شش‌ونیم میلیون کودک افغان به آموزش دسترسی ندارند
Added Date: 6/2/2013 2:13:37 PM
Bookmark and Share              Balatarin

سنى نيوز: وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفته است که شش و نیم میلیون کودک در افغانستان به آموزش دسترسی ندارند.

به گزارش بی بی سی، آمار دولت افغانستان نشان میدهد که در کنار اینکه درصدی قابل ملاحضه کودکان افغان از آموزش و پرورش محروم اند، حدود صدهزار کودک هم به مواد مخدر معتاد هستند.

دولت افغانستان امسال روزجهانی کودک را با ارائه آمار بلند از وضعیت "نگران کننده" کودکان تجلیل کرد.

آمنه افضلی، وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان، در مراسم تجلیل از روز جهانی کودک در کابل هرچند گفت که تلاش ها برای حمایت از کودکان افغان بیشتر شده است اما کودکان افغان هنوز نیازمند حمایت هستند.

او گفت که با همکاری نهادهای غیردولتی توانسته اند چهارصد هزار کودک بی سرپرست را حمایت و مراقبت کنند.

خانم افضلی گفت که ۹ میلیون کودک در افغانستان به مکاتب/مدرسه ها میروند اما "شش و نیم میلیون کودک در معرض خطر" قرار دارند و نیازمند محافظت، آموزش و پرورش و حمایت هستند.

آمار وزارت کار و امور اجتماعی همچنین نشان می دهد که حدود نیم جمعیت افغانستان (۱۵.۵ میلیون) کودکان هستند. قوانین افغانستان افراد زیر سن ۱۸ سال را کودک معرفی کرده است.

خشونت علیه کودکان

حکومت افغانستان "کودکان در معرض خطر" را به ۲۳ گروه تقسیم کرده است. کودکان روی جاده، بیمار، کودکان قاچاق شده، سربازان کودک، بی سرپرست، معتاد به مواد مخدر و کودکانی که وادار به ازدواج شدهاند، شامل این فهرست بندی حکومت افغانستان اند.

همچنین کودکان محروم از آموزش و پرورش و کودکانی که قربانی تجاوز های جنسی و آزار جسمی بوده اند از دیدگاه حکومت افغانستان در معرض خطر قرار دارند.

وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید که در شش سال گذشته بیش از ۱۲ هزار پرونده خشونت علیه کودکان را بررسی کرده اند که ۳۲۶۲ پرونده آن مربوط خشونت علیه کودکان دختر بوده است.

تجاوز جنسی، اختطاف، ازدواج های اجباری، قاچاق و استفاده از کودکان در فعالیت های سنگین کاری از موارد عمده خشونت علیه کودکان بوده است.

کودکان معتاد

یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اما نشان میدهد که در حال حاضر هفتاد هزار کودک در سراسر افغانستان وادار به انجام کارهای شاقه هستند.

نجیبالله ببرکزی، مسئول بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر به بیبیسی گفت که بیکاری والدین کودکان و اثرات جنگ سبب شده که وضعیت کودکان بهبود نیابد.

این کمیسیون گفته است که کودکان افغانستان در وضعیت نگران کنندهای زندگی میکنند؛ طوری که بر اساس آمارها حدود صدهزار کودک در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند.

 

Reader Count
7349

Bookmark and Share              Balatarin
 
 
Name:
Comment Body: