انفجار خودروی بمب گذاری شده در هلمند افغانستان
Added Date: 3/3/2015 6:01:05 PM
Bookmark and Share              Balatarin

مقام های دولتی بعد از ظهر امروز (سه شنبه) از انفجار خودروی بمب گذاری شده در استان هلمند خبر دادند. بنابه گزارش ها  بر اثر انفجار خودروي بمب گذاري شده بعد از ظهر روز سه شنبه در روستاي شکرشيله شهرستان سنگين استان هلمند، جنوب افغانستان، تعدادي از نيروهاي دولتي و غير نظاميان کشته شدند، برخی خبرگزاری ها گفته اند که در نتیجه این انفجار دو تن از نیروهای دولتی و پنج غیر نظامی کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری پژواک به نقل از عمر ځواک سخنگوى استاندار هلمند در اين انفجار، چهار سرباز امنيتى و دو غیر نظامی جراحت برداشته است.

عمر ځواک به آژانس خبرى پژواک گفت که مواد منفجره، در يک خودروی نوع کرولا جاسازى شده بود، که بر گشت نیروهای امنيتى در اين منطقه انفجار کرد.

محمد جان رسوليار معاون استاندار هلمند، به پژواک گفته است که انفجار، حوالى ساعت ١:٣٠ بعد از ظهر امروز (سه شنبه) رُخ داده است.

منطقۀ شکر شيله در ولسوالى سنگين، از چند سال گذشته بدينسو به منطقۀ جنگ ميان طالبان و دولت مبدل گرديده است.

يک منبع امنيتى به پژواک گفت که در جريان رويدادهاى گذشته در اين منطقه، حدود ٣٠ خودروی نظامى نيروهاى حکومتى، هدف مين هاى کنار جاده قرار گرفته است.

اين منطقه، يک کيلومتر طول دارد که در هردو طرف آن، پاسگاه ها و ایست هاى بازرسی نيروهاى امنيتى فعاليت دارند.

Reader Count
47

Bookmark and Share              Balatarin