حمایت مردم افغانستان از طوفان قاطعیت
Added Date: 4/8/2015 11:52:53 PM
Bookmark and Share              Balatarin

تظاهرات مردم افغانستان به حمایت از ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی به رخبری عربستان سعودی در یمن

صدها تن از مردم افغانستان در مقابل سفارت ایران در کابل دست به تظاهرات زده و حمایت خویش را از ائتلاف نظامی کشورهای اسلامی به رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام نمودند.

و آنها همچنین ایران را مسئول قتل بیش از 350 افغان در جنگ های عراق، یمن و سوریه دانستند که تا کنون حتی اجساد این کشته ها نیز بازگردانده نشده است.

قابل ذکر است افغان های مهاجر در ایران در بدل دریافت پول و یا رهایی از زندان، برای جنگ به کشور های سوریه، یمن و عراق فرستاده می شوند. تظاهرات کننده گان تأکید کردند که حکومت افغانستان و سازمان ملل باید جلو قانون شکنی های ایران را در قبال مهاجرین افغان بگیرند.

Reader Count
371

Bookmark and Share              Balatarin