امام زاده سیار، آخرین تولید دولت احمدی نژاد!
Added Date: 7/2/2010 5:41:16 AM
Bookmark and Share              Balatarin

سنی نیوز: این عکس را روز گذشته در یکی از خیابانهای اصلی شهر اراک گرفتم. امامزاده ای سیار.ضریح امامزاده ای که به داخل خیابانها آمده تا مردمی هم که وقت رفتن به امامزاده را ندارند "حاجاتشان برآورده شود."و افرادی که دوان دوان به سوی ضریح می آمدند و دستی بر آن می کشیدند و پولی داخل آن می ریختند. مردی هم که گویا رابط میان مردم و امامزاده بود با میکروفونی به دست مردم را به سوی امامزاده فرا میخواند. دیگری هم پارچه های سبزی به مردم میداد تا بتوانند دخیل ببندند.

بالاخره عصر عصر تکنولوژیست و همه چیز باید پیشرفت نماید. حتی مقبره ها و ضریح ها. مشاغل نیز تغییر کرده اند. دیگر یک امامزاده فقط نمی‌تواند برای خادمش و یکی دو نفر از هیئت امنا درآمدزا باشد بلکه می‌بایست چندین خانواده را نان بدهد. برخی مردم ساده دل نیز، که فقط به دنبال جایی برای دخیل بستن هستند تا شاید امیدشان ناامید نگردد.

آخر چقدر باید از سادگی این مردم سوء استفاده کرد و به چه وسیله‌ای. بعد وقتی که می‌گویند از دین استفاده ابزاری می‌شود همه آنچنان با اخم و تخم به آدم نگاه می‌کنند که گویی کفر گفته‌ای.

فهم و شعور برخی از مردم کجا رفته که با دیدن چند تکه آهن که بر آن نام ضریح نهاده اند، سر از پا نمی‌شناسند و از آن حاجت می‌خواهند. واقعا کاری به جز تاسف خوردن نمی‌توان انجام داد. اینها نه با فرهنگ سازی درست می‌شود و نه با آگاه سازی. آنقدر برخی چیزها را برایمان مقدس کرده اند که مطمئنا برخی که این مطالب را نیز می‌خوانند لب به دندان گرفته و می‌گوند نعوذ بالله، چه حرف‌ها میزند این خدا نشناس.

منبع: سایت شارشار _ ارسالی: عبدالله مؤحد

Reader Count
11252

Bookmark and Share              Balatarin
 
Tuesday 19 April 2011 12:04:32 GMT
عثمان  
ما چی ؟ما چی کار کرده ایم که اینگونه به دیگران می بندیم یادم است که سه سال متوالی است شما توی سایتتان می گذارید و می گویید که همین دیروز گرفته اید .
عوامفریبی تا چه حد؟
تا چه وقت می خواهید به این مزخرفات ادامه بدهید؟
Friday 15 April 2011 08:04:40 GMT
بهزاد 
علی آقا جوابتون عالیه اما کو گوش شنوا
Thursday 30 September 2010 12:09:45 GMT
علي 
تجربه نشان داده که ادم شکاک و متردد هیچگاه در زندگی کامیاب و خوشبخت نبوده .
تو نیز برهمه چیز شک کن وهیچ کس را قبول نداشته باش وببین چه نتیجه ای میبینی
Tuesday 28 September 2010 04:09:59 GMT
كورش 
"اگر میخواهی جوینده واقعی حقیقت باشی ،باید دست کم یک بار در عمرت تا جایی که ممکن است به همه چیز شک کنید"(دکارت)
بايد بگويم كه در قرآن آيات ناسخ ومنسوخ زيادي داريم كه شما هر كدام را دوست داشته باشي مورد التفات قرار ميدهي وهر كدام را نپسندي به نفع خود تفسير ميكني.مثلا اگر بگويم در قرآن امده "كه ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا مكه و حومه آن را(نه تمام جهان) به اسلام هدايت كني " ويا"000ذوالقرنين به جايي رسيد كه خورشيد در چاله آب فرو رفت...(غروب خورشيد از نظر قرآن!)"لابد به خود بمب مي بندي وكامپيوتر را منفجر مي كني.به قول سعدي"آنكس كه نداند ونداند كه نداند///در جهل مركب ابد الدهر بماند"در ضمن من هيچ اصراري ندارم مسلمان خوانده شوم.بايد بگويم هر كارمندي وظيفه انساني دارد كه در بر افتادن رسوم غلط اداره تلاش كند.ودر آخر بزرگترين سفسطه اسلام اين جمله است "كه حتما حكمتي در كار است و ما نميدانيم"اين يعني تعطيلي تفكر ونقد وسواستفاده از نقص نسبي علم نسبت به زمان.
Thursday 23 September 2010 09:09:41 GMT
علی 
جناب کورش
ایا این اسلام عرفانی توست که بتواجازه میدهدتاازخداورسولش اعتراض بکنی اگرقران راقبول داری قران چنین میفرماید:فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿65﴾
به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند؛ و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نکنند؛ و کاملا تسلیم باشند.
ونیزمیفرماید:إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿51﴾
سخن مؤمنان، هنگامى که بسوى خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داورى کند، تنها این است که مى‏گویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم!» و اینها همان رستگاران واقعى هستند.
واگرقران راقبول نداری مسلمان گفته نمیشوی من باتوبحثی ندارم که ابرانیان چه زمانی اسلام راقبول کرده اند بقول شماایرانیان اسلام موردخواسته خود را(اسلام عقلانی)پذیرفته اند اسلام ایرانیان را عقلانی میدانی وبعنوان یک ایرانی هم لب به اعتراض براسلام وپیامبراسلام ص گشوده ای این تناقص اشکار درکلمات توست
اگرعقل ناقص یک شخص حکمت حکمی ازاحکام اسلام رانمیداندبمعنی این نیست که احکام اسلام تهی ازحکمت هستندعلماودانشمندانی هستندکه یکایک حکمت احکام اسلام را میدانند
درهرصورت اگرکسی در دایره اسلام داخل شدبایدتمام رفتاروکردارخود را بااسلام مطابقت کند چنانچه یک هندو یک بهایی یامسیحی چنین میکند
گذشته ازاین اگرکسی کارمندیک شرکت میشودبایدتمام قوانین ان شرکت راخواسته یانخواسته بپذیردحتی اجازه نداردکه بمیل دل خویش لباس بپوشدبایدلباسی بپوشد که مسئول شرکت برای ان تدارک دیده است
یک حاکم یا رییس جمهور احکامی را صادرمیکندایا توحق داری بگویی این حکم از نظرمن منطقی نیست من انرا قبول ندارم اگرپلیس رهنمارانندگی کمربند بستن را الزامی کرده اگرتو ان رانبندی پلیس ماشینت راتوقف کندبگوید چراکمربندت رانبستی چه میگویی ایا میگویی بنظرمن کمربندبستن منطقی نیست اگرچه چیزایمنی باشد به شماربطی نیست من خودم تاوانش رامیبینم شماچه کاره ای که درکارمن دخالت میکنیدبدون شک که پلیس برای چنین شخص جریمه سختی صادرمیکند
جناب اگرمسلمان هستی احکام الهی را برسرچشم قبول نما همچنان که قران فرموده که سمعناواطعناتونیزبگوسمعناواطعنا واگرنه به حکم این دوایه که بیان کردم توهیچ جای دراسلام نداری اسلام یعنی تسلیم شدن به احکام خدارامیگویند
همچنان که توحکمت بعضی احکام اسلام رانمیدانی بخدامن هیچ حکمی ازاسلام را نمیبینم که بی حکمت باشداگرکسی هندوستان راندیده معنی اش این نیست که هندوستانی وجود ندارد اگرتونیز حکمت بعضی احکام خدا رانمی دانی معنی اش این نیست که احکام الهی حکمت ندارند.قران قبل ازهزار چهارصد سال فرموده که انسان از خاک ساخته شده تازه دانشمندان کشف کرده اند که انسان از خاک ساخته شده زیرا تمام 18 عنصری که درخاک هستند درانسان نیزوجود دارند .
بعضی از چیزها هستند که عقل ناقص من وشمانمی تواند انها را درک کند اما انسان به عالم الغیب بودن خداوند متعال باید ایمان داشته باشد انسان مومن میگوید شاید من اشتباه باشم ولی هرگز ممکن نیست که خدا ورسول اش اشتباه باشند.
خلاصه کلام اینست تونمی توانی هم خود را مسلمان بدانی وهم زبان اعتراض را برخداوند ودین خداوندورسولش بگشایی
سلام لمن اتبع الهدی
Monday 20 September 2010 04:09:05 GMT
كورش 
در جواب علي
بايد بگويم قصد من از اين نوشته ها اظهار فضل نيست چرا كه تمام نوشته هايم بي آدرس است ودر اين سايت من يك فرد گمنام محسوب مي شوم. اما دليل نوشته هايم اينست كه شايد يك ذهن جستجو گر را بيابم و از گرداب جماد وبي منطقي به سمت تحقيق وتفكر بكشانم تا به جاي اينكه به انسانهاي ديگر توهين كنند وبه بي دانشي متهم كنند ،به نقص هاي خود فكر كنند.زيرا كه از بي فكري است كه راديكاليسم و طالبانيسم حادث مي شود. من پيرو اسلام فقاهتي نيستم بلكه مطلوب من اسلام عرفاني است كه مي گويد ."هيچ آداب وترتيبي مجوي*** هر چه مي خواهد دل تنگت بگوي" .
اما اگر واقعا مي خواهي بداني ايرانيان چگونه مسلمان شدند بهتر است كتاب دو قرن سكوت نوشته عبدالحسين زرين كوب را بخواني .كه در آن گفته شده 200 سال نخست تسخير ايران همه اش در جنگ وشورش گذشته و بعد از اين 200 سال مبارزه بوده كه ايرانيان اسلام مورد خواسته خود را (اسلام عقلاني) را پذيرفته اند (نه اسلام چشم بسته ودستوري) چرا كه آيه هاي قرآن براي كساني است كه" هم اليعقلون" . سمعنا واطعنا شيوه گوسفند است، كه فاجعه با ر است .همان فاجعه اي كه اكنون در كشورهاي اسلامي منجمله ايران جريان دارد. وامروز هر چه در مورد دانش وعلم سالهاي گذشته مسلمانان ميشنوي از همين اسلام عقلاني است . اسلام عقلاني بود كه ايرانيان را در مقابل اسلام چشم وگوش بسته قرار داد و شاگردان حسن بصري را وادار كرد كه به خاطر فرار از اسلام تسليمي رافضه را پديد آورند ويا معتزله شكل بگيرد . تو امروز رافضه را به عنوان توهين استفاده مي كني ولي ميداني چگونه وچرا رافضه شكل گرفت.؟
Sunday 19 September 2010 09:09:51 GMT
علی 
دنباله
جناب من نمیدانم توچه دین ومذهبی داری میخواهی ازچه کسی دفاع کنی وبنفع چه دین ومذهبی کارمیکنی وبرخداورسولش اتهامهای ناروایی رامیزنی
خلاصه اگرخودت را مسلمان میدانی پس باور داشته باش که خدا ورسول گرامیش از تو داناترند وهیچ امرونهی انهابدون ازحکمت نیست وپیش خداوندمتعال توبه کن زیرایک پادشاه یا رییس جمهور یک کشورحاضرنیست که هیچ اعتراضی برحکم خویش رابپذیرندچگونه خداورسولش که ازهمه داناتروباحکمت ترندقبول میکنندناقص العقلی مانندتوبراحکام انهااعتراض کندمسلمان واقعی میگویدسمعنا واطعنا
Saturday 18 September 2010 08:09:17 GMT
علی 
دنباله
رسول الله رامتهم به برده داری میکنی چنان فکرمیکنی قبل ازاسلام برده داری نبوده اسلام امدوبرده داری رابنیادنهاد
درمورداکثریت مسیحیت این درست است ورسول الله نیزفرموده تقوم الساعة والروم اكثرالناس منظورحدیث این است که دراخرزمان جمعیت مسیحیت ازهمه بیشترمیشودشایدبرای مسلمان انزمان باورکردنی نبودزیرامردم گروه گروه دراسلام داخل میشدند وشهرهابدست مسلمین بدون شکست فتح میشداین حدیث ازمعجزات پیامبراست ودرموردبوداییان اولین باراست که میخوانم که دومین مذهب هستندهمه کس میدانندکه اسلام دومین مذهب است
Saturday 18 September 2010 08:09:05 GMT
علی 
جناب کورش
به علم ودانش خودمغرورنباش که علم تودرمقابل علم خداوندمتعال ورسولش ص قطره ای درمقابل دریاهم بحساب نمی ایدتوبااطلاعات غلطی که دربعضی سایتها میخوانی فکرمیکنی علم تمام عالم رادرسینه داری اماچنیین نیست اگرحکومت ساسانیان مثل برده باملت رفتارنمیکردوباانان ظلم وستم نمیکردچگونه مردم ایران به اسانی دین اسلام راپذیرفتندمسلمانان زکات میدادندوانهامیتوانستندجزیه بدهندواسلام راقبول نکنند
واقعاجای تاسف است ان رسول گرامی که اخرين سفارش اواين بودکه الصلوة وماملكت ايمانكم بربردگانتان ظلم نکنیدورحم کنی
Monday 13 September 2010 03:09:07 GMT
كورش 
... در مورد تو ايرادي ندارد . آري برادر اگر مسلماني اينست كه تو داري .بگذار ما نامسلمان باشيم .در بهشت كه افراد كند ذهني همچو تو مسكن دارند .جايي براي من نيست كه اگر با هم همنشين شويم غصه اين موانست مرا دق مرگ مي كند. تو مسلمان باش و فقط سايت "عقيده" تو را بس . ونميخواهد كه نگران باشي كه آيا سايت ويا كتاب ديگري هم هست. ؟ بر تو حرجي نيست كه تو را ساخته اند كه چشم و گوش ببندي و زبان به تكفير بگشايي. بر تو حرجي نيست كه چون تو زياد است و بوده .
Monday 13 September 2010 03:09:28 GMT
كورش 
جناب مسلمان؛بنده آنقدر معلومات دارم كه بدانم در ايران هيچگاه برده داري رواج نداشته.آنقدر ميدانم كه شمال آفريقا تمام آفريقا نيست و غرب آسيا تمام آسيا نيست وتعداد مسلمانان(حتي با در نظر گرفتن شيعيان)بعد ازبوداييان و مسيحيان در رتبه سوم قرار دارد.و زياد شدن مساجد در اروپا به دليل مهاجرت مسلمانان است.عقل ناقص من مي گويد در مورد هر چيز غير از ذات باريتعالي فكر كن حتي در مورد رسولش .گويند روزي شخصي خوابيده آب ميخورد كسي به او گفت خوابيده آب نخور فهمت كور مي شود .شخص گفت:فهم چيست؟ آنكس گفت:تو بخور ...
Tuesday 7 September 2010 07:09:54 GMT
علي 
جناب نامسلمان
اگرهم حکم مرتد شدن حذف شودمسلمان عاقلی مرتدنمیشود این همه مسلمانی که به اروپایاغرب میروندمگرهمه کافر میشونداما خوشبختانه امروزمیلیونهااروپایی وغربی مسلمان گشته اندشما بعنوان مثال درسایت عقیده برویدسرگذشت هدایت یافتگان را بخوانید.
جناب اگه شمابهایی نیستی مسلمان هم نیستی زیراکسی که شعور نداشته باشد لب به اعتراض ازخدا ورسولش بگشاید دیگراو ازکافرهم بدتراست عقل ناقص توبجایی نرسیده که براحکام خداورسولش ایراد بگیری خدا ورسولش هرحکمی را به ما داده اند سراسر خوشبختی وسعادت ماست .
Tuesday 7 September 2010 07:09:35 GMT
علی 
جناب نامسلمان
توکه ازبرده داری زمان گذشته هیچ معلوماتی نداری چرا بیخود میخواهی وقت خودودیگران رادراین موضوع تلف کنی جناب درگذشته مسلمانان باکافران میجنگیدنداسیران یکدیگر را برده میگرفتند کافران اسیران رااشد عذاب میداندوگاهی بقتل میرساندندوازانها کارمیگرفتندولی مسلمین به امر رسول الله با انان مثل برادر رفتارمیکردندازغذای که میخوردند انها رامیخوراندندوازپوشاکی که میپوشیدندانهارامیپوشاندندودر ازای این درحدتوانشان ازانهاکارمیگرفتندویا ازادمیکردندمثل حکومتهای ظالم امروزی انهارادرسلول نگاه نمیداشتند
Tuesday 7 September 2010 06:09:25 GMT
علي 
کورش جناب نامسلمان اری اصحاب رسول الله باکمترین امکانات توانستندبیشتر2قاره افریقا واسیارافتح کنندوبه دروازه اروپا وچین برسنداین برصدق ایمان صحابه رض دلالت داشت اگرهونها تمامی اروپاراتسخیرکردندامروزنشان بده نامی ونشانی را از انهاامادینی راکه صحابه اوردندبطورکامل درکشورهای که فتح کردندزنده است وهرمسلمان خدا راشکرمیگوید که نعمت اسلام رابه وی عطاکرده اسلام دین سعادت ودین رستگاری است بخداقسم هیچ حکم اسلام ازحکمت خالی نیست
روزگاری که در دنیا حکومتها اسلامی بودند مردم درسلامت وامن ونعمت زندگی میکردند
Tuesday 31 August 2010 04:08:02 GMT
كورش 
...وما در روايت هاي تاريخي ميخوانيم كه حضرت علي غلامي داشت به نام قنبر ويا حضرت محمد بهترين غلامش را به حضرت فاطمه بخشيد و حضرت فاطمه آن راآزاد كرد .آيا انسان مي تواند برادرش(برده اش)ويا كلا يك انسان ديگر را به كس ديگري هديه دهد؟ويا خدا حاضر است به خاطر مصالح دينش يك عمل غير اخلاقي را با تبصره(خوش رفتاري)تائيد كند؟ اميد وارم وقتي در آن دنيا از عقل مان باز خواست ميشود.به عدم استفاده از آن وتوجيه كردن بديهيات محكوم نشويم .
Tuesday 31 August 2010 03:08:41 GMT
كورش 
ادامه ازقبل... در نظر داشته باشيد در صورت حذف حكم مرتد چقدر مسلمان از اسلام خروج ميكنند ويا خروجشان را اعلام ميكنند.ديگر اينكه بنده بهايي نيستم و اطلاعاتي از اين آئين ندارم.ودر آخر اينكه عمل غير اخلاقي توجيه پذير نيست برده داري زشت است چه با لباس زربفت چه مندرس چه به نام موالي چه با نام برادر .مثلا شراب حرام است چه ويسكي درجه يك علمي باشد چه عرق كشمش.در قران انسان آزاده با انسان آزاده مقايسه شده و غلام با غلام و زن با زن كه اين خود نشانه برابر نبودن انسانها در اسلام است ...
Monday 30 August 2010 07:08:30 GMT
كورش 
با سلام به دوستان.
هونها تمام اروپاي آن زمان وامپراتوري بزرگ روم شرقي را تسخير كردندومسلمان هم بر دو قاره مسلط نشدند وفقط در خاور ميانه تسلط پيدا كردند.اگر شما گرفتن غنيمت وبدست آوردن كنيز وموالي را ايمان ميداني حرفي نيست ولي حد اقل چند كتاب تاريخ از غير مسلمانان را بخوان و در كنار كتابهايي كه خواندي مقايسه كن ببين كدام عقلاني تر است .آن سپاه اسلامي كه اسلام را به ايران آورد تشكيل شده بود از افراد قبايلي كه چون شيخ قبيله شان مسلمان شده بود اسلام آورده بودند ودر اين مدت كم حتي وقت تحقيق پيدا نكرده بودند چه برسد به اين كه ايمان بياورند.وتنها عامل انگيزاننده آنها بدست آوردن غنيمت و زنهاي كافري بود كه قرآن بر آنها عليرغم داشتن شوهر حلال كرده بود.
در ضمن وجود مساجد در اروپا به خاطر اينست كه مسلمانان از كشورهاي اسلامي فرار مي كنند وبه كشورهاي غير مسلمان پناهنده مي شوند نه به خاطر مسلمان شدن دانشمندان اروپايي.!ولطف كنيد چند دانشمند كه مسلمان شده اند را نام ببريد.البته لطفا خوانندگان و ورزشكاران را جزو دانشمندان به حساب نياوريد
Monday 30 August 2010 07:08:15 GMT
كورش 
با سلام به دوستان.
هونها تمام اروپاي آن زمان وامپراتوري بزرگ روم شرقي را تسخير كردندومسلمان هم بر دو قاره مسلط نشدند وفقط در خاور ميانه تسلط پيدا كردند.اگر شما گرفتن غنيمت وبدست آوردن كنيز وموالي را ايمان ميداني حرفي نيست ولي حد اقل چند كتاب تاريخ از غير مسلمانان را بخوان و در كنار كتابهايي كه خواندي مقايسه كن ببين كدام عقلاني تر است .آن سپاه اسلامي كه اسلام را به ايران آورد تشكيل شده بود از افراد قبايلي كه چون شيخ قبيله شان مسلمان شده بود اسلام آورده بودند ودر اين مدت كم حتي وقت تحقيق پيدا نكرده بودند چه برسد به اين كه ايمان بياورند.وتنها عامل انگيزاننده آنها بدست آوردن غنيمت و زنهاي كافري بود كه قرآن بر آنها عليرغم داشتن شوهر حلال كرده بود.
در ضمن وجود مساجد در اروپا به خاطر اينست كه مسلمانان از كشورهاي اسلامي فرار مي كنند وبه كشورهاي غير مسلمان پناهنده مي شوند نه به خاطر مسلمان شدن دانشمندان اروپايي.!ولطف كنيد چند دانشمند كه مسلمان شده اند را نام ببريد.البته لطفا خوانندگان و ورزشكاران را جزو دانشمندان به حساب نياوريد
Saturday 28 August 2010 03:08:04 GMT
hbibulla 
سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید
http://www.ustadfaizi.com/index.htm
http://www.islam411.com/library/
Wednesday 25 August 2010 07:08:58 GMT
علی 
جناب کورش
پادشاهان ایران دنبال ثروت عربها نبودندولی بادین مبارک اسلام دشمنی داشتندوبرای همین بودکه جاسوسهای خودرابه مدینه میفرستادندوخودرا برای جنگ سختی اماده می ساختند
اگرقدرت ایمان اصحاب رسول الله ص نبودچگونه میتوانستنددرمدت کوتاهی 2قاره اروپاوامریکافتح کنندبربرها وهونهاوچنگیزخان رامثال اوردی اولاکه تعدادانهاکم نبوده وانها بریک شهریاکشور توانسته اند تسلط پیداکنند نه بر2قاره ثانیاانان برای ثروت میجنگیدندصحابه برای رساندیک هدف ودین ایین میجنگیدند
شکست2امپراطوردریک زمان خودنشان قوت ایمان بود
Monday 23 August 2010 07:08:22 GMT
ایوب 
جناب کورش
اری دین مبارک اسلام دین رهایی بخش است به همین خاطراست که امروز بزرگترین دانشمندان اروپایی وغربی مسلمان میشوندقبل از30سال درفرانسه فقط یک مسجدوجود داشته امروزبیش از4000هزارمسجدوجودداردامروزدرغرب واروپااسلام دین دوم بشمارمی ایدفکرکنم شمابهایی باشید بیش ازصدسال است تبلیغات گسترده داریدهنوزپیروانتان بیش ازشش میلبون نیستندچرااین اروپایی وغربیهابهایی نمیشوندیک مردبریطانی که مسلمان شده بودگریه میکردمیگفت ای مسلمین ظالم چراقبل ازاین اسلام رابه مانرساندیدشایدپدرمادرم مسلمان ازدنیامیرفتند
Monday 23 August 2010 07:08:26 GMT
ایوب 
جناب کورش
اسلام برده داری رازشت دانسته وازادی برده رابزرگترین عبادت دانسته وبعداسلام اصحاب ثروتمند رسول الله ص بردگانی را که مسلمان میشدندمیخریدندوازادمیکردندامارسول الله باکه دربیفتدکه درانزمان هیچ خانه ثروتمندی ازبرده خالی نبودهیچیک اصحاب رسول الله ص برده رابه چشم برده نگاه نمی کردبلکه انان رابرادرخودمیدانستندرسول الله امرنموده بودازچه غذای که میخوری انان رابخورانیدوازپوشاکی که میپوشانی انان رابه پوشانی وبا انان با محبت رفتارکنیدرسول الله برده فقیری رامیفرستد تادختربانسب قریشی خواستگاری کند
Monday 23 August 2010 06:08:54 GMT
كورش 
جواب يك حرف يك كتاب نيست!دوست گرامي من اين كتاب را خوانده ام فكر ميكنم جواب شما اينست كه "حضرت محمد از ترس جنگ هاي داخلي ويا شايد آشوب هاي بعد از آن (آنطور كه در كتاب بر باد رفته اتفاق افتاده) برده داري را ملغي نكرده".در اين صورت شما حضرت محمد وبالاتر از آن خدا را به محافظه كاري متهم مي كنيد.مگر مي شود پيامبري كه با خداي يك قوم(بتها) در افتاد با رسم زشت آن قوم (برده داري) در نيفتد؟ در ضمن به ياد داشته باشيد قرآن قرار بوده كتاب رهايي بخش تمام ملت ها در همه زمانها باشد.
Saturday 21 August 2010 04:08:09 GMT
كورش 
ايوب خان!
اندك علمي كه شما ميگوييد در آن زمان تمام علم بود .در مورد سفارش پيامبر به علم بايد بگويم ايشان اگر با علم مخالفت مي كرد علم از بين نمي رفت بلكه در آن زمان نيز هركسي مي دانست علم مفيد است.ودر آخر يك سوال الان ما ميدانيم برده داري توهين به كرامت انسان است ولي در آن زمان امري عادي بوده چر اسلام كه ديني براي تمام ادوار است صريحا برده داري را ممنوع نكرده وفقط به تشويق به آزاد سازي برده ها پرداخته؟
دوست گرامی، تاریخ برده داری آمریکا و حوادث پس از جنگهای شمال و جنوب را مطالعه کنید، همچنین کتاب بر باد رفته مارگارت میچل را، انشاالله مفید خواهد بود.
Thursday 19 August 2010 06:08:41 GMT
ایوب 
جناب کورش
فرمودی علم درکشورهای دیگردراوج اقتداربود قبول دارم که درانزمان اندک علمی وجودداشت اماعلم مختص فرزندان پادشاهان ووزیران وثروتمندان بود
اماپیامبرماصلی الله علیه میفرمایدطلب علم برهرمسلمان چه زن باشدیامرد فرض است ومیفرماید ازگهواره تابه گور دانش طلب کن ومیفرمایدعلم طلب کن اگردرچین باشد اولین ایه قران که نازل شداقرا بودیعنی بخوان درجنگ بدرتعدادی ازکافران اسیرشدندپیامبرگفت اگربه صحابه خواندن ونوشتن بیاموزی ازادمیشوی کلیسادانشمندان رابقتل میرساند چونکه علم انهاباعلم کلیسامطابقت نداشت
Tuesday 17 August 2010 02:08:47 GMT
hbibulla 
سلام برای همه
اينها قبرپرستان جاهل استند فرق بين اينها وبت پرستان وعيسوی ها هيچ نيست.عقل نباشد جان در عذاب است .
گروهى از مردم كسانى هستند كه مى‏گويند: «به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده‏ايم.» در حالى كه ايمان ندارند. (8)

مى‏خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند; در حالى كه جز خودشان را فريب نمى‏دهند; (اما) نمى‏فهمند. (9)

در دلهاى آنان يك نوع بيمارى است; خداوند بر بيمارى آنان افزوده; و به خاطر دروغهايى كه ميگفتند، عذاب دردناكى در انتظار آنهاست. (10)

و هنگامى كه به آنان گفته شود: «در زمين فساد نكنيد» مى‏گويند: «ما فقط اصلاح‏كننده‏ايم س‏ذللّه! (11)

آگاه باشيد! اينها همان مفسدانند; ولى نمى‏فهمند. (12
Tuesday 17 August 2010 01:08:47 GMT
hbibulla 
خداوند متعال مي‌فرمايد: «و السابقون الاولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و أعدّلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابداً ذالك الفوز العظيم و ممن حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدينه مردوا علي النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يُرَ دّون إلي عذاب عظيم »[17].

« و پيشروان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه به نيكوكاري از آنان پيروي كردند، خداوند از آنان خشنود شد و آنان نيز از او خشنود شدند و برايشان باغهايي كه زير آن جويباران روان است آماده ساخت كه در آنجا هميشه جاودانه‌اند. اين كاميابي بزرگ است. برخي از باديه نشيناني كه پيرامون شما هستند و برخي از اهل مدينه منافقند كه بر نفاق خو گرفته‌اند تو آنان را نمي‌شناسي ما آنان را مي‌شناسيم، دو بار آنان را عذاب خواهيم كرد آنگاه به عذابي بزرگ باز گردانيده مي‌شوند».

در اين دو آيه خداوند بيان نمود كه او مهاجرين و انصار را به باغهايي وعده داده كه در آن جوي‌هايي روان است و آنان براي هميشه در آن مي‌مانند، و وعده‌ي خداوند حق است و هرگز خُلفي در آن صورت نمي‌گيرد و سپس افزود كه در مدينه و اطراف آن منافقاني وجود دارند معناي اين مطلب اين است كه مهاجرين و انصار منافق نيستند و برعكس، ان شاء الله در اين باره بيشتر توضيح خواهيم داد.

بنابراين معلوم گشت كه خداوند در تعدادي از آيات از صحابه و در تعدادي ديگر از منافقان سخن گفته و صفات و ويژگيهاي هر دو گروه را بيان نموده است.
Tuesday 17 August 2010 05:08:16 GMT
كورش 
..زمان ايران درضعف نسبي به سر مي برد.اما در موردعلم واسلام قسمتي ازبحث خودم رابايكي ازدوستان كه درذيل مقاله"كرامات شاخدار.."درج شده را برايتان دراينجا باز نويسي ميكنم واز شمادعوت ميكنم آن مباحثه رانيزبخوانيد."..ربط دادن دانشمندان قديم به اسلام ازوصله هاي نچسب ديگر است آنهاهم مثل دانشمندان ديگر همدوره خود در جهان نان تلاش خودراميخورندوموهبت عقلي كه خدا در اختيار آنهاقرار داده است.مثل اينست كه بگوييم چون بيشتر دانشمندان جهان يهودي هستند(كه واقعا هم هستند)پس دين يهودپيشرفته ترين دين است!
Tuesday 17 August 2010 04:08:19 GMT
كورش 
علي آقا تاريخدانان دلايل مختلفي براي پيروزي اعراب بر ايران بيان كرده اند كه فقط تاريخ نگاران اسلامي دليل آن را ايمان دانسته اند.ولي ديگران به ذكر اين نكته تكيه كرده اند.كه اقوام بربر وقبيله نشين در بر انداختن تمدن ها نقش مهمي داشته اند مثل بر افتادن روم شرقي توسط "هون" ها و"كارتاژ"ها ويا پيروزي هاي چنگيز خان و ...ولي تاكنون هيچ تاريخ داني (حداقل تا انجا كه من ميدانم)علت جنگ ايران واعراب را پيشگيري از حمله ايران ندانسته اند.چون اولا اعراب ثروتي نداشته اند كه طمع ايرانيان را جلب كندوثانيا در آن..
Sunday 15 August 2010 07:08:56 GMT
علی 
جناب کورش کشورهای اسلامی تازمانیکه تمسک به دین خدارا داشتندوبرقران کریم عمل میکردند ازتمام کشورهادرتمام زمینه هاسبقت داشتند تمام دنیادرجهالت میزیست انها بزرگترین دانشمند وفیلسوفها را داشتند بزرگترین اطبا ونجومیان وتاریخ نویسان وشعرا وفقها وصانعین ازمسلمین بودند بزرگترین خدمتی که به علم انجام گرفت صنعت ورق یاکاغذ بود که در زمان هارون رشید ساخته شداگراروپایی های جاهل ازعلم مسلمین استفاده نمیکردند صدها سال طول میکشیدتاانهابه جایی برسندما مسلمین از زمانی که قران را کنار گذاشتیم خداوند مارا ذلیل کرد
Sunday 15 August 2010 07:08:36 GMT
علی 
جناب کورش
اگررسول اکرم ص فداه ابی وامی علیه رامیگذاشتندازادانه تبلیغ کندواحکام الهی رابه مردم برسانداوصلی الله علیه وسلم هرگزدست به شمشیرنمیبردودرهرجنگ کفار ومشرکین اغازگرجنگ بوده اندعمرفاروق رض اگربه ایران وروم دریک زمان حمله نمودبخاطراین بودکه ایران وروم هردو برای نابودی وریشه کن کردن مسلمین خود را اماده ساخته بودنداگرعمررض اجازه میدادتابه مکه ومدینه برسندشایددیگرمقابله باانهاامکان پذیرنبودفکرکن چگونه لشکر کوچک صحابه دریک زمان توانست بردوامپراطوربزرگ پیروز گرددانها فقط سلاح ایمان راداشتند
Sunday 15 August 2010 03:08:12 GMT
كورش 
درست است كه عربها در جهالت بسر ميبردندولي در همان سالها وخيلي پيشتر از آن علم در كشورهاي ديگر در اوج اقتدار بود مصريان در هندسه يونانيان در معماري وفلسفه ايرانيان در معماري ،نجوم و سياست .ودر اين كشورها نه تنها دختر ها زنده به گور نمي شدند بلكه گاها تا مقام پادشاهي هم پيش ميرفتند.پيشنهاد ميكنم غير از كتابهاي مذهبي كمي هم مطالعه در تاريخ داشته باشيد .شرط عقل(انسانيت)اينست كه مطالعه بيشتري داشته باشيد تا قدرت انتخاب بيشتري داشته باشيد.در مورد معجزه بودن قران هم تحقيق بيشتري كنيد.
Friday 13 August 2010 07:08:18 GMT
ایوب 
کورش خان
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که مادروپدرم وزن فرزندم فدای نام مبارکش باشنددر زمانی مبعوث گشت که تمام بشریت در جهالت وتاریکی زندگی میکردند عربهادختران خود را زنده بگور میکردنداوبود یشریت ازجهالت نجات بخشید وکتابی را برای ما اورد که سرتاسرهدایت وکامیابی است او معجزه رسول اکرم ص است از زمان حال واینده وگذشته به ماخبر میدهدالم غلبت الروم رومیان را بعداز شکست درزمان نزدیک وعده پیروزی میدهدکدامین انسان بخودجرات میدهدکه بگویددرمدت چندسال فلان کشورپیروز میشود یاشکست میخورد جزخداوند عالم الغیب
Sunday 8 August 2010 04:08:14 GMT
كورش 
ايوب خان
نيچه در كتاب چنين گفت زرتشت مي گويد تيره روزي از زماني آغاز مي شود كه ما براي فضايل خود اسم ميگذاريم.
برادر گرامي فطرت انساني ميل به سوي خصايل نيكو دارد. بنابراين هيچ ديني نميتوانسته با فضيلت ها ستيز داشته باشد .آيا به نظر شما اگر اسلام(يا مسيحيت يا زرتشت و...)به مخالفت با نيكويي و راستگويي بر مي خاست موفق به جذب مردم مي شد؟پس ما نيكي ها را از اسلام نداريم بلكه اسلام است كه كه از نيكيهاي نهفته در انسان در جلب مشتري بهره ميبرد.
Saturday 7 August 2010 05:08:35 GMT
ایوب 
در زمانی نه چندان دور اروپادرجهالت وتاریکی بسر میبرد بعدازاینکه لشکرکشیدند وصدهاهزارکتاب مفیدعلمی مسلمین وعلمای انهارا به غارت بردند توانستند که درهای علم ودانش را برروی خودبگشایند وهرانچه بخواهند بسازند اما نتوانستند که یک انسان واقعی بسازند وبلکه بیشتر انسانها رامعرض سکوت قرار دادند بیشترین رقم جنایت وخودکشی در کشورهای انهاوجود دارد
ازخوبی اسلام اینست غیر از زندانیان عقیدتی وسیاسی دیگرتمام زندانیان ازکسانی هستند که قوانین خداوند رارعایت نکرده اند به همین جهت در زندان افتاده اند .
Saturday 7 August 2010 04:08:00 GMT
ایوب 
جناب کورش من از کسانی که به اسم اسلام حکومت میکنند ویا خود رامسلمان میدانندوفتنه وفسادانجام میدهند دفاع نمی کنم واقعا همین افرادجاه طلب ویاجاهل هستند که شما را از اسلام دلسرد نموده انداسلام واقعی کتاب خداوند وسنت رسول اکرم ص است که ماراعلم وادب واخلاق وعدل وانصاف وبرادری وبرابری وکوشش وتلاش می اموزند وبرای هرکس درجامعه حقوقی معین نموده اند مارابه رعایت حق مادروپدروزن وفرزند برادروخواهرودوست وهمسایه وبزرگتر وکوچکتر ازخودامرنموده واحترام خاصی برعلماودانشمندان قائل گشته است اسلام انفجارنوربود
Thursday 5 August 2010 03:08:19 GMT
كورش 
ودر جواب ايوب:
دوست گرامي اكنون ما در تاريخ زندگي ميكنيم اگر باور نداري به به اطرافت نگاه كن به تلوزيون ،به شعارها،به همين سايت،ما به خاطر احاديث نقل شده از 1400 سال پيش به خود بمب ميبنديم و خود و ديگران را مي كشيم.پس لا اقل بد نيست كمي تاريخ بخوانيم !البته نه تاريخي كه سينه به سينه منتقل شده بلكه تاريخ مستندي كه از روي سنگ نبشته به دست آمده .انگاه مي بيني كه ايرانيان قبل از اسلام برده نبوده اند. گرچه بعد از اسلام به عنوان موالي (بخوان برده) در مدينه خريد و فروش مي شدند.!
Thursday 5 August 2010 03:08:07 GMT
كورش 
در جواب به علي
دوست عزيز ديني كه با شمشير گسترش يابد يا مثل آنچه در اسپانيا اتفاق افتاد بيرون رانده ميشود يا مثل ايران منحرف مي شود يا مثل كشورهاي مصر وسوريه جماد و بي تفاوتي پديد مي آورد كه نه تنها سازنده نيست بلكه مخرب هم هست.
مگر كشورهاي اسلامي چه دارند كه به آن افتخار مي كنيد؟!
Tuesday 3 August 2010 06:08:57 GMT
ایوب 
جناب مسئولين محترم سایت شما نباید نوشتهای این پروفسوراحمق راعلنی میکردیدکه توهین به رسول الله وال واصحابش کرده اگر این احمق عقل میداشت چنیین فکرنمیکرد ماایرانیان قبل از اسلام درجهالت وبردگی زندگی میکردیم
اسلام بود که به علم ودانش یاد داد و در ایران بزرگترین دانشمندان جهان بدنیا امدند ماهر چه داریم از اسلام داریم ما مدیون دین مبارک اسلام هستیم.
Monday 2 August 2010 10:08:24 GMT
مرتضی 
اخه دیوانه های منحرف:
همیشه ضریح رو خوب تو امامزاده درست نمیکنند.محل خاصی برای این کار هست.
و این در راه منتقل نمودن به امامزاده مربوطه هست.
اگر دیوانه نبودید اینگونه فکر نمیکردید منحرفا
Saturday 31 July 2010 10:07:50 GMT
پروفسور 
اسلام شیعه و سنی ندارد که برادر .معیار قران است که سراسر خون و جهل است و محمد که دروغگو و دزد سرگردنه بود. ایرانیها به این خاطر به عمر و ابوبکر و عثمان لعنت می فرستند چون به ایران حمله کردند و بی نهایت جنایتها مرتکب شدند و به این جهت علی باز شدند چون دختر شاه ایران شهربانو را به غنیمت به حسین پسر علی دادند و ایرانیها هم دنبال شهزاده خود را گرفتند نه اسلام لعنتی را .
سنی نیوز: با عرض پوزش از کاربران گرامی ما تنها به این دلیل این نوشته ها را نشر نمودیم تا همه بدانند در این سی سال ( به نام اسلام) چه بر سر این مردم آمده که اینگونه از دین بیزارند ؟!!
آیا در دوران پهلوی مردم ما اینگونه دین گریز بودند؟!
Sunday 25 July 2010 04:07:11 GMT
علی 
جناب حسن حسینی مااهلسنت درهیچ کجای دنیا حکومت دینی ومذهبی نداریم که از انها انتظار داشته باشیم که قدس را ازادکنند امابیت المقدس متعلق به تمام مسلمین چه شیعه وچه سنی است حکومت شیعی ومذهبی ایران که سالها دم از ازادی بیت المقدس میزند چرا تنها شعار میدهد وعرضه عمل کردن را ندارد
بخاطر همین شعارهای فریبنده هر روز امریکا واروپا بیشتر وبیشتر اسراییل را کمک وحمایت میکنند همین شعارهای پوچ حکومت ایران هستند که سبب شدند اسراییل هرروز قویتر شودوموردالفت ورحمت اروپاوامریکا قرار بگیرد
سنی نیوز: در مورد سه خلیفه بدانیم که هر سه آنها قریشی و در جد ششم و هفتم با رسول الله مشترک هستند.
در مورد جهاد نیز باید بگویم که در تمام دنیا، در چچن و فلسطین و افغانستان و عراق و کشمیر و بوسنی و کوزوو (درگذشته نزدیک) و ... این جوانهای سنی بودند که از تمامی کشورهای اسلامی برای جهاد هجرت میکنند و از جان و مال خود در این راه عظیم میگزرند ، نه شیعیان ای برادر.
Sunday 25 July 2010 04:07:37 GMT
علی 
جناب حسن حسینی نزدما اهلسنت اصل ونسب ارزش ندارد نزدمااهلسنت خدمت به دین اسلام ارزش داردخدمتی راکه سه خلیفه به اسلام ومسلمین انجام دادندبرهیچکس حتی برکفار هم پوشیده نیست همه کفار تایید میکنند که اگر ده سال دیگرحکومت یکی ازسه خلیفه ادامه میداشت اسلام سرتاسر دنیا را فرامیگرفت
این ازحماقت توست که خلفارابی اصل ونصب خواندی بلکه انها مقربترین صحابه نزدرسول الله بودندرسول الله دامادابوبکروعمررض بودوعثمان رض دامادرسول الله به دودختربود دلیل به خلافت رسیدن انهانزدیکی وقرب شدیدانها بارسول الله بود
Sunday 25 July 2010 05:07:22 GMT
حسن حسینی  
اسرائیلی ها که یک عمر تو سر برادرای سنی توی فلسطین می زنند و هیچ کدوم از سران بی وجود سنی مذهب و عرب و عربستان سعودی و هم دستاشون حتی جرات اعتراض کردن هم ندارن سگشون می ارزه به همه شما سنی هایی که حتی وجود ندارید از هم مذهبهای خودتون توی فلسطین دفاع کنید . اعتقادات اون یهودی های وحشی از شما سنی های بی هویت قوی تر .. چون اونا یک ملت دو میلیون نفری هستند و یک تیکه از زمین این عربهای بی وجود رو گرفتن و یک عمری بخاطر اعتقاداتشون بی هیچ کدوم از هم کیشاو همزبون های عرب شما باج نمی دن اون وقت شماچی
Sunday 25 July 2010 05:07:22 GMT
حسن حسینی  
شماها اگر عقل تو اون کله تون بود اصل رو ول نمی کردین فرع رو بچسبین - شما اگر واقعا علی رو قبول دارید با همون معیارهای خودتون هرچه که علی رو قبول دارید ویا داشتید چرا ولش کردین و چسبیدین به سه تا آدمی بی اصل و نصب و بی هویتی که جز پول و قدرت و دنیا طلبی و.. هیچ چیز دیگه نمی فهمیدن و اسلام رو برای همین می خواستن و علت همه کارهاشون هم در طول حکومتشون منافع شخصی بود . ...
Sunday 25 July 2010 05:07:19 GMT
حسن حسینی  
شماها اگر عقل تو اون کله تون بود اصل رو ول نمی کردین فرع رو بچسبین - شما اگر واقعا علی رو قبول دارید با همون معیارهای خودتون هرچه که علی رو قبول دارید ویا داشتید چرا ولش کردین و چسبیدین به سه تا آدمی بی اصل و نصب و بی هویتی که جز پول و قدرت و دنیا طلبی و.. هیچ چیز دیگه نمی فهمیدن و اسلام رو برای همین می خواستن و علت همه کارهاشون هم در طول حکومتشون منافع شخصی بود . ...
Wednesday 7 July 2010 07:07:43 GMT
فرهاد 
زهرا خانم 1400سال برای مهدی قبلی انتظارکشیدیم نیآمد دیگه چندسال برای این مهدی انتظاربکشیم تابیاید
آیا اگرمهدی وجودمیداشت میشد که دربرابراین همه ظلم وستم سکوت کند
عاقلانه تر این است که بپذیریم که دراخرالزمان مهدی متولد میشود.
Tuesday 6 July 2010 02:07:46 GMT
اسد 
پول نفت برایشان کم بود رو به عادت قدیمی شان جیب بری آورده اند.
Monday 5 July 2010 09:07:20 GMT
خورشید 
اینجوری شو ندیده بودیم
Friday 2 July 2010 05:07:25 GMT
زهرا 
فرزندیکی از سیدزاده ها گم شده پدرش خواب دیده که فرشته ای در خواب به اوگفته نگران فرزندت نباش فرزندت پیش ماست بزودی او را به اسم مهدی موعود برای هدایت مردم میفرستیم
 
Name:
Comment Body: