شبکه کلمه! پیروزیت مبارک
The Writer: استاد عبدالله حيدري
Added Date: 9/16/2011 10:29:09 PM
Bookmark and Share              Balatarin

سنی نیوز: امروز اگر «بهار انقلابهای عربی» موجی از شادی و نشاط در قلب ملت های عرب و مسلمان ایجاد کرده است؛ «بهار شبکه های ماهواره ای فارسی زبان اهل سنت»، صدها موج خوشی، سرور، شادی و نشاط در دل یکایک انسانهای آزاده فارسی زبان و فارسی دان و فارسی گوی جهان کاشته است.

 اگر تا دیروز استبداد کور حاکمان مغرور کشورهای عربی؛ عرصه زندگی را بر ملت های شان تنگ کرده بود، ظلم و ستم و فشار و اختناق ستمکاران مطلق العنان و مستبدان مغرور کشور ما نیز عرصۀ آزادی و نفس کشیدن و حق رای و آزادی بیان و عقیده را بر ملت ما تنگ کرده بود؛

خداوند را سپاس بی پایان و حمد و ثنای فراوان؛ که اگر به ملت عرب با «بهار انقلابهای عربی» از زیر یوغ طاغوت های زمان و استالین های دوران، آزادی بخشید؛

روح پژمردۀ ملت ما را نیز با «بهار شبکه های فارسی زبان» متعدد، از چنگ و طلسم خودكامگان ستمگر و دشمنان آزادی و عدالت؛ شادابی بخشید؛ و گلوی فشردۀ ما را نیز از چنگ دیوصفتان جنگل بی قانون کشور مصادره شده مان؛ رهایی بخشید.

گرچه هنوز آن ظلم و ستم و استبداد حاکم باقی است؛ و سایۀ شوم آن بر تفکر و اندیشه و حتی زندگی شخصی مردم سنگینی می کند؛ اما دسترسی ملت ما به ماهواره عملا دست جسور و متجاوز خودکامگان را کوتاه کرده است؛

گرچه آنها هنوز با کمک جرثقیل و  پتک و قیچی می توانند خشم خود را بر سر بشقاب ماهواره بی زبان فرو نشانند؛ و با دستگیری و جریمه نقدی بعضی افراد بی گناه؛ بغض در گلوی ملت مظلوم ما  بکارند؛

 اما همینکه سخن حق از منبری آزاد و جهانی در فضا طنین افکن می شود؛ و ملت عزیز و محروم ما (هر چند با ترس و هول و مشکل) می توانند به آن دسترسی پیدا کنند و پیام حق و صدای رسای توحید خالص و تنفر و انزجار از شرک و بدعت و خرافات را بشنوند؛ عملا دیوار محاصره و طلسم استبداد و زنجیر طغیان و اختناق شکسته و پاره شده است.

گرچه در سلول بودن و زجر کشیدن علمای آزادۀ اهل سنت همچون شیخ عبدالحمید دوسری و ماموستا ایوب گنجی و مولانا عبدالعلی خیرشاهی و مولانا محمد موحد فاضلی و دهها عالم دیگر برای ملت ما سخت است؛

گرچه خلع لباس کردن صدها عالم بزرگوار اهل سنت و خاموش کردن صدای بلند گوی هزاران عالم دیگر از سوی سلطه جویان و ضحاکان حاکم بر سرنوشت کشور؛ بر ملت ما سخت است؛

گرچه دخالت جسورانه هر کس و ناکسی در حوزه های علمیه اهل سنت و مساجد و سایر شئونات مذهبی و عقيدتي  ما بر ملت ما سخت است؛

گرچه تخریب فیزیکی و معنوی حوزه ها و مساجد اهل سنت؛ و جلو گیری از اقامه نمازهای جماعت و جمعه و عیدین برای ملت ما سخت است؛

گرچه توهین و تحقیر علمای بزرگوار اهل سنت و احضار و سین جیم تحقیر آمیز آنان توسط جوانک های عقده ای بر جامعه و ملت ما سخت است؛

گرچه توهین مکرر و شبانه روزی به مقدسات اسلامی یک و نیم میلیارد مسلمان جهان بر ما سخت است؛

گرچه دیدن و شنیدن اهانت و توهین و تحقیر مداوم و شبانه روزی به عقیده و مقدسات ملت محروم و مظلوم ما از رسانه های ملی و با پول و امکانات و با نان شب خود ما؛ بر ملت ما سخت است؛

گرچه شهادت دهها و صدها عالم نخبۀ اهل سنت بر جامعۀ ما سخت است که به تعبیر بعضی جلادان و مدعیان وحدت و تقریب!؛ آنها نور افکنان جامعۀ اهل سنت را خاموش کردند به این امید که شمعها خود بخود خاموش خواهد شد؛

اما ملت ما خوشحال است و الله یگانه و معبود محبوب و مهربان و منانش را هزاران مرتبه شاکر و سپاسگذار است که بر عکس توقع جلادان و انحصار طلبان قدرت و سلطه و سوء استفاده جویان از مذهب رسمی خرافی؛

نه تنها اهل سنت از بین نرفت؛ نه تنها عقیده اهل سنت نابود نشد؛ نه تنها شمعها خاموش نگردید که خداوند ذوالجلال و الانعام و الاحسان؛ جهان را برای ما و ملت ما با ستارگان درخشان و ماه تابان و خورشید فروزان چنان منور کرد که عوض یک مسجد محدود و منبر محدود و بلند گوی کوچک و حد اکثر چند هزار نفری؛ بلند گو و منبر و مسجد و فضایی عنایت فرمود به وسعت کل جهان؛

شنوندگان و بینندگانی مهیا فرمود که؛ نه تنها صد نفر و چند صد نفر و  100 هزار نفر و پانصد هزار نفر و یک میلیون و 20 میلیون و 100 میلیون؛ بلکه به تعداد تمام کسانی که در سراسر جهان زبان ما را می فهمند! خدیا ترا شکر و سپاس بی کران و بی پایان.

اینک بر ما و ملت عزیز ما واجب است که هر چه می توانیم  معبود محبوب و یگانه و یکتا و بی همتا و منانمان را شکر و سپاس بی حد و حصر بنماییم؛ اللهم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک.

ابتدا شبکه نور سپس کلمه و وصال تا کنون انقلابی به پا کرده اند که ستمگران در خواب هم نمی دیدند. خبر شبکۀ چهارم هم امروز منتشر شد و برای اسم آن دارد نظر سنجی می شود. اما امروز و در این مقاله سخن ما از شبکۀ مبارک کلمه است.

از طرف خودم و یکایک اعضای خانواده بزرگ فارسی زبان به ویژه اهل سنت و نیز آزاد اندیشان جهان پیروزی شبکۀ کلمه را تبریک عرض می کنم.

به تک تک عوامل شبکه کلمه؛ به تمامی افراد و کارکنان شبکه کلمه؛ به تمامی نیروهای علمی و فنی شبکۀ کلمه؛ اعم از اینکه جلو دوربین یا پشت دوربین هستند؛ و به همۀ کسانی که به نوعی با کلمه همکاری و همدردی می کنند خسته نباشید می گویم و پیروزی کلمه را به همۀ شما تبریک عرض می کنم؛ شما الحمدلله پیروزید و از امروز می توانید پیروزی خود را جشن بگیرید.

به خصوص خدمت اساتید گرامی و برادران بزرگوار استاد سید عقیل هاشمی و استاد عبدالفتاح خدمتی؛ و استاد سید منصور حسینی؛ دست شما را به گرمی می فشارم و به یکایک شما تبریک عرض می کنم.

آرامش شما را به شما تبریک عرض می کنم؛ صبر و تحمل شما را به شما تبریک عرض می کنم؛ لبخند حکیمانه و داعیانۀ شما را به شما تبریک عرض می کنم.

پیروزی کلمه و سخن و منطق بر حق شما؛ بر شمشیر ظلم و شلاق ستم و خنجر جلاد و طناب دار و جرثقیل نمایش اعدام و گلوله عقده گشان و منطق بیمار کسانی که جز تکفیر و توهین و تهمت و تحقیر و دروغ و تلبیس چیزی بلد نیستند مبارک باد.

خدا را هزاران مرتبه شکر و سپاس که به شما توفیق داد در این مدت کم ثابت کنید؛ منطق شما پیروز است؛ ارادۀ شما پیروز است؛ صداقت و راستی شما پیروز است؛ عقیدۀ شما پیروز است؛

شما سفیران و مهندسان عمارت ایمان و اسلام خالص و وحدت و محبت و دوستی و صلح و اخوت و حسن ظن و صداقت و راستی و درستی و رحمت و مودت و هدایت و بشارت و سعادت و سایر خوبی ها و فضائل انساني هستيد که جامعه و ملت و بشریت به آن نیازمند است.

شما زبان گویای میلیون ها انسان خاموش در جامعۀ ما هستید، شما بیان کنندۀ درد و رنج میلیونها انسان بی رسانۀ جامعۀ ما هستید، یقینا میلیونها انسان آزاده در جامعۀ ما؛ که الزاما نام دین و مذهب خاصی هم بر آنها نیست قطعا اگر منبری داشتند و زبان و فرصتی داشتند:

 همین چیزی را می گفتند که شما می گویید؛ همین دردی را بیان می کردند که شما بیان می کنید؛ همین گلستانی را آباد می کردند که شما آباد می کنید؛ همین چمنی را آبیاری می کردند که شما آبیاری می کنید.

 اجازه دهید به شنوندگان و بینندگان شما هم سلام عرض کنم؛ و بگویم که شما نیز با تماشای این منبر معنوی و نورانی پیروزید؛ یقین داشته باشید که با نشستن پای منبر کلمه به سواد و دانش و معنویت خود می افزایید.

به بینندگان منتقد شما هم عرض می کنم که اگر به قصد فهمیدن و دانستن و یاد گرفتن انتقاد می کنید و می پرسید و بحث می کنید شما هم پیروزید؛ به کارتان ادامه دهید و نگران هیچ چیزی نباشید.

 اگر احیانا سوء تفاهمی پیش می آید که همدیگر را نمی فهمید در پایان برنامه یکدیگر را ببخشید و برای هم دعای خیر کنید.

از سوی دیگر به همه تفرقه افکنان و بیماران قلبی جامعه؛ تسلیت عرض می کنم؛ به همۀ کسانی که درد و مرض دگماتیسم و انحصار طلبی؛ آنان را بیمار کرده و جز به باطل و خرافات نمی اندیشند؛ تسلیت عرض می کنم؛ به کسانی که جز به جنگ و تفرقه و نفاق و اختلاف نمی اندیشند! تسلیت عرض می کنم؛

 به کسانی که جز به خرابی و ویرانی نمی اندیشند؛ جز به تکفیر دیگران فکر نمی کنند؛ جز زباله و خرابه های متعفن به چیز دیگری نمی اندیشند! جز به خراب کردن باغ، خشکاندن گلستان و ویران کردن چمن نمی اندیشند! تسلیت عرض می کنم؛

 برای این بیماران قلبی جامعه دعا کنید (بینندگان گرامی هم دعا کنند) البته شما دارید درمان می کنید؛ ضمنا دعا هم بکنید شاید خداوند هدایت کند که اگر یک آیت الله و حجت الاسلام و دکتر عاقل هدایت شود از تمام بازارهای بورس و طلای جهان برای شما بهتر است.

پیام و عرض من به آن دسته از برادران و خواهران آزاد اندیشی که بر اساس قرآن و سنت صحیح و عقل و فطرت سالم تصمیم گرفته اند / یا می گیرند که مسیر زندگی شان را عوض کنند از شرک به توحید؛ از خرافات به عقلانیت؛ از بدعت به سنت؛ از سرگردانی به تعقل و اندیشه؛ از تاریکی به روشنایی؛ و از تقلید کور کورانه به درک و فهم و دلیل روی بیاورند تبریک خاص عرض می کنم.

 خوشا به سعادت شما؛ خوشا به عقل و فهم و پویایی شما؛ شما واقعا برنده و همیشه پیروزید و برای فرزندان و خانواده و نسل های آینده خود نیز پیروزی خریدید/ و دارید می خرید. پس مبارکتان باد.

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

Reader Count
9446

Bookmark and Share              Balatarin
 
Monday 10 March 2014 06:03:47 GMT
ایران 
شبکه کلمه پر از دروغ ریا و افراد بی سواد و نادان هستند که همش در حال عوام فریبی هستند لعنت خدا بر وهابیت و سلفیت خونخار مطیع اسراییل
Thursday 19 December 2013 06:12:25 GMT
خالد 
درود خداوند بر شما بادان شاءالله در اين راه موفق باشيد خيلي دوستتان دارم
Wednesday 26 June 2013 04:06:07 GMT
عبدالرحمن 
برادر عبدالله بعضی ها میگفتن که امام شافعی (رحمه الله) شاگرد امام صادق (رض) بوده اند در حالی که وقتی تحقیق کردم دیدم تولد امام شافعی بعد از شهادت ضرت صادق بوده و بهتره شمام برید تحقیق کنید میتونید در این باره از سایت مرحوم برقعی و ترجمه کتاب احکام قرآن امام شافعی که ترجمه کردن و در ابتداش درباره زندگی و اساتید آن امام بزرگوار توضیح داده اند بهره برید .
Monday 1 October 2012 07:10:24 GMT
احمد تهران 
سلام چند شب پیش آقای سجودی گفتند یک نفر از دوستانش اورا بعد از سالها دیده است و از پشت سر او را شناخته میخواستم بدانم چگونه رابطه بین ایشان بوده که او را از پشت سر شناخته
Tuesday 24 January 2012 02:01:30 GMT
علی مرشد علی 
بهتره کمی فکر مان را کار بیندازیم وتوجه کنیم که چه اتفاقاتی در اطراف ما میگذرد وما در چه مسیری قرار گرفته ایم
در اول انقلاب اسلامی ایران شیعه وسنی در کنار هم انقلاب کردند ودر مساجد با یکدیگر نماز میگزاردند اما حالا به جان هم افتادند البته بهتره بگم به جان هم انداختنداونهایی که امام را هندو میخوانند فردای قیمات جواب را میگیرند همین بس اینکه بگم در بین شهدای دفاع مقدس ایران اجسادی بود که پس از سالها هنوز پیکر پاک آنه سالم مانده این یعنی امام هندو به انها حکم جهاد داده؟
در تاریخ مفتی های شما ومولانا هایتان آیا معجزاتی ویا رویدادهای ماوراءفکر تان بوده ؟باقی حرفهایم سخن آقای عبدالله است که بی جواب گذاشته اید
Sunday 8 January 2012 07:01:57 GMT
عبدالله 
با سلام
دوستان اهل سنت که وابسته به حزب و گروهی نیستید لطفا تحقیق کنید ببینید آیا امامان شیعه از نظر علم ، زهد ، بزرگواری و کرامت در دوران خود برترین نبوده اند؟ آیا امامان اهل سنت شاگرد امام ششم شیعیان
نبودند؟ایا فکر می کنی به غیر از تبلیغات بنی امیه و بنی مروان بین همه دشمنی با شیعه دلیل دیگری می تواند داشته باشد. آیا تو خود از منابع شیعه خبر داری که آنها را کافر و بدعت گذار می خوانی همینکه کسی گفت یا حسین مشرک می شود قدری دقیق و منطقی باش .مطالعه کن .فکر کن .خدا هم کمک می کند . اگر دیدی امامانی که انبخاب کردی از امامان شیعه بهتر و برتر بودند که مشکلی نیست ولی اگر به نکاتی برخورد کردی که دیدی جواهر بدلی را به اسم اصل به تو قالب کردند شاید برای انتخاب دیگر دیر نشده باشد. برادر سنی اگر امروز دو نفر عالم در منطقه شما حضور داشته باشند که بنا به فرض هردو هم خوب باشند ولی یکی در قصری زندگی می کند با تشریفات ان چنانی و دیگری در خانه محقر و از یکی هیچ مطلب علمی بیان نشده و ار دیگری کتابی است که دانشمندان بزرگ دنیا درباره ان اظهار نظر می کنند.یکی از انها به سفره های چرب و رنگارنگش معروف است و دیگری به نماز و مناجاتش و........حال اگر تو می خواستی پیروی کنی از کدام اطاعت می کردی آیا آن کس که علیرغم فقر مردم سفره های رنگارنگ می اندازد و در قصر بی نظیری زندگی می کند یا آنکه بنا به گفته خود آن فرد فضایلش انکار کردنی نیست!ایا تو نمی توانی با یک تحقیق ساده فرق بین علی علیه السلام و معاویه را دریابی ؟تا بعد به نفرات قبل از معاویه هم بپردازی و خودت تاریخ را یک ورق بزنی و ببینی که هر کس برای دین خدا چه کرده اند . فعلا یا حق
Sunday 6 November 2011 05:11:22 GMT
حامد 
این شبکه حقیقت ها و واقعیت های دینی که امثال این آخوندها و کج فهم ها از زمان صفویه تا به حال از مردم کتمان کرده و یا به نفع خود تغییر داده اند بیان می کند.
خلاصه آنکه این شبکه می گه دین اسلام چیزی نیست که این آخوند ها دارن تو ایران می گن
دین اسلام درست و حقیقی که محمد(ص) که از جانب خدا برای مردم بیان کرده اون چیزی نیست که آخوندهای مکار و دروغ گو به مردم میگن.
این کلمه وهابیتو این آخوندهای ملعون و دروغ گو از خودشون در آوردن تا مردم حقیقتو نفهمن و پیدا نکنن.
تا کسی پیدا می شه حرف درستو به مردم برسونه فوری همرو می ترسونن می گن فلانی وهابیه انگار مثلا لولو خرخرست.
Thursday 3 November 2011 09:11:14 GMT
علي 
خوب جملات ماراكه نمايش نمي دهيد سوالات مارا پخش نمي كنيد ما هم مجبوريم در سايت وليعصر سوالمان را بگوييم شما هم مرديد بياييد سوالات مارادر همين سايت بنويسيد و جواب دهيد
Thursday 13 October 2011 11:10:10 GMT
کنکاش 
جزاکم الله خيرا
خداوند به همه دست اندرکاران شبکه جهانی کلمه توفيق عنايت کند تا در اين مسير حق هميشه پيروز و موفق باشد.
اللهم انصر اخوان المجاهدين فی کل مکان يا رب العالمين
Friday 23 September 2011 01:09:01 GMT
علی 
دمشون گرم انشاالله با یاری خدا افکار پلید و ضاله ی رافضیت از ریشه خشکانده خواهد شد
Thursday 22 September 2011 09:09:09 GMT
عسكر حزب الله 
خدا كمكتان كند با اين تمام كانال هاي جهادي تان اي كاش مردم افغان كه در اروپا و امريكازندگي دارد به فكر هم چون كانال هاي ضد رافضي به زبان هاي پشتو وديگر زبان ها شون بسيار خوب ميشه در افغانستانحكومت رافضي سرمايه گزاري بسيار كرده بالاي جوانان بطور مسال دعوت همه به سوي موسيقي از طريق كانال هاي ايراني مقيم افغانستان كه از طرف حكومت رافضي ايران اكمالات پولي ميشه .باز هم از بار گاه خدا وند متعال براي تمام شماعساكر الله مفقيت زياد ميخواهم ارام و سرفراز باشيد
Tuesday 20 September 2011 05:09:43 GMT
عمر 
سنى نيوز لطفا متن فرمايشات استاد حيدرى به زبان عربى ترجمه فرماييد ودر بخش عربى سنى نيوز قرار دهيد ممنون
Tuesday 20 September 2011 04:09:33 GMT
امين  
فركانس شبكه جهانى كلمه هاتبرد 11642 h عربسات 11585 v
Tuesday 20 September 2011 08:09:38 GMT
islam 
به محمد تيرانداز
بذار بنده جواب بدهم اقاي تيرانداز از حرفات معلومه كه رافضه باشي جون يك اهل سنت جنين حرفي نميزند در مورد شبكه ابليس ياري بايد بداني كه اين يك سياست مثل سياست موصوي و كروبي هستش بازي با مردم
جرا از شبكه ولايت نميكي جرا جسبيدي به شبكه اهل سنت شبكه ولايت كه كارش فقط اهانت و نابود كردن اسلام است و قزويني رافضه كارش فقط دروغ و تلبيس ابليسي است
اما دليل راه اندازي شبكه اها سنت كلمه و وصال براي افشا كردن جهره روافض كه ادعاي برادري دارن ولي در اصل دشمن خوني مسلمانان هستند و مسلمانان را از اسلام واقعي دور ميكنند
قصد انها نابود كردن شرك و خرافات كشف دروغهاي امثال قزويني رافضي دارند انها به اين اميد اين شبكه ها را افتتاح كردند كه شايد ملت فارسي زبان از خواب بيدار شوند اينكار شما هنوز بيدار نشديد بس قصد شبكه هاي اهل سنت خالي كردن جيب مردم نيست فقط قصدشان همانطور كه كفتم بيدار كردن مردم است جون روافض مردم را خيلي كمراه كردن اميد است كه از خواب بيدار شوي
Monday 19 September 2011 04:09:28 GMT
محمد تيرانداز... 
اينجانب يك سئوال واضح از مسئولين كانالهاى دينى فارسى دارم . لطفا باسخ بدون تعصب و اهانت باشد .

خواستم ببينم انكيزه راه انداختن اين كانالها جه هست

ايا براى اكاهى مردم و يا براى تجارت منظورم بازى با احساسات مردم و خالى كردن جيبشان

درست همان كارى كه تلوزيونهاى لوس انجلسى

كه جند سال با دروود و روود و كوروش و اريايى بازى جيب مردم را خالى مى كرده و هنوز هم مى كنند ولى ديكر كسى محلشان نمى كذارد

و حالا نوبت اين كانالهاى كه على و عمر و و امام زمان بازى براى مردم درست كردند
اين سياست را دست كرفتند

البته فقط ايرانيها نيستند كانالهاى دينى عربى هم همين هست

بنده خودم مراقب اكثر كانالها و صاحبانشان هستم كه جطوور با احساسات و عقل مردم بازى مى كنند

حالا يعنى شرم از خدا نمى كنند با اين ادا و اطوار ها
كاسبى مى كنند
سنی نیوز: سوالتان را ذر سایتهای مربوط به همین شبکه هایی که فرمودید مطرح نمایید. اما این که شبکه ای به بررسی علمی تاریخ یا مسائل دینی بپردازد کاسبی نیست.
موفق باشید.
Monday 19 September 2011 03:09:31 GMT
islam 
به ابولولو مجوسي
در مورد كامنت اول اولا بايد بدانيد اين خميني قبل از اينكه رافضه باشد هندو بوده و اين براي شما افتخار بسي بزرك است و بعد از هندو كري شد رافضه يعني ديو جو بيرون رود شيطان برايد از بوست هندو بيرون امد و وارد دين رافضه شيطاني شد
دوما خميني براي شما خيلي محترم است ايا شما شرف هم شما داريد خميني ........ را با بدر زنان بيامبر و داماد علي و داماد بيامبر قياس ميكني همين خميني فتوا تجاوز به دختر شرخوار داد كلاهتان را بالاتر بكيريد
سوما قزويني بغير از دروغ و تلبس كار ديكه هم بلده بنده خودم در سايتش بحث كردم فقط اين رو بودن كه بنده برسيدم جرا ولايت علي را بين خون و كوشت مردار امده جواب؟ براي اينكه قران تعريف نشود سبحان الله و ابروي برايش نماند ممناظره در المستقله و ديكر دروغهايش كه از شبكه وصال بخش ميشود
در مورد كامنت دوم
فيروز نهاوندي ديكه كدوك .... هستش؟ ولي اين رو هم بدون اوني كه تو كاشان خوابيده و شما طوافش ميكنيد همون قاتل عمربن خطاب رضي الله عنه هستش حالا شما ديديد كه ابرويتان ميرود فردا ميكيد نه اين قبر بجه امام زمان است اين كه براي شما ترك كنندهها كاري ندارد
و بعد در مورد بقيه حرفهات هم همه جواب داد شده ميمونه مناظره با قزويني رافضي كه كفتم اون با جه روي ميخواد مناظره كنه شما به عنوان شاكرد شاكرد قزويني رافضه بيا با من مناظره كن
اكه راست ميكي بنده حاظرم
Sunday 18 September 2011 12:09:37 GMT
فرشيد 
درود بر مدافعان دين خدا...خداوند در يوم الدين مدافعتان باشد
Saturday 17 September 2011 12:09:54 GMT
ابولوءلوء 
سلام
میگم این فیروز نهاوندی چگونه مجوسی بود که نماز می خواند؟
میگم این نماز تراویح ایی یعنی چه؟!
میگم این حی علی خیرالعمل کجا رفت؟
ها من چرا نوفهمم؟!
ها ای خال الموءمنین کی بوده؟!
ها
ای جنگ جمل قضیه اش چی بیده؟!
(در مورد دروغهایی همچون حدیث ثقلین-حدیث منزلت-حدیث سفینه-واقعه ی غدیر- عشیره اقربین-نعوذ بالله آیه مباهله-آیه ولایتو ..)هم توضیح بفرمایید.
مناظره با شاگردان شاگردان آیت الله قزوینی فراموش نشود
Saturday 17 September 2011 11:09:26 GMT
غلام 
شبکه کلمه؟ خوب فرکانسش چرا ننوشتین که بدونیم؟ یکی نیست فرکانسش بنویسه؟
فرکانس هاتبرد
سنی نیوز: آدرس سایت کلمه:
http://kalemeh.tv
Saturday 17 September 2011 11:09:39 GMT
ابولولو 
بسم الله القاصم الجبارین
.......................... نظر مرا هم بگذار علنی شود:
شما دارید قیاس نابجایی از جنس قیاس شیطان در روز سجده بر آدم(ع)می کنید.کشورهای عربی این طلیعه را از بت شکن تاریخ خمینی بزرگ(قدس سره)گرفته اند نه از بدعتهای وحشیانه ی خلفای سه گانه.مقاومت حزب الله عزیز کمر مستکبران را شکسته.ایدئولوژی الهی ولایت فقیه بر تمام مکاتب مادی رودست زده.(یدالله فوق ایدیهم)
مناظره با شاگردان آیت الله قزوینی فراموش نشود!!1
السلام علی من اتبع الهدی
به قول سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی:از این پس تمام قرنها قرن خمینیست.
Saturday 17 September 2011 06:09:03 GMT
ع ب 
انقلابي جديد و بيداري امت اسلامي كه خيزش و نويد و اميد بيروزي حق بر باطل را به همه جويندكان صراط المستقيم كه ارزوي ديرينه تك تك دوست داران دين مبين اسلام بوده و هست بيروزي را بيشابيش به جهار شبكه نور و وصال و كلمه و شبكه ... را به تمام مسلمانان جهان تبريك ميكويم به اميد بيروزي حق بر باطل
سنی نیوز: آمین
Saturday 17 September 2011 05:09:44 GMT
بلوچ ایراندوست  
سلام علیکم
بنده فقط از طریق اینترنت می توان شبکه های نور و وصال را ببینم ام متاسفانه آدرس سایت شبکه محترم کلمه را ندارم خواهشمندم آدرس سایت شبکه وزین کلمه را در سایت سنی نیوز درج فرمائید متشکرم
خدا به همراه شما باشد
سنی نیوز: آدرس سایت شبکه کلمه:
http://kalemeh.tv
Saturday 17 September 2011 10:09:24 GMT
سنی 
بله کار این شبکه بیست هست
 
Name:
Comment Body: