوترودانشمنداتمی وزیست شناس وجراح وسیستمدارمی سازنداماشما زنانتان را درمطبخ زنده به گورمی کنید.
یکشنبه 20 مارس 2011 - 29 اسفند 1389 - 06:03:44 به وقت تهران
واقعا این مقالات از دیوونه خونه بهتون می رسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
نام:  
متن: 
 
      
 
 
 
لغو عضویت
عضویت
 
  عجب جیره خوران حرامی اعراب دم از چه میزنند اسلامی که حالا بعد از اینهمه تمدن برسم کهن زنان و کودکان را به بردگی میبرند و مردان را سر میبرند کجای دین از نبی خدا اینهمه خشوند رقم زده؟؟؟ ای وهابی تند رو بجای ریا بهتر نیست کمی عاقل باشی تا کی سر سپردگی به دیگران میکنی ذاتت اگر از این سرزمین مادریست کمی بر خاکت و ناموست غیرت داشته باش هر چند میدانم اینقدر خداوند در وجودت زوال عقل را گذاشته که از گذاشتن این پست پرهیز میکنی اما برادر شیعه برادر سنی چقد زیباست بگوییم برادر مسلمان بیایم باهم متحدباشیم


  ماکرون با هدف ارائه راهکارهای نادرست و ویران کننده سعودیها از سوی ما ماموریت دارد انچه نمایش حریری و موگرینی و ... دیگران نتیجه نداد به نتیجه برساند و جنگ زرگری علیه ما هم با همین هدف و جلب اعتماد سعودیها راه انداخته ایا در نبوغ سران ما در ویرانی حهان شک دارید!!!!!!!


  عربستان نه یک دشمن بلکه یک مانع برای کشورگشایی ما در منطقه است


  جرم مردم نادان کم از ظالم نیست ، اگر روزی دستم رسد آخوند و آخوند پرست را یکجا آتش میزنم، به امید انروز


  اگر کسی بخواد سنی بشه چکار باید بکنه ، خسته ایم از دروغ و دغل های رژیم حرامی و فاسد آخوندی ، کاری کنید ، هر چه بشود از این وضع بدتر که نیست


 
 
 
2012 © Sunni-news.net .همۀ حقوق ویژه سنی نیوز است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد