نقش ویرانگر صفویها در تاریخ ایران و اسلام ! (5)
The Writer: عمار مشهدانی
Added Date: 1/11/2010 7:34:22 PM
Bookmark and Share              Balatarin

مرگ اسماعیل صفوی و پایان دولت او

          در سال 1524م شاه اسماعیل پس از زندگی نامبارکی که 37 سال بیشتر دوام نکرد مرد. فرزندش طهماسب و سپس پسر دیگرش شاه عباس ملک او را به ارث بردند.

دولت صفوی پس از دو قرن خونریزی در سال 1722م توسط یکی از قبائل افغان از صحنه‌ی وجود برچیده شد.

شایان ذکر است صفویان مناطق شاسعی از سرزمین افغانها را نیز به اشغال خود درآوردند و چون نتوانستند آنها را بزور شیعه کنند شکنجه‌ها و قتلهای بسیاری در سرزمینهای اشغالی افغان روا داشتند. افغانها همیشه در پی انتقام گرفتن از صفویهای خونخوار بودند. امیر "ویس" اولین سردار افغانی بود که به صفویها تاخت. او پس از یک سال یعنی در سال 1715م دارفانی را وداع گفت. پس از او فرزندش امیر محمود راه پدر را ادامه داده به سختی با صفویان درافتاد تا اینکه توانست پایتختشان را تسخیر کند و نهایت دولتشان را برای همیشه در سال 1722م اعلام دارد. آخرین پادشاه صفویان شاه حسین نام داشت.

پس از مدت زمان اندکی نادر شاه در سال 1736م بر عرش ایران نشست. او اولین کسی بود که مفکوره شیعه بعنوان مذهب پنجم در اسلام را اختراع کرد. و مذاکراتی را در این زمینه با عثمانیها شروع کرد. او در اواخر زندگیش روحیه صلح جویانه‌ای با جهان اسلام داشت. و در زمان او اولین سمینار نزدیکی شیعه وسنی با اهتمام عثمانیان در سال 1743 صورت گرفت. که در آن به نکات خوبی اشاره شد تا از شدت ستیز مذهبی بین شیعه‌ها و سنیان که از آثار نفرت بار دوره‌ی صفویه بود کاسته شود. صفویها در حقیقیت برای رسیدن به اهداق ننگین خود سعی داشتند اختلافات بین شیعه و سنی را عمیقتر سازند و با استفاده از شیعه‌های باطنی حقد و کینه‌ی طائفی و قومی و مذهبی و زبانی را شعله‌ورتر سازند. و چنین بود که خداوند چشمهایشان را از دیدن حق کور و گوشهایشان را از شنیدن صدای عدل و انصاف کر و قلبهایشان را چون سنگ سیاه سخت کرده بود و سعادت خود را در اختلاف و خونریزی و کشتار مسلمانان می‌دیدند. و آنها با مسیحیان بر علیه خلافت عثمانی جنگیدند که در نتیجه‌ی آن فتوحات اسلامی به اروپا بکلی متوقف شد و عثمانیها به جنگهای داخلی مشغول گشتند. ( این بزرگترین خیانتی بود که در تاریخ مسلمانان روی داد و تا کنون مسیحیان متعصب اروپا می‌گویند که اگر صفویان در ایران نمی‌بودند امروز همه‌ی اروپا مسلمان بود! از اینرو لازم است که اروپای مسیحی همیشه در کنار ایران قرار گیرد. و از آن بعنوان ابزاری برای فشار بر سایر مسلمانان استفاده کنند!).

نادرشاه پس از سه ماه از کنفرانس نزدیکی مذاهب توسط افراطیهای مذهبش که وحدت اسلامی را در تضاد با مصلحتهای خویش می‌دیدند به قتل رسید. و باردگر فتنه و فساد تا چند دهه بر ایران چیره گشت. تا اینکه در سال 1796 قاجاریان حکومت را بدست گرفتند. و بار دگر ایران را بسوی سیاستهای خونین و فتنه جویانه و ننگین و خبیث و افراطی گرایانه‌ی صفوی پیش بردند. آنها بار دگر سوار بر حقد و کینه و نیرنگ بسوی مرزهای عثمانیها تاختند. روی کار آمدن قاجاریها با سیمای صفویان نشانه‌گر آنست که تا چه حد تفکر افراط‌گرایی صفوی در عقلها و ادبیات زندگی اجتماعی و ثقافی و فرهنگی ایران سرایت کرده بود. قاجاریان تا دهه‌ی دوم قرن بیستم بر ایران حکم راندند. و پس از آنها پهلویان بر عرش ایران نشستند. و پهلویها را نیز انقلاب خمینی در سال 1979م سرنگون کرد. انقلاب ایران همه‌ی آن میراث فکری و باورهای پیشین صفویان و قاجاریها را با جان و دل پذیرفت و از آنها در میدان سیاست سرمایه‌گذاری کرده، رنگ و بوی قانونی و دستوری به آنها داد. و نظامی برگرفته از این میراث بازمانده برپا نمود که همه آن افکار و اندیشه‌ها و باورهای گهنه را در قالبی دینی به خورد مردم دهد تا بتواند وجود خود را استحکام بخشد. و بتواند از عرش خود حمایت کرده به آن رنگ و بویی دینی دهد. شاید ماده پنجم قانون اساسی ـ غیر قابل تغییر ـ بصورتی پرده از این حقیقت می‌کشد. در این ماده از دستور آمده است:" در زمان غیبت امام مهدی (عج) ولایت او و امامت امت در جمهوری اسلامی ایران بر عهده ولی فقیه عادل و متقی و بصیر به امور زمان و شجاع و قادر بر اداره امور است".

و پیش از این دیدیم چگونه این بدعت در زمان صفویها زائیده شد. و دیگران نیز از آن استفاده کردند. و امروز در ایران این برنامه سیاسی با لباسی مذهبی، و رنگ و بویی غیبی و راه و رسمی باطنی دوباره به میدان آمده است.

در پایان: ...

نویسنده این کنکاوش متواضع را که با واقعیتهای جامعه‌ی نوین ما، در این کشور و سایر کشورهای جهان اسلام و کشورهای عربی شدیدا در تماس است را با ذکر نام خود ـ بدون استفاده از نامهای مستعار ـ به خواننده تقدیم می‌دارم. و من بخوبی می‌دانم که این باعث خواهد شد بسیاری از من برنجند و یا نوشته‌ام را در این وقت حساس که جهان اسلام به وحدت و اتفاق نیاز مبرم دارد شایسته ندانند. چرا که بسیاری از خفاشهای شب پرست که توان شنیدن صدای حق را ندارند شاید برخوردی ناشایست انجام دهند.

و من بخوبی می‌دانم که آتش فتنه‌ای که امروزه در عراق زیر اشغال ( و ایران و افغانستان و پاکستان و لبنان و بحرین و سعودی و یمن وغیره...) با نام و نشان اختلافات مذهبی و طائفه‌ای برافروخته شده است در بسیاری از جوانب آن از همان افکار و باورهای پوسیده پیشین صفویان تغذیه میکند که برخی سودجویان آنها را از زیر خاکها درآورده دوباره زنده کرده‌ در بین مردم ساده لوح ترویج می‌دهند. این سودجویان که حقیقت خود را در پشت عمامه‌ها و جبه‌ها پنهان می‌کنند با وجودیکه نعره‌های فتنه جویانه‌یشان با قرآن و حدیث پیامبر اکرم ( صلی الله علیه وسلم) کاملا در تضاد است و با اجماع امت در طول تاریخ آن و وحدت اسلامی کاملا مخالف، و با عقل و منطق بیگانه، آنها را در پوستینی از حقد و کینه و مکر و نیرنگ بخورد مردم می‌دهند و رودهای خون جاری می‌کنند. ( خواستم با این پژوهش میدانی و زنده مردم را به عبرت گیری از تاریخ دعوت کنم، تا نشاید تاریخ قدیم که بازتابش در جامعه‌های نوین ما زنده شده باز با تمام همان حجم پیشین و خونین خود تکرار گردد.)

آری!..

این یک سیاست بود. وای و ویلا بر سیاستی که پدر و مادر نمی‌شناسد! سیاست یعنی؛ جاه و مال و سلطان و قدرت و نفوذ و صدایی که ادعا می‌کند سخنگوی مردم بیچاره و از همه جا بیخبر است. و بخصوص در این زمان که دروغ عنوان آن است. پنجه‌های نیرنگ دروغگویان بر بازار سخن چیره شده است. و بازرگانان دروغ و مکر و نیرنگ به جان هم می‌افتند ودروغهایشان را در گوشهای مردمی که چون گوسفندان پشت هر کس و ناکسی براه می‌افتند می‌ریزند. به جز آنانی که خداوند به آنها عقل و هوش عطا فرموده. و چه بسیار اندکند آنان در کشور من... و چه بسیار اندکند آنها در هر جا از جهان...

و لا حول و لا قوة إلا بالله... 

 

مصادر و مراجع:

1.       البداية والنهاية  از حافظ ابن كثير

2.       لمحات اجتماعية من تاريخ العراق المعاصر   اثر استاد دكتر علي الوردي

3.       الدولة العثمانية  اثر دكتور علي الصلابي

4.       الدولة الزنكية  نوشته‌ی دكتور علي الصلابي

5.       الصراع الصفوي العثماني ودوره في بلورة الطائفية اثر استاد علاء المدرس

6.       تطور الفكر الشيعي نوشته‌ی دکتر استاد  احمد الكاتب

7.       الشيعة والسنة خلاف السياسة والتاريخ نوشته‌ی دکتر استاد احمد الكاتب

8.       كشف الإسرار از خميني

9.       صراع القوى السياسية في المشرق العربي من الغزو المغولي حتى الحكم العثماني نوشته‌ی دكتور عماد الجواهري

10.     الحكومة الإسلامية از خميني 

11.     لله ثم للتاريخ  نوشته‌ی سيد حسين الموسوي

12.     صنع القرار في إيران اثر دکتر نيفين مسعد عبد المنعم

13.     اثر الأقليات اليهودية في سياسة الدولة العثمانية  نوشته‌ی دکتر احمد النعيمي

14.     نحو تفسير إسلامي للتاريخ  ، نوشته‌ی ثامر السامرائي

15.     الفكر الشيعي والنزعات الصوفية نوشته‌ی دکتر مصطفى الشيبي

پایان قسمت پنجم و اخیر.

نقش ويرانگر صفویها در تاریخ ایران و اسلام ! (1)

نقش ويرانگر صفویها در تاریخ ایران و اسلام ! (2)

نقش ويرانگر صفویها در تاریخ ایران و اسلام ! (3)

نقش ويرانگر صفویها در تاریخ ایران و اسلام ! (4)

Reader Count
6978

Bookmark and Share              Balatarin
 
Sunday 24 January 2010 12:01:02 GMT
حسین 
لعنت به جدایی طلب
Tuesday 19 January 2010 07:01:25 GMT
llgfd 
شاه اسماعیل کیلو چنده برادر من؟؟؟؟ چرا اینثد به دین مبین و حقه شیعه توهین میکنین؟؟ومدام اونو دین صفوی میخونین؟؟؟حکومت صفوی خری بود که خدا به وسیله اونا بارش را به مقصد رسوند. اراده خدا به این تعلق گرفت که این دل مردم این سرزمین به نور ایمان و معرفت منور بشه و نوای توحید و ولایت طنین انداز بشه.و دولت صقوی و علمای بزرگی مثل شیخ حر عاملی و شیخ بهایی واسطه وحاملانی بودند که خدا به این صورت دین خود را بر مردم ارزانی داشت دیگه هم از این حرفای نابخرد نزنید
سنی نیوز : بله شما درست می فرمایید اما اگر تاریخ را خوب بخوانید به این حقیقت پی خواهید برد که این عقیده و مذهبی که سراسر خرافات و لعن و مرده پرستی است بدست صفویها کامل شد و بسیاری از اعمالی که شما آنرا عبادت و تقرب الی الله میدانید متاسفانه با فتوای همین شاه اسماعیل مشروع شده است .
Thursday 14 January 2010 07:01:44 GMT
یاسین 
کاش همه شیعیان مثل علی آقا دشمن تعصب می بودند، کاشکی
Tuesday 12 January 2010 11:01:23 GMT
علی 
سلام
من هر پنج قسمت این مقالات را خوندم
خیلی جالب بود
خیلی از اشتباهات تاریخی که در ذهنم بود تصحیح شد
خدا خیرتون بده
من شیعه هستم اما دشمن تعصب
Tuesday 12 January 2010 07:01:13 GMT
ahmad 
نکته جالبی که در مورد تشیع دقت نمیشود ارتزاق روحانیت تشیع از حاکمان است. از دوران قدیم روحانیت تشیع از یک سمت ادعای مظلومیت میکردند و از سوی دیگر به حاکمان وقت متصل بودند.یعنی به نوعی در همه جنایات صفویه تا امروز روحانیت نقش داشته است. در زمان رضا شاه به دسبوسی او میرفتند در زمان خود محمد رضا شاه هم به دستبوسی او میرفتند. از سوی دیگر ادعای مظلومیت میکردند. امروز هم که نان ونفت مردم را در اختیار دارند. همه این جنایات به اسم تشیع نوشته خواهد شد. از صفویه تا امروز.. مگر اینکه تشیع رسما معذرت خواهی
Tuesday 12 January 2010 07:01:05 GMT
ahmad 
با تشکر از مطلب ریبایی که نوشتید. صفویه باید شناخته شود. خیانت آنها به مردم ایران بسیار زیاد است و باید کتابها و مقالات زیادی در این زمینه نوشته شود. مطلب خودتان را ادامه بدهید. در مورد ادامه تفکرات صفویه در دوران قاجارها و در دروان پهلوی ها و گروههای نواب صفوی ها بنویسید..چه تاثیری بر جوامع اسلامی داشته است. چطور افرادی مانند کسروی را ترور میکردند..
 
Name:
Comment Body: