ستاره بوکس "مايک تايسن" وارد عربستان سعودى شد.
Added Date: 7/4/2010 11:44:55 PM
Bookmark and Share              Balatarin

سنى نيوز: قهرمان معروف جهان در وزن سنگين'ستاره و ستاره بوکس "مايک تايسن" بعد از  مسلمان شدن براي اولين بار بمنظور انجام عمره و زيارت مسجد نبوى شريف وارد عربستان سعودى شد.

به گزارش خبرنگار سنی نیوز در مکه مکرمه تايسن پس از انجام مراسم عمره و زيارت مسجد نبوى از شهرها و'ستاره اماکن تاريخي عربستان سعودى ديدار خواهد نمود تا در مورد رسوم و عادات مردم عربستان سعودى معلومات بيشر حاصل نمايد.

هنگام رسيدن "مايک تايسن" به فرودگاه مدينه منوره، رئيس انجمن دعوت اسلامى کانادا و سفير صلح سازمان ملل متحد دعوتگر معروف آقاى "شهزاد محمد" و رئيس بخش گفتگو با اديان اين انجمن دکتر "لارنس (عبدالله) براون" (متخصص'ستاره امراض چشم در بیمارستان مدینه منوره) بخاطر استقبال از تايسن در فرودگاه حضور داشتند.

قرار است "تايسن" با ائمه حرمين شريفين از جمله دکتر عبد الرحمن سديس و ساير مقامات ارشد رياست امور حرمين شريفين ديدار و گفتگو نمايد.

Reader Count
16315

Bookmark and Share              Balatarin
 
 
Name:
Comment Body: