پناهندگی یک ورزشکار ایرانی در سوئد
Added Date: 1/21/2010 2:00:50 PM
Bookmark and Share              Balatarin

راديو سوئد : گفته می شود که درپی رویدادهای چندماه اخیر در ایران و اعمال فشار و خشونت ازسوی حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم معترض، برشمار پناهجویان ایرانی به ویژه به اروپا افزوده شده است. در ماه های اخیر شماری از دانشجویان، روزنامه نگاران و ورزشکاران نیز از کشورخارج شده و از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده اند.

حمیدهادی زاده وزنه بردار ازجمله ی این ورزشکاران است که به سوئد پناهنده شده است.

او توانست ازطریق ترکیه در یکشنبه شب خود را به مالمو درجنوب سوئد برساند. اودراین شهر به دفتر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی درسوئد مراجعه کرد تا با کمک این نهاد پناهندگی، از سوئد درخواست پناهندگی کند.

Reader Count
3423

Bookmark and Share              Balatarin
 
 
Name:
Comment Body: