پیام سیمین بهبهانی به مناسبت سالگردانتخابات
Added Date: 6/14/2010 2:59:45 PM
Bookmark and Share              Balatarin

پیام سیمین بهبهانی به مناسبت سالگردانتخابات: دراعمال خودتجدیدنظر کنیدو از فجایع جلوگیری کنید.

سیمین بهبانی از شعرای برجسته و مدافعان حقوق زنان در پیامی به مناسبت سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد که اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گذاشته شده است از مقامات دولتی ایران خواسته که در رفتار خود تجدید نظر کنند و از فجایعی که درجامعه رخ می دهد جلوگیری کنند. در این پیام همچنین مطرح شده است که حتی تاریخ نیز از نقش بستن حوادث بعد از انتخابات در خود « ننگ» دارد.

مشروح این پیام به این شرح است: «‌هر وقت که یک اشاکلی در یک جایی پیش می آید معلوم است که یک اشتباهی بوده است. به نظرم من از ۲۲ خرداد سال گذشته تا حالا هر چه که پیش آمده اشتباه بوده این اشتباهات موجب خطا، ناراحتی، گرفتاری، قتلها، آزارها وکشتارهایی شده و مملکت را به حالی درآورده که من فکر می کنم در هیچ زمانی از این بدتر به خاطرم نمی آید. امیدوارم که در این نوع به اصلطلاح اعمال و این نوع کارهایی که برای اداره مملکت می شود کسانی که مامور اداره این مملکت هستند کسانی که دولت هستند اینها در اعمال خودشان تجدید نظر کنند وراه بهتری را انتخاب کنند واز این همه فاجعه جلوگیری شود تمام این یکسال را از روز ۲۲ خرداد پارسال که مردم فکر کردند که به آزادی رسیدند و خیال کردند که می توانند آزادانه رای خودشان را مطرح کنند ومی توانند به خودشان امید بدهند که عقب مانده نیستند و می توانند کشور را به وضع خوبی اداره کنند از پارسال تا به حال بسیار اتفاقاتی افتاد که تاریخ از نقش بستن آنها درتاریخ ننگ دارد. امیدوارم هر چه زودتر ما بتوانیم به این وضع خاتمه بدهیم.»

Reader Count
5533

Bookmark and Share              Balatarin
 
 
Name:
Comment Body: