افشاگری مهم ازگمرک هرات با مدیریت شخصی بنام "وحید" در چهار ساعت
اضافه شده در تاریخ: 12/15/2016 8:36:16 PM
Bookmark and Share              Balatarin

خبرنگاران هرات می گوید: از یک شبعه گمرک هرات ودرامد 5 هزاردلار درچهار ساعت کار بیشتر بدانید.

شعبه کنترول (لابلاتوار)که فقط برای اخاذی مستقیم از وارد کننده گان مواد وکالا دراداره گمرک ایجاد شده است از هرموتر/ ماشین واردکننده روزانه 1000 افغانی بهانه کنترل اخذ می کند.

وتنها درچهار ساعت کاری از 350 موتر/ماشین را هرکدام یک هزار افغانی میگیرد وشب هنگام مبالغ جمع آوری شده را با معاون اداره گمرک تقسیم یا نقدآ تحویل داده می شود یاهم به حساب اش واریز می گردد.

این شعبه توسط فردی بنام وحید که به "سگ" مشهور است اداره می گردد.

جالب اینجاست که جناب وحید سگ، ماهیانه از اداره گمرک هرات "ده هزار افغانی "معاش دریافت میکند ودرمدت یک سال توانسته است دوبرج مسکونی درهرات بسازد که یکی با تمام تجهیزات سونا وجکوزی به اتمام رسیده وبرج دیگر درسرک پل پشتون درحال کار است.

 

نمایش تعداد بازديد
1165

Bookmark and Share              Balatarin