کاش رهبران ایران سیک بودند!
Added Date: 12/11/2009 5:22:08 PM
Bookmark and Share              Balatarin

راهول گاندي، عضو پارلمان هند و پسر راجيو گاندي، نخست‌وزير اسبق اين کشور در ديدار با جمعي از دانشجويان مسلمان هندي گفت: مسلمانان نيز مي‌توانند تلاش‌هاي خود براي تصدي پست نخست‌وزيري هند را آغاز کنند.سیکهای هندوستان

به گزارش «پرس تراست»، «راهول» تأکيد کرده که موضوع دين در تصدي پست نخست‌وزيري نقشي ندارد و هر هموطن هندي، مي‌تواند خود را براي اين پست نامزد کند، به شرطي که توانايي سياسي آن را داشته باشد.(سرويس بين‌الملل «تابناک»)

هند کشور معروف به هزار مذهب است این کشور معجونی از ادیان مختلف و فرقه‌های مذهبی گوناگون است که اکثرا از هندوئیسم، اسلام و بودیسم نشات گرفته‌اند.

حدود ۸۰٫۵٪ مردم هند پیرو آئین‌های هندو و حدود ۱۳٫۴٪ مسلمان هستند. هند هم چنین بیش از ۲٫۳٪ مسیحی و ۱٫۹٪ سیک دارد. جمعیت بودائیان هند حدود ۰٫۸٪ برآورد می‌شود. همچنین پیروان آیین جینیسم۰٫۸٪ و مجموع پیروان دین زرتشتی، یهودی، بهایی و بقیه مذاهب ۰٫۴٪ می‌باشد.

نخست‌وزیر کنونی هند، پیرو مذهب سیک است، ولی بر تمامی هند با تمامی طوایف و مذاهب به خوبی حکومت می‌کند.

نکته قابل تاملی که می توان بدان اشاره کرد مقایسه کشور جمهوری هند با جمهوری اسلامی ایران است

اگر با دقت بنگریم نام رسمی (هند) ، (جمهوری هند) و نام رسمی (ایران) ، (جمهوری اسلامی! ایران) است.

ایران همواره نام اسلام را با خود یدک کشیده  و می کشد و جالب اینکه خود را (ام القرای) جهان لاسلام می داند ولی وقتی در عمل می نگریم تفاوت بسیار زیادی در قول و عمل جمهوری اسلامی می بینم.

چنانچه اشاره شد مسلمانان در هند (مسلمانان اهل سنت ، زیرا همه مسلمانان هند سنی مذهب هستند) اگر چه از نظر جمعیت در رتبه دوم قرار دارند اما باز هم از آنجا که جزئی از کشور هند می باشد می توانند مقام نخست وزیری این کشور را به دست بگیرند و هیچ مانع قانونی ای (اعم از قانون نوشته و نا نوشته) در سر راهشان قرار ندارد.

اما در ایران اگر چه مسلمانان اهل سنت بیش حدود 30% جمعیت آن را تکشیل می دهند طبق تصریح  قانون اساسی از آنجا که مذهبشان مذهب رسمی کشور نیست نمی توانند پست ریاست جمهوری این کشور را به عهده گیرند .

البته این که قانون نوشته شده جمهوری اسلامی است اما اگر نظری  به قوانین نا نوشته ای که همواره در ایران اجرا می شود بیندازیم به حقیقت تلخ تری پی می بریم و آن اینکه هیچ یک از اهل سنت ایران هر گز نمی توانند متصدی امور مهمی همچون وزارت ، استاندار و حتی ریاست یک سازمان حکومتی و از آن بدتر استخدام در یک اداره دولتی  را شوند!.

با توجه به آنچه ذکر شد آیا نمی توان ادعا کرد که رهبران هند از رهبران ایران بهترند؟! و آیا نمی توان آرزو کرد که کاش رهبران ما نیز سیک بودند؟!

 

 

Reader Count
6188

Bookmark and Share              Balatarin
 
Saturday 12 June 2010 12:06:16 GMT
نکته ای جالب در مورد فیلم مارمولک 
سیک ها معتقد به خالق واحد هستند و عبادت کردن بتها را حرام می دانند و می گویند: که خدای یکتا پروردگاری است که زنده که هرگز نمی میرد.
پس چرا علمای اسلام آن سیکها را مشرک می نامند؟ چون آنها تمامی دیانات را درست محسوب می کنند! و فرقی بین (مسجد) نمازگاه مسلمین و (مندر) معبد هندوس نمی بینند! در کتابشان آمده که به هر روشی که خدا را عبادت کنی من همان روش را از شما می پذیرم! مردم برای عبادت من شکلهای مختلفی اختیار می کنند و همه راهها شما را به خدا می رساند!
مارمولک هم می گفت: راههای رسیدن به خدا...
Thursday 22 April 2010 09:04:44 GMT
حق شناس 
http://www.sunni-news.net/fa/articles.aspx?selected_article_no=835
Saturday 12 December 2009 09:12:49 GMT
سيماي نور 
بابا سيکش را قبول داريم. سوسکش را هم قبول داريم. ولي اين ددمنشان آدم کش را قبول نداريم.
خدايا ميهن عزيز ما را از چنگال اين ددمنشان رهايي ده..
Friday 11 December 2009 03:12:41 GMT
حمزه 
رئيس جمهورسابق هنديک مسلمان بودکه سازنده بمب اتم اين کشورهم است.حالا هم چنين وزيرمسلمان هستندودربدو استقلال هندرهبربزرگترين حزب سياسي"گنکره"يک مولوي اهل سنت بود!
 
Name:
Comment Body: