به اعتراف حوزه قم شبکه اهل بیت یهودی است!
The Writer: استاد عبدالله حيدري
Added Date: 12/9/2010 12:48:16 AM
Bookmark and Share              Balatarin

سنی نیوز: تا همین گذشته بسیار نزدیک شیعیان کاذب اهل بیت و مدعیان دروغین پیروی از اسلام ناب با مخفی شدن در پشت دیوار های تقیه و نفاق دم از وحدت و تقریب بین امت اسلامی و دفاع از قدس می زدند اما امروز که رسانه در اختیار گرفته اند علنا می گویند:

قرآن کریم تحریف شده و عثمان ذی النورین رضی الله عنه نصف قرآن  اصلی را سوزانده و آنچه امروز در اختیار ماست نصف قرآن اصلی است!!.

می گویند نعوذ بالله  بزرگترین دشمن اسلام خلفای راشدین ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و امهات المومنین عایشه صدیقه رضی الله عنهم بوده اند!!.

می گویند عمر فاروق نعوذ بالله یهودی بوده است! و صدها دروغ و تهمت دیگری که ناشی از دلهای بیمار منافقان کینه توز و دشمن اسلام است.

 روند کلی دروغ پردازان همان تقیه و نفاق است اما تقسیم کار به گونه ای است که گاهی نمی توانند رسوایی های خود را پنهان کنند.

در کنار دهها شبکه ای که برای خشکاندن درخت اسلام فرافکنی می کنند بویژه سلام و ولایت و اهل بیت فارسی، اخیرا شبکه اهل بیت که آیت الله زنجانی واللهیاری هزاره در  آن فعالیت دارند بخشی از عقاید پنهان روافض را آشکار کرد!.

طبعا دروغپردازانی که از روند نفاق پیروی می کنند و می خواهند همچنان بر چشم یک و نیم میلیارد مسلمان جهان خاکستر بپاشند و با دروغ پردازی و منافقت عقاید باطل خود را از مسلمانان پنهان کند، بر آشفته اند و باهمان روش همیشگی که بر علیه صحابه و اهل بیت و بزرگان اسلام و اهل سنت دروغ جعل می کنند!.

أخیرا برای تبرئه خود و مذهب سرتاسر دروغ  و خرافه خود شبکه اهل بیت خود را متهم به مزدوری امریکا می کنند! غافل از اینکه کار خیلی خراب تر از این است که با جعل یک دروغ بشود درستش کرد.

حجت الاسلام و المسلمین! محمد حسین نبوی معاون تبلیغ حوزه های علمیه در نشست معاونان تبلیغ و پژوهش حوزه های علمیۀ سفیران هدایت کشور! گفت: با فاش شدن اسنادی مشخص شد که امریکایی ها در راه اندازی شبکه اهل بیت دخالت داشته اند! و هدف از آن بد جلوه دادن شیعه بوده است!.

چند مطلب در اینجا قابل توجه است:

اول اینکه گوینده این سخن یک فرد غیر مسؤل نیست بلکه یک مسؤل رسمی و بلند پایه  حوزه های علمیه است که مطلقا سخنش قابل اهمیت است!

دوم اینکه محل ایراد این سخن هم یک جلسه خصوصی و کوچک و بی اهمیت نبوده بلکه این سخن در جمع "سفیران هدایت کشور"! ایراد شده است.

سوم اینکه مناسبت این سخن هم عادی نبوده بلکه یک نشست رسمی معاونان تبلیغ و پژوهش حوزه های علمیه بود.

پس این سخن که آمریکای ها در راه اندازی شبکه اهل بیت دخالت دارند نه تهمت از سوی وهابیت است، و نه از سوی وهابی زده های شیعه، بلکه یک مسول رسمی بلند پایه اذعان و اعتراف می کند که طبق اسناد فاش شده این شبکه ای که تقریبا یکسال است بد ترین اهانت ها و تهمت ها را به اسلام و قرآن و پیامبر گرامی و صحابه، و اهل بیت و تمامی مقدسات اسلامی  روا می دارد با تحریک و بودجه و برنامه ریزی آمریکا روی کار آمده است!

این سخن بسیار قابل اهمیت است و برای تحلیل دقیقتر آن این مقاله کافی نیست! در اینجا فقط چند پرسش مطرح می کنیم که امیدواریم مسئولین محترم حوزه های علمی به آن پاسخ دهند؛ البته اگر پاسخی داشتند!

اول: صدها آیت الله و حجت الاسلام  و شخصیت  شناخته شده حوزه ای که رسما و علنا و بسیاری هم غیر رسمی با شبکه اهل بیت همکاری دارند نیز دست نشانده امریکا و اسرائیل هستند یا خیر؟!

دوم: با فاش شدن این اسناد آیا این احتمال را هم می توان وارد دانست که مذهب شیعه از اساس توسط یهود و دشمنان اسلام تأسیس شده یا خیر؟

سوم: مذهبی که امروز در عصر رسانه و در سایه حکومت امام زمان علماء و حوزه  های آن از امریکا دستور می گیرند چرا احتمال دیگر را نمی توان وارد دانست که از روز اول بانیان این مذهب از یهود دستور گرفته باشند تا ریشه اسلام را بخشکانند! و مردم مسلمان و پاک دلی را بفریبند؟!

چهارم: شخصیت معروف و شناخته شده ای همچون آیت الله زنجانی وقتی از این شبکه امریکایی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را یهودی می خواند چرا مخالفان شبکه اهل بیت یهودی بودن آیت الله رنجانی و دیگر حامیانی این شبکه را علنی نمی کنند؟!

پنجم: اگر هدف این شبکه به گفته آقای نبوی بد جلوه دادن شیعه است پس جلوه خوب شیعه کدام است؟ آیا عقایدی که در این شبکه مطرح می شود غیر از آن چیزی هست که در کتابهای معتبر شیعه وجود دارد؟! مگر شبکه اهل بیت ـ با تعریف شیعی آن ـ چیزی غیر مستند هم گفته است!

ششم: اگر اسناد فاش شده ای که شما در اختیار دارید واقعا آمریکایی بودن این شبکه را ثابت می کند پس چرا آنرا در اختیار عموم قرار نمی دهید تا اینکه همگان بفهمند و بدانند که اساسا امریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام سبب تفرقه بین امت اسلامی هستند؟!

هفتم: تقریبا تمام مسولان کشور از تاسیس و فعالیت شبکه اهل بیت خوشحال و خرسندند  و از تماسهای مختلف مستقیم و غیر مستقیم با شبکه و مدیر نمایشی آن آقای اللهیاری مشخص می شود که حد اقل از مسولان و حوزه ای ها هیچ کسی با شبکه مخالفتی ندارد.

اهل سنت و شیعیان عاقل که به خطر این شبکه نفاق افکن واقفند می پرسند که آمریکایی خواندن این شبکه توسط شما چه دردی را دوا می کند؟ اگر واقعا چنین است که شما می گویید چرا جلو فعالیت آنرا در داخل کشور نمی گیرید؟! مگر آیت الله رنجانی و آیت الله میلانی و فالی و اصفهانی و دانشمند و سایرین از حوزه علمیه قم با این شبکه فعالیت نمی کنند؟ چند نفر تا حال به جرم فعالیت با این شبکه آمریکای دستگیر شده اند؟!

هشتم: اگر هدف شما شناسایی تفرقه افکنان است مگر شبکه سلام و ولایت دست کمی از شبکه اهل بیت دارند؟! آیا احتمال نمی دهید که همین امروز فردا اسناد دیگری مبنی بر امریکایی و اسرائیلی بودن شبکه های سلام و ولایت و ثامن و امام  حسین و غیره فاش شود؟!!.

نهم: آیا احتمال نمی دهید که به همین زودی اسناد گویاتری مبنی بر امریکایی بودن بعض مسئولان حوزه های علمیه فاش شود؟!!.

دهم: آیا احتمال نمی دهید که به همین زودی اسناد مهتری مبنی بر  امریکایی بودن و اسرائیلی بودن بعض منبری ها و ستاره های سیاه ماهواره ای فاش شود که با تفرقه افکنی در میان امت عذاب آخرت را برای خود می خرند؟!

یازدهم: آیا احتمال نمی دهید که به همین زودی اسنادی بسیاری مبنی بر آمریکایی  بودن و اسرائیل بودن و یهودی بودن همین اداره زیر نظر جنابعالی فاش شود و خود جنابعالی شگفت زده شوید که آمریکا و اسرائیل چگونه توانسته اند کسانی را لباس روحانیت بپوشند و عمامه بر سرشان بگذارند و آنان را برای تفرقه در میان امت اسلامی اجیر کنند؟!!.

دوازدهم: آیا احتمال نمی دهید که به همین زودی اسناد مهمتری فاش شود و بسیاری از مراجع و آیات و حجج دیگر نیز شناسایی  شوند که به دستور امریکا واسرائیل در میان امت اسلامی تفرقه ایجاد می کرده اند؟!

سیزدهم: آیا احتمال نمی دهید که به زودی اسنادی فاش شود که نشان دهد بسیاری از مؤسسه های به ظاهر دینی و فرهنگی که زیر نظر بعضی آیات و مراجع  اداره می شود و با قافله هایی که همواره در داخل و خارج کشور بر راه می افتند و صحابه و اهل بیت پیامبر کرام صلی الله علیه وآله وسلم  را کافر و مرتد و منافق می خوانند و از شهادت فاطمه زهرا پهلوی شکسته ای وی و سقط محسن و غصب خلافت و فدک سخن می گویند همگی امریکایی و اسرائیلی و یهودی هستند که برای ایجاد  تفرقه در میان امت اسلامی تربیت می شوند؟!

چهاردهم: آری جناب نبوی از اینکه از فاش شدن اسناد آمریکایی بودن شبکه اهل بیت خبر دادید بسیار سپاسگزارند! اما برای معالجه زخم چرکین و متعفنی که شما از آن رنج می برید تنها فاش کردن این اسناد کافی نیست اجازه بدهید به عنوان آخرین پرسش از چهارده پرسش این مقاله (به عدد چهارده معصوم مظلوم) از جنابعالی بپرسیم  که آیا اسناد دیگری هم آماده افشا کردن دارید یا خیر؟!.

اگر خواستید از کانال امن تری فاش کنید دوستان ما در خدمت هستند اشاره بفرمایید تا برای وحدت حقیقی امت اسلامی دست در دست شما بگذارند.

والسلام علی من اتبع الهدی

Reader Count
12136

Bookmark and Share              Balatarin
 
Saturday 4 June 2011 10:06:41 GMT
پویا 
جدا متاسفم که برخی اقاریر نوشته شده قطعا ازسوی مجریان ودست اندکاران خود سایت است
آنچه مهم است ما پایبند به وحدتیم واهانت وتوهین در دین مبین اسلام وفق آیه شریفه ولاتکونوا سبابین معنا ندارد وقطعا افرادی که فحاشی میکنند چه شیه وچه براداران اهل سنت یا از روی نادانی است ویا مغرضند .
آما آنهائیکه به دنبال حقیقتند کافی است در زندگی نامه خلفا وائمه کمی دقیق بشوند تا حقیقت را بیابند.
به برادران اهل سنت نیز یادآوری میکنم کتب معتبر خودشان مانند صحیح مسلم ،ترمزی،صحیح بخاری را (البته جلد های اصلی وچاپ قدیم)را ازقلم نیندازند اللهم ایاک نعبدوا وایاک نستعین
Monday 14 March 2011 08:03:23 GMT
محمد 
اون مقامی که ازش اسم بردید چه کاره این مملکت است که اینقدر روش مانور می دهید؟
بروید اسناد تاریخی و دلایل عقلی و روایی بیاورید و سوالات شیعه را جواب دهید.
کدامتان تا کنون پاسخ های شیعیان در کتاب شب های پیشاور را جواب داده؟
Sunday 16 January 2011 06:01:45 GMT
علی‌شاه ظریفی - افغانستان 
در کف پای یک شخص، خاری خلیده بود. او نمی دانست که چگونه این خار را دفع کند. خیز می انداخت و دادوبی‌داد سر می داد. با هر خیززدن او، خار محکم‌تر می خلید. عاقلی پیدا وشد و خار را با بسیار حوصله و دقت، از پای او کشید.
حال تصور کنید که شبکۀ به اصطلاح اهل بیت، خاری است که پای ما خلیده. به نظر شما، با خیز زدن می توان آن را کشید؟
باید دقت کنیم تا راه حل را بیابیم نه این که به دامن‌زدن اخلافات، گناه و عذاب بیشتر را به خودد بخریم.
تشکر
Thursday 6 January 2011 02:01:24 GMT
محمد از استهبان فارس 
بنام خدا
واقعا انسان چقدر باید متعصب و لجوج باشد که حرف طرف مقابل را نسنجیده تعبیر کند. آیا وقتی گفته میشود که این شبکه بکمک امریکا تاسیس شده منظور این هست که همه مطالبش از قران و حدیث و غیرو امریکایی و یهودی است ؟ مگر زنجانی غیر از قران و حدیث اهل البیت مطلب دیگری بیان میکند ؟ آقا زنجانی بیشتر از کتب حدیث شما مثال میاورد پس علمای تسنن هم یهودی هستند ؟ من فکر میکنم شما برای اثابت حرفتان حاضرید اعتقادات خود را هم زیر سوال ببرید. تمام درد شما .از حرفهای حق و منطقی آقای زنجانی است. پس بیاید جمود فکر ی را کنار بگذارید و عاقلانه و بدون تعصب داوری کنید . حیف است که انسان آخرت خود را بخاطر اشتباهات گذشته دیگران از دست بدهد . چون همان کسانی که شما متعصبانه از آنها دفاع میکنید در آخرت برای شما نمی توانند کاری انجام دهند چون خود آنها الان دچار هزاران مشکل هستند
. درضمن اظهار نظر حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین نبوی نظر شخصی اوست و تا حرفش ثابت نشود ودلیل قانع کننده ای نداشته باشد هیچ ارزش حقوقی و شرعی ندارد .
Saturday 1 January 2011 02:01:37 GMT
بلوچ مظلوم 
دروغ می گویند همه شان سرو ته یک کرباسند
الکفر کلهم ملت واحد
از برداران افغان پاکستانی و عرب می خواهیم انتقام اهل سنت مظلوم ایران را از طرفداران ولایت ستمگستر فقیه بگیرند
Friday 31 December 2010 08:12:23 GMT
صادق 

همین دوسال گذشته ملت ایران به خاطر یک اعتراض ساده بخاک و خون کشیده شدند. چیزی که اگر در کشور های دیگر صورت می گرفت یک امر عادی بود.
بگذریم از قتل های زنجیره یی و جنایات کهریز و کوی دانشگاه و ده ها حادثه دیگر در داخل ایران و سراسر جهان.
امروز هرجا سفاک خون ریزی هست حمامی آن ولایت فقیه است و فرق نمی کند القاعده باشد یا نصرالله صهیونست در لبنان یا علی مزاری مردار در افغانستان، یا جیش المهدی و جبهه مرگ در عراق و هرجا در کشورهای اسلامی فتنه یی هست ولایت مطلقه پشت سر آن است.
اما آنچه ریگی انجام داد دفاع مشروع از حقوق مردمش بود.
روحش شاد باد
Thursday 30 December 2010 08:12:53 GMT
ali  
amn shia hastam man ham taid mekunam ki shabakai ihlibait agar israili nist munafiq hast misli shoma .
Wednesday 29 December 2010 07:12:12 GMT
محمد امین 
آقا احمد من کتاب شب های پیشاور رو خوندم و البته کتاب روز های پیش آور در جواب به کتاب شبهای پیشاور رو هم خوندم اگه شما هم تونستید روزهای پیشاور رو مطالعه کن.البته کتابهای زیادی هم هست مانند:چرا سنی شدم وکتابهای دانشمند بت شکن قرن علامه برقعی رو هم مطالعه کن.البته اگه از واقعیت نمیترسین و علماتون اجازه میدن که کتابهای اهل سنت رو بخونین.تا حالا فکر نکردی چرا تو ایران کسی نمیتونه عقاید اهل سنت رو تبلیغ کنه؟ چرا سایتهای مهم اهل سنت فیلتر شدن؟اگه بتونی به سایت عقیده دست رسی داشته باشی خیلی خوبه.دروغ گویی تا کی؟تو کتاباتون هر چی نوشته فوری قبول میکنین.امام ابوحنیفه 93 استاد داشتند شاید هم یکی از اساتید ایشان امام صادق بودند البته امام صادق هیچ وقت بعضی از ادعاهای شما را مثل عالم الغیب بودن را نداشتند و مثال های زیاد دیگر.اما سایر امامان اهل سنت امکان نداشته شاگرد امام صادق بوده باشند.و هیچ اهل سنتی ادعای وهابی بودن نکرده و این اراجیف زایده دکان داران دینی می باشد وهیچ مذهبی به نام وهابیت وجود ندارد.
البته شما فقط اخبار خودتون رو دنبال میکنین.بهتره در باره جیش المهدی(جیش الشیطان) هم تحقیق کنید که چطور اهل سنت را به خاک و خون میکشند.
Saturday 25 December 2010 05:12:16 GMT
احمد  
در جواب به محمد امین .
خدا
یکی کار های زشت وهابیون مخصوصا القاعده و جنده شیطان قتل عام افراد بیگناه ست
و این نشات گرفته از افکار انحرافی وهابیت هست. شما اگر به صدر اسلام توجه کنید هیچگاه پیامبرص در جنگ های جهادی کسی را بدون ارشاد از بین نبردند اولین کار پیامبر ارشاد و راهنمایی و سپس قبول جزیه و اگر کفار سماجت بخرج میداد بدستور پیامبر جنگ شروع میشد. ولی گروهکهای وهابی بدون حساب و کتاب افراد بیگناه مسلمان چه کودک و چه زن را به خاک و خون میکشند تا کنون چندین هزار نفر بیگناه در عراق . ایرانی و غیر ایرانی بدست این آدم کشان منحرف بدون دلیل قتل عام شده و چهره اسلام محمدی را چهر ه ای خشن و جنایتکار معرفی کر د ه اند . کار به جایی رساند ه اند که یک کشیش جنایت کار جلوی چشم همه قرآن را آتش بزند . اگر اعمال زشت این از خدا بیخبران نبود دشمنان اسلام پاک جرات نمیکردند این دین الهی را مورد هجمه قرار بدهند
Saturday 25 December 2010 04:12:44 GMT
احمد 
در جواب محمد امین. اگر شما به اخرت وزندگی پس از مرگ اعتقاد دارید کتابهای الغدیر علامه امینی و کتاب شب های پیشاور را مطالعه کن و سپس به اظهار نظر بپرداز. خود من بارها مباحث علامه قزوینی با علمای اهل تسنن بلوچستان بصورت مناظره گوش کرده ام و به حقانیت شیعه پی برده ام. شما اگر دنبال حقانیت اسلام واقعی هستید برای یکبار هم که شده بدون تعصب به مطالعه کتب الغدیر بپرداز سپس تشیع را زیر سوال ببر. در ضمن علمای چهار گانه اهل تسنن شاگرد امام جعفر صادق ع بود ه اند و آن زمان از وهابیت جهلی هم خبر ی نبوده . فرقه وهابیت حتی مورد تایید اکثر علمای اهل تسنن نیست .
Friday 24 December 2010 05:12:24 GMT
محمد امین 
در جواب به احمد.
آقای محترم به شما مثل همیشه دروغ گفتن خیلی از علمای اهل سنت علمای شما رو به مناظره دعوت کردن ولی در جواب گفتن ما با وهابی ها مناظره نمیکنیم ما بی صبرانه منتظریم یه مناظره انجام بشه که ما هم ببینیم.من چقدر خوش خیالم اینا سایت های اهل سنت رو فیلتر کردن بعد منتظریم مناظره برگزار کنن.البته چند ماه پیش تو شبکه نور علمای اهل سنت دعوت به مناظره کردند وگفتن ما فقط با آیات قرآن میایم برای مناظره شما با هر کتاب و مدرکی که دارین بیاین قبول نکردن.
البته مناظرات عربی زیاد بوده که به لطف الله تعالی فقط در یک سال 12000 نفر در خوزستان با دیدن مناظرات المستقبله به دین اهل سنت که همان اسلام واقعی است مشرف شدند.آقا مناظره رو بیخیال سایت های اهل سنت که فیلتر شدن رو باز کنن هیچی نمیخایم.حالا اگه یه شیعه از ملاهاشون سوال کنه کتاب های اهل سنت رو بخونیم میگه نه این کار رو نکنین گمراه میشین.ولی اگه یه سنی از عالم سنی بپرسه کتاب های شیعه رو بخونیم جواب میده صد درصد باید خوند.حالا چرا این اتفاق میفته؟لطف کنین جواب بدین.
Thursday 23 December 2010 05:12:01 GMT
irani  
سلام،

می دانم شاید جواب این سوال را نتوانید بی پرده در سایت بگویید. من فقط دنبال حقیقت هستم. بنابراین می توانید جواب من را به این آدرس majidmousavi@yahoo.com بفرستید. این هم تلفن: 06613240666و 09163609152

1- من از همه مراجع ذکر شده در سایت شما این سوال را کردم ولی هیچکدام به من جواب ندادند (ممکن است از تبعات سیاسی آن معذور باشند). این که آیت اله آقای خمینی گفته اند ولایت (مطلقه) فقیه دارای اختیارات حضرت رسول است آیا مورد تایید کدامیک از مراجع دیگر است؟ و اگر اینچنین است چگونه این موضوع با علم الهی معصوم قابل جمع است؟ میدانم جنابعالی بیشتر همت خود را صرف مقابله با وهابیت گذاشته اید ولی فرض کنید شما همه دنیا را شیعه کردید آنوقت مسئله اختلافات شیعه را چگونه حل میکنید. این مسئله به نضر من بزرگتر است از پرداختن به وهابیت چرا که الان شیعه به دست شیعه و حتی مرجع به دست مرجع (بر اساس اعتقاد به ولایت و ...) کشته و زندانی می شود. گمان نمیکنم دنیایی شیعه با وضعیتی که در ایران است برای شما مطلوب باشد. تاکید میکنم که نمی خواهم سیه نمایی بکنم و دنیای غرب را هم قبول ندارم چرا که یک ساعت زندگی در فضای ایران (با وجود اماکن مقدسه و نفسهای الهی آن) را با هزاران سال زندگی در غرب عوض نمی کنم. بگذارید کمی صریحتر صحبت کنم. آنچه ما را جذب اهل بیت میکند قرآن، نهجالبلاغه و احادیث و ادعیه رسیده از معصومین است که خود به خود معرف خودشان هستند. یعنی شما اگر نهجالبلاغه را بخوانی (با دقت) مثلا متوجه میشوی که گوینده آن باید یا خود آسمان و زمین را آفریده باشد یا شاهد آفرینش بوده است. بماند شیوه برخود با رعیت و سایر افکار و رفتار گوینده. خوب جدای از نام ولایت یا هر چیز دیگر، صاحب این کتاب محبتها و توجه ها را به خود جلب می کند. یعنی نمی شود چنین کسی را دوست نداشت. ولی در شرایط کنونی، مفهوم ولایت سبب فتنه ای شده که بنظر می رسد حتی مراجع محترم تقلید هم موضع مشخصی در قبال آن ندارند. از طرفی برخی بزرگان مثل آیت اله بهجت طبق نقل قول فرزندش برای استقبال از ولی فقیه کنونی افتخار می کند، آقای فاطمی نیا و انصاریان که دستی در عرفان و علوم کشف و محبت به اهل بیت دارند از مورد عنایت بودن ولی فقیه کنونی توسط امام زمان صحبت می کنند (بنا به قرائنی شخصی خود بنده نیز به ولی فقیه کنونی جسارت نمی کنم
Thursday 23 December 2010 10:12:58 GMT
مهران شیعه 
بچه ها چرا خودتونو ازیت میکنید اینها همش مال اینه که این ایرانیهای فاشیسم میبینند یه غیر ایرانی شبکه زدهدارن بهش تهمت میزنند مگر نه چرا بقه شبکه ها رو نام نمیبرند یا چرا به دکتر سروش که قران رو از پاچه رد کرد چیزی نمینویسند
Tuesday 21 December 2010 03:12:48 GMT
احمد 
بنام خدا
افتخار تشیع پاک علوی این است که در طول تاریخ با منطق و استدلال علمای اهل تسنن و دیگر مذاهب رابه مناظره دعوت کرده . امروز هم علمای شیعه از شما وهابیون منحرف تقاضای بحث و استدلال دو طرفه دارند اگر شماها ریگی به کفش ندارید تقاضای یک منا ظره بین الملی در یک شبکه تلویزیونی کنید تا همه مسلمانان دنیا بدانند حق با کیستSunday 19 December 2010 10:12:30 GMT
سعید حسینی(شاه اسماعیل صفوی) 
مذهبی که توهین میکند نمیتواند از سوی اللهتعالی باشد.
مسئولین سایت عمر نیوز که هر زمان که بفعتان نیست نظرات مرا علنی نمکنید، بدانید که با گربه رقصانی و دروغ نمیتوان بدعت در دین گذاشت.
بنابراین بهتر است توبه کنید و به آغوش اسلام واقعی بازگردید
یا حق
Friday 17 December 2010 02:12:11 GMT
محمد امین 
آقا عماد عزیزم ناراحت نباش امام زمان شما میاد پدر ما سنی ها رو در میاره که شما رو ناراحت میکنیم زیاد به خودت فشار نیار سکته میکنی ها. البته 1000 سال دیگر و 1000000 تاجمعه بعد شاید بیاید شاید.
Thursday 16 December 2010 10:12:01 GMT
عماد 
اگر مرد هستید پاسخ جناب استاد دانشمند اللهیاری را آنهم از کتب علمای خودتان بدهید، با اینکه شما جماعت نادان و سرگردان جز توهین و فحش و کشتار زنان و کودکان در مسجد راه دیگری برای اثبات خود ندارید، راه شما تا سرازیری مرگ همان راه معاویه ملعون و دار و دسته اش است.
Wednesday 15 December 2010 07:12:37 GMT
محمد امین 
با سلام
برادران آقای قزوینی در یکی از جلسات خصوصی خودش که به خواست خداوند به بیرون درج کرداعتراف میکنه یکی از علمای بزرگوارشون یک گروه از طلبه ها رو برده بودن مکه که 30 نفر وهابی برگردونده بودن(از 200 نفر)این 30 نفر با وهابی ها به گفته آقای قزوینی لول خرده بودن.حالا فکر کنین همه مردم بتونن آگاه بشن چه اتفاقی پیش میاد.
Tuesday 14 December 2010 01:12:39 GMT
حاجی کابلی 
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته!
برادرارجمنداین ادعای شماهیچ ضرورت به تحقیق ندارد چون این حرف شماکاملا درست وواقعت دارداین مفعول بچه فقط یک چندمدت زمانی محدوداست که ازاین عمل خجالتمندانه وشرمسارانه خودتوبه کرده تمام دوروپیش قریه در دوران تکسی رانی این مفعول در امریکا ازاین رسوایی وبدنامی ان با خبراستند.
وسلام
Tuesday 14 December 2010 10:12:56 GMT
از دبي 
خدا همه رو به راه راست هدايت كنه اقاي الله ياري اتق الله از خدا بترس و اينهمه رسول الله وال و اصحابش را ازار مده
Monday 13 December 2010 07:12:39 GMT
ویکیلیکس 
شیطان ياري بچه بیریش قوماندان حزب وحدت بنام شیر حسین گرگ در منطقه پل سوخته کابل در زمان جنگهای داخلی حزب وحدت با شورای نظار بود- باید در باره این خبر تحقیق عاجل صورت گیرد و شیطان یاری معاینه شود!!!
Sunday 12 December 2010 04:12:18 GMT
منصور خراسانی افغانی 
بسیار منافق شبکه هست. و آن اللهیاری منافق که به ام المومنین کافر میگوید (نعوذبالله).

جای تعجب این است که شبکه اهل بیت از قم پول میگیرد و در بانک ایران پول هایشان پس انداز میشود. و از طرف دیگر اخوندهای ایران از این شبکه دوری اعلان میکنند.

خداوند اینها را از بین ببرد و مسلمانها را از فتنه ی اینها نجات بدهد.

آمین
Sunday 12 December 2010 03:12:49 GMT
عبدالرضا 
حروم زاده تو هم مثل اون درباری ها میمونی تا جواب نداری و گند میزنی میگه اسرائیل و امریکا
بزرگترین دشمن اسلام خلفای راشدین ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و امهات المومنین عایشه صدیقه رضی الله عنهم بوده اند
Sunday 12 December 2010 02:12:21 GMT
No title 
تورخدا اينا چقدر كينه به دل دارند تو ايران يه فيلمي پخش ميشه به عوان مختار نامه بطور غير مستقيم داره به اصحاب گرامي رسول الله توهين ميشه بسته ديگه اي نوادگان شاه اسماعيل بسته از خدا بترسيد توروخدا چشمتونو باز كنيد اي شيعيان . شما رو دارن فريب ميدن اونا به اين وسيله دارن نون مي خورن توروخدا يكم واقع بين باشين
Sunday 12 December 2010 06:12:04 GMT
ابوعمر به شیعه و سنی  
اصلا میدانید چرا ما صحابه و اهل بیت را دوست داریم .
بخاطری که از صحابه و اهل بیتش مصداق مو به موی دستورات پیامبر ص که درمورد بنده گی الله به آنها گوشزد کرده بود را داریم. والا چراابولهب که کاکاو عموی پیامبر بودرا دوست نداریم و هرروز بر او بریده باد میخوانیم .
پس هر شبکه و هر سایت وهر کلام و هر حرف و هر توجه و هر عاطفه و آینده نگری و هر اندیشه و هر هر چیزی دیگری بخاطر غیر الله باشد مردود مردود مردود است .
چرا ؟ و ماخلقت الجن والانس الا لیعبدون .
انس و جن خلق نشده اند مگر اینکه عبادت کنند .
و عبادت هم یعنی انحصار انگیزه تو جه وتمرکز و وعواطف و حرکات فقط فقط فقط به الله فقط الله فقط الله فقط الله .
الا للله دین الخالص .
یک ذره یک ذره یک ذره تو جه و تمرکز و حرکت بخاطر غیر خدا در قانون الله الله الله پذیرفتنی نیست (حتی برای محمد درودالله بر او اهل بیت ویارانش ) .
ای بیچاره آدمی هوشیار باش .
و نسزد اینکه الله کمال الصفات را بگذاری و قلب کوچکت را از نهایتهای او سیراب نکنی و بر مرده گان از خود بی خبر گلاویز شوی .
وای بر تو آدمی بد بخت و بیچاره ننگ باد بر تو ،شرم باد اگر تسلیم ابلیس شوی والله بزرگ نتواند قلب کوجکت را آرام و قناعت دهد.
واگر خدای ناخواسته چینن بود بدون شک بدون شک سر از دوزخ بیرون خواهی کرد میخواهد که رافضی مشرک و یاصوفی مشرک باشی . والله اعلم .
Sunday 12 December 2010 06:12:19 GMT
سخنان جوادي املي در اهانت به... 
آیتالله جوادی آملی با شرح بیشتر علت فرستادن این نامه گفت: چهار ماه بعد از استقرار وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام بر خلافت، طلحه و زبیر وقتی متوجه شدند که امام علی علیه السلام پیشنهاد آنها را عملی نمیکند و طمع آنها به سنگ خورده است، به بهانه عمره مفرده، از مدینه خارج شدند و عایشه را نیز به همراه خود بردند تا زمینه قیام علیه امام زمان خود را فراهم کنند.

ایشان تصریح کرد: آنها وارد بصره شدند و والی آنجا را کشتند و در مخازن بیتالمال را باز کردند و از آنها استفاده کردند و در این زمان امام علی علیه السلام نامهای به اهالی کوفه نوشتند و آنها را نسبت به وضعیت آشفته مدینه آگاه کردند.

معظم له ادامه داد: بخشی از اهالی کوفه ایرانی بودند که به کوفه رفت و آمد داشتند و به لطف خدا این افراد در صف نماز جماعت امیرالمومنین علیه السلام حضور داشتند و اصلا در جریان کربلا شرکت نکردند.
Saturday 11 December 2010 12:12:53 GMT
جعفر 
من یک شیعه هستم و یکسال هم حوزه بودم اما با تحقیق وعقل خودم به این نتیجه رسیدم که اسلامی که در آن توهین به افرادی که بیامبر آنها قبول داشته کار بسیار نا بسندی است من نمی دانم که چرا ما به کسانی توهین می کنیم که چه زمان وچه بعد از بیامبر باعث بیشرفت اسلام شدن مگر سه خلیفه اول باعث بیشرفت مسلمانان نشدند در ضمن مگر کناه یا ثواب کسی رابای کسی دیگر مینویسند
Thursday 9 December 2010 05:12:03 GMT
محمود 
حرامزاده توهستی که ولدالصیغه یا همون ولدالزنایی.ابوجهل 6 خدا داشت اما شما هزاران امامزاده رو برای خودتون خدا درست کردین تازه ابوجهل هنگام سختی به خدای واحد روی می آورد اما شما هنگام مشکلات وسختی هم به خدا روی نمی آورید وبه سراغ مرده ها میرین مرگ بر شما ولدالزناها
Thursday 9 December 2010 04:12:09 GMT
محمد 
واله اگه شما عرضه جواب دادن داشتید تلویزیون ایران مناظره میزاشت که حق شیعه ثابت کنه .چرا شما شیعه این قدر کینه ای مشرک هستید؟مسیحی یهودی برادرن شدن ولی شما ها نمیخواین ادم شید
Thursday 9 December 2010 03:12:10 GMT
مجتبی 
اقا اگه مردید برید باهاش مناظره کنید
هی فرار وتهمت واین چیزا کار درست نمیشه دیگه اهل سنت دارن حقایق را میفهمن
روایات صحیح از کتوبتون میاره جوابی ندارید
البته اللهیاری یک اشتباهی که میکنه این است که اجازه میده مردم توی شبکه خلفا را لعن کنن که به نظر من کار درستی نیست ونباید به اعتقادات اهل سنت توهین کرد بالاخره اعتقادات هر مذهبی محترمه والا بحث علمی و.. اینها ایراد نداره
Thursday 9 December 2010 03:12:09 GMT
مجتبی 
چرا چیزی راجع به شبکه وصال و صفا نمیگید که با پول مفت ال سعود دارن فتنه در خاورمیانه میکارند
چرا راجع به پول ال سعود که در جنوب ایران خرج میکنه چیزی نمیگید
لعنت الله علی ظالمین
Thursday 9 December 2010 02:12:14 GMT
به جواب حرامزاده ايراني 
حتما تو هم مثل اين اللهياري از اولاد حرام صيغه هستي و خودت مي داني كه اين دلقك حرامزاده جوابي براي سوالات اهل حق ندارد و هر كسي كه بخواهد جوابش بدهد صدايش را قطع مي كند
Thursday 9 December 2010 01:12:49 GMT
شهرام 
دیشب این شبکه سرتاسرمسخره وشرک راخیلی بابی حوصله گی تماشا می کردمدوستان شاید باورنکنید اما انچنان به فرح خاطر رسیدم که باورکردنش مشکل بنظرمیرسداین مردک (شیطان یاری)هرکس برایش زنگ میزدواونیز چون مادرمرده هاگریه میکرد(جداازمکر بخرج دادن او)هرکس 3دقیقه برایش روضه می خواندواومی گریست!!!امااین دشمن اهل بیت بحدی درمنجلاب گناه غرق می باشدکه فراموش کرده خدای حاضر وناظری هست که همیشه روسیاهان را رسوا خواهدنمود.این شیطان یاری دشمنی با اهل سنت داردومن فکر می کنم که سنی های پشتواو رابه بددردی مبطلاکرده اندکه این گونه میسوزد.ودرضمن یادمان نرودکه قزوینی که استادحیدری ان را به مناظره دعوت نموده بود.همین شبکه را پیشنهاد فرموده بودند.ایااین دال بر یهودی بودن این مشرک مرتدنیست؟اگر من بجای استاد بودم اورا به مناظره نه باشیعه وسنی بلکه اسلام ویهوددعوت می کردم.خلاصه دیشب این شبکه خنده بر روی لبهای ما اوردبگذارید باشدبرای خنده وجوک سازی جوانان ایرانی بدک نیست
Thursday 9 December 2010 01:12:41 GMT
جعفر موسوی ـ قم 
سرور گرامی جناب حیدری عزیز..
اولا: امیدوارم زخم زبانها و دشنامهای فرزندان ابولؤلؤ مجوسی شما را نیازارد. من به عنوان یک شیعه علوی شما را از ته دل دوست دارم. و از اینکه در پی وحدت امت اسلامی و تصحیح مذهب شیعه صفوی هستید از شما بسی ممنون و متشکرم.
ثانیا: لطفا کتاب "الثورة البائسه" اثر استاد گرانقدر حجت الاسلام موسی موسوی را خوانده در مورد حقیقت انقلاب خمینی خونخوار چیزی بنویسید.
این انقلابی که خون 4 ملیون شیعه را در دو طرف مرز زنده بگور کرد. از مفقودین و معلولین و بقیه مشکلات که هیچ نگویم بهتر است.
اما اینکه می بینید میهن عزیزمان را چنین ویران می کنند. و ملت عزیزمان را چنین به جان هم می اندازند این دیدن این صفوی منشهای کوته آستین است. ولی ما شیعیان در کنار برادران موحد سنیمان اولا باید دینمان را بیاموزیم. ثانیا قرآن را فرا گیریم. سوما پیامبرمان را بشناسیم. و با جهل و حماقتهای سران ابله به مبارزه بپردازیم. خداوند متعال سرنوشت هیچ ملت وقومی را تغییر نخواهد داد مگر اینکه خودشان خود را تغییر دهند...
Thursday 9 December 2010 11:12:41 GMT
خالد 
الله در حفظ و امانش نگاهت ای برادر عبدالله حیدری، دست درد نکند واقعا بسیار مقاله جالب است. جزاک الله خیرا.
در این شکی نیست که شیطان یاری و امثالش همه دست نشانده یهود هستند و اصلا مذهب رفض را یهودیی بنام عبدالله بن سبأ تأسیس کرد و حالا هم یهودیان از این روافض حمایت می کنند چیزی جدیدی و تعجب آوری نیست.
Thursday 9 December 2010 07:12:00 GMT
ايراني 
حرامزاده اگه عرضه داري زنگ بزن جواب سوالهايي كه از تو وامثال تو ميكند جواب بده
 
Name:
Comment Body: