وعده های خمینی قبل و بعد از انقلاب
Added Date: 7/28/2010 4:58:15 PM
Bookmark and Share              Balatarin

ادامه مبحث "نقش مرجعیت در تحکیم دیکتاتوریها بر ایران" قسمت 4

ویژه سنی نیوز: اگر بخواهیم هر حکومتی را با معیارهای انسانی و ادیان آسمانی بسنجیم ، و ببینیم چه مقدار با آن مطابقت دارد ، باید به  گفتار و اندیشه های بنیانگذاران و مسئولان آن  حکومت و چگونگی رفتار زمامدارانش  با مردم  مراجعه نموده و بعد ببینیم تا چه اندازه  مخصوصا وعده هایی که به مردم میدهند، و تا چه مقدار بهخمینی در نوفل لوشاتوی پاریس آن جامه عمل میپوشانند. و با تیزبینی  مشاهده شود که چگونه و با چه رفتار و اندیشه و قوانینی در روز های نخست پایه ریزی می شود تا بتوان بهتر درباه آینده آن حکومت و سرنوشت مردم زیر سلطه آن قضاوت نمود. که چه زیبا گفت شاعر:

خشت اول گر نهد معمار کج          تا ثریا می رود دیوار کج

شاید بتوان در تعریف سیاست و حکومت چنین بیان نمود که ، هنر به بندگی در آوردن انسان ها به سوی خدا و تشکیل یک جامعه مبتنی بر عدالت ، آزادی، برادری ، برابری ، صلح و آرامش و رعایت حقوق هر انسان  واعطای حقوق مادی و معنویشان به هر نژاد و زبان و قومیت و ملیت و مذهب و دینی که باشند « که البته تشکیل چنین جامعه ای از هر حکومت و شخصی بر نمیآید»،نه فن به بردگی در آوردن انسان ها به سوی خود و نه شیوه ای برای فریب و نیرنگ برای دیکتاتوری و خود رأیی ، ونه حیله ای برای چپاول و غارت ثروت های طبیعی خداد دادی و تبعیض در توزیع آن.

ولی دیکتاتورانی همچون خمینی و خامنه ای به خوبی و بهتر از هر دیکتاتورانی در تاریخ بشریت ثابت کردند که می توان از سیاست و با سوء استفاده نمودن از دین و مذهب و عقاید دینی مردم ، انسان ها را به بند بردگی و اسارت کشید و تا پایان عمرشان زمامدار حکومت باشند و برای حفظ مقام و حکومت شان  دین  را بهانه کرد ودست به هر کاری زد.   

خمینی در حضور خبرنگاران در پاریس وسخنرانی 12 فروردین 1979 در بهشت زهراء قبل از انقلاب ، به ملت ایران وعده تشکیل حکومتی  اسلامی که مبتنی است بر آزدای ، دموکراسی ، عدالت ، آزادی بیان و اندیشه ، آزادی قلم و مطبوعات ، آزادی تشکیل و فعالیت هر حزبی با هر عقیده ای ، اعطای حقوق مادی و معنوی به قومیت های ترک ، کرد ، عرب، بلوچ ، ترکمن و... به هر دین و مذهب و عقیده ای که باشند ، که به خاطر نژاد پرستی های دو حکومت پهلوی از آن محروم بودند و رفع هر گونه تبعیض از آنها ، محکوم کردن پدارنمان که به چه حقی برای ما تعیین تکلیف میکنند و تعیین سرنوشت هر ملتی به دست خودش هست. وعده زندگی مرفه اقتصادی به مردم ، تبدیل زندان ها به دانشگاه ها ، عدم قبول هر گونه مسئولیت در حکومت توسط خودش و آخوند ها ، و یکسان بودن هر کس در هر مقام و مسئو لیتی حتی خودش در برابر قانون ، ووو .... صدها وعده دیگر از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی که نه تنها حقوق مردم و قومیت ها به عنوان انسان و حقوق بشردر آن رعایت می شود ، حتی حکومتی است مبتنی بر عدل  الهی ، احکام اسلام ، رفتار ، رأفت ، اندیشه و سیره عملی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام.

ولی پس از انقلاب ، ورق به گونه ای دیگر برای ملیت های ایران برگشت ، چون خمینی مصلحت را چیز دیگری دید . اگر حقوقدانانی همچون دکتر کاتوزیان که یکی از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی بود ، می دانستند که قرار است بدعتی مذهبی  سیاسی و حکومتی به نام ولایت فقیه در متن نهایی قانون اساسی  گنجانده شود ، هرگز دست به قلم نمی بردن. شخص خمینی شد ، شخص اول حکومت و مافوق قانون  و منسوب به مقامی شد به نام ولایت فقیه که نائب امام زمان و پیامبر است و ولایتش همان ولایت انبیاء که مخالفت با آن به معنی تکذیب ولایت انبیاء و ولایت امامت امامان بوده  ومصداق محارب مع الله  و مفسد فی الأرض و مجازات آن اعدام می باشد.

مصلحت اندیشی و حکم های حکومتی ولی فقیه، مافوق قرآن و قانون اساسی می باشد.

 چند ماه پس از انقلاب وقتی تمام ملیت های ایرانی ، از خمینی عمل کردن به همان وعده های اعطای حقوق ترک ، کرد ، عرب ، ترکمن و... که در پاریس و همانگونه که در بهشت زهرا قبل از انقلاب گفته بود سرنوشت هر ملت به دست خودشان هست و نه به دست پدرانشان ، و اجرای برخی مفاد قانون اساسی  جمهوری اسلامی را مطالبه کردن ، با گلوله پاسخ خود را دریافتند تا بدانند سرنوشت شان بدست ولی فقیه است نه دست خودشان. و هرگونه اعتراض در این باره به معنای اعلان جنگ با حکومت خدا و پیامبر می باشد و مجازات آن اعدام.

همان ملیت هایی که برای سرنگونی شاه در شکنجه گاه های ساواک شکنجه شدند و در خیابان ها به خاطر درود برخمینی ، و مرگ بر شاه گفتن ، وبرای سرنگونی حکومت نژاد پرست و ستمگر پهلوی خون دادند.

خمینی دارای شخصیتی مطلقا دیکتاتور وهمان وعده های دروغی را به مردم  داده بود که جانشينش ، خامنه ای در باره خمینی می گوید " خمینی یک حقیقت همیشه زنده است" و" راه امام خمینی ، راه ما ، هدف او هدف ما ، و رهنمودهایش همچون مشعل فرو زان است".

دانشگاه ها و مدارس تبدیل شدند به محل محاکمه تشریفاتی چند ساعته و اجرای اعدام معترضین و مبارزین شجاع قومیت ها، که توسط نماینده تام الأختیار خمینی به نام صادق خلخالی و عنوان حاکم شرع و دادستان انقلاب را به یدک میکشید. آنها نه تنها  از هر گونه وکیل اختیاری و تسخیری و معاضدتی محروم بودن، و نه تنها از تشکیل داد گاهی علنی  ، صالح ،  عادلانه با حضور هیئت منصفانه بی طرف برای مجرمان سیاسی طبق قانون اساسی محروم بودن ، حتی از مترجمی که به آنها تفهیم اتهام کند و از خود دفاع کنند نیز محروم بودن .

تمام احزاب سرکوب و فقط یک حزب حق هستی دارد ، و آن حزب ولایت فقیه ، که حزب الله یعنی حزب خداست و دیگر احزاب حزب استعمار و ضد اسلام اند. همان ولایت فقیهی که جانشین خمینی ، یعنی  خامنه ای در پاسخ به یک استفتاء درباره ولایت فقیه اظهار می کند که ،"  ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت است و شعبه ای است از ولایت ائمه اطهار که همان ولایت رسول الله می باشد وهمین که دستورات ولی امرمسلمین را اطاعت کنید ، نشانگر التزام به آن است ". ؟؟؟ وبرای اثبات آن به یک آیه از قرآن استناد نمی کند.؟؟؟

 آری همان ولایت فقیهی که تئوریسین آن حسینعلی منتظری روزگاری قائم مقام رهبری نیز بود و به خاطرنوشتن  چند نامه که در آن به اعدام مخالفین سیاسی به خمینی اعتراض کرد و از قائم مقامی رهبری عزل شد و در روزهای آخر حیاتش اظهار پشیمانی و ندامت کرد و درباره نظریه ولایت فقیه گفت ، اشتباه کردم و از مردم عذر خواهی نموده و به صراحت گفت این حکومت جائرانه  هست و در زمان رهبری خامنه ای که یکی از شاگردانش بود ، به دلیل سخنرانی 13 رجب که طی آن از شخص خامنه ای و حاکمیت انتقاد کرده بود ، به طور وحشیانه به منزلش یورش می برند و در خا نه اش حبس و ممنوع الملاقات می شود.

دانشگاه ها  ومدارس و زندان ها، قتل گاه مظلومانی می شود که خواستار آزادی و عدالت و ابتدایی ترین حقوق انسانی خود بودن ، و زندان ها و قبرستان ها از انسان ها آباد شدند.

حال برای آنکه از بحث خارج نشویم ، توجه شما خوانندگان محترم را به وعده ها و سخنانی که خمینی در پاریس و بهشت زهرا قبل از انقلاب و سخنانی که بعد از انقلاب در تهران و قم  بیان نموده و دلایلی که برای زیر پا گذاشتن آنها می آورد ، جلب می کنم و در آینده طی چندین  مقاله به تحلیل و بررسی بیشترآثار ویرانگر عدم تعهد به وعده هایش و ماهیت منافقانه آخوند ها و مراجع تقلید و نتایج ویرانگر دخالت آنها در سیاست بر زندگی وسرنوشت مردم خواهم پرداخت.

*وعده های خمینی در پاریس و بهشت زهرا قبل از انقلاب:

"بشر در اظهار نظر خودش آزاد است". گفتگو با خبرنگاران،11 آبان 57، پاریس"اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است."  سخنرانی 5 آبان 57، پاریس، امام و ...، گردآورندگان منصور دوستکام، هایده جلالی، انتشارات پیام آزادی،چاپ سوم، زمستان 58،ص168  سخنرانی خمینی در بهشت زهرای تهران

"مطبوعات در نشر همه‌ی حقایق  و  واقعیات آزادند".مصاحبه با پائزه‌سرا ایتالیایی،11 آبان 57، پاریس، صحیفه نور ،ج4ص266

"جامعه آينده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنين استثمار از ميان خواهد رفت."

مصاحبه با اشپيگل، 7 نوامبر 1977

"این که می گویند اگر اسلام پیدا شد زنان باید توی خانه بنشینند و قفلی بر آن زده دیگر بیرون نیایند تبلیغات است. زن و مرد همه آزادند که به دانشگاه بروند. رای بدهند. رای بگیرند. ما با ملعبه بودن زن و به قول شاه"زن خوب است زیبا باشد" مخالفیم."

سخنرانی ظهر عاشورا، 20 آذر 57 ،پاریس 

"زنان در انتخاب، فعاليت و سرنوشت و همچنين پوشش خود با رعايت موازين اسلامی آزادند."

مصاحبه با گاردين، 10 آبانماه 57

"زن‌ها در حكومتِ اسلامی آزادند حقوق آنان مثل حقوق مردها. اسلام زن را از اسارت مردها بيرون آورد و آنها را هم رديف مردها قرار داده است، تبليغاتی كه عليه ما مي‌شود برای انحراف مردم است. اسلام همه‌ی حقوق و امور بشر را تضمين كرده است."

مصاحبه با راسلگر، آبان 57، پاريس، صحيفه‌ی نور، جلد 5، ص 70

"حكومت اسلامی بر حقوقِ بشر و ملاحظه‌ی آن است. هيچ سازمانی و حكومتی به‌اندازه‌ی اسلام ملاحظه‌ی حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به‌تمام معنا در حكومت اسلامی است، شخص اول حكومت اسلامی با آخرين فرد مساوي است در امور ."مصاحبه با راسلگر، آبان 57، پاريس، صحيفه‌ی نور، جلد 5، ص 70

"اسلام جواب همه عقاید را بعهده دارد و دولت اسلامی تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد."

مصاحبه با روزنامه آلمانی دنيای سوم، 15 نوامبر 78

"تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرائض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنها به بهترین وجه دفاع کند."

مصاحبه با خبرنگاران، 17 آبان 57، پاریس

"ما حکومتی را می‌خواهیم که برای اینکه یکدسته میگویند مرگ بر فلان کس، آنها را نکشند."مصاحبه با خبرنگاران، ۱۲ آبان ۱۳۵۷، پاریس

"در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، پیش قاضی می‌رود و قاضی او را احضار می‌کند و او هم حاضر می شود."مصاحبه با خبرنگاران، 17 آبان 57 ،پاریس، امام و ...، گردآورندگان منصور دوستکام، هایده جلالی، انتشارات پیام آزادی،چاپ سوم، زمستان 58، ص123

"حکومتی که ما می‌خواهیم مصداقش یکی حکومت پیغمبر است که حاکم بود. یکی علی و یکی هم عمر"مصاحبه با خبرنگاران، 8 آبان 57، پاریس "ما یک حاکمی می خواهیم که توی مسجد وقتی آمد نشست بیایند دورش بنشینند و با او صحبت کنند و اشکال‌هایشان را بگویند. نه اینکه از سایه او هم بترسند."مصاحبه با خبرنگاران، 1 بهمن 57، پاریس"حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور می‌گذارد."مصاحبه با رویترز، ۴ آبان ۱۳۵۷، پاریس

"قانون این است. عقل این است. حقوق بشر این است که سرنوشت هرآدمی باید به دست خودش باشد."مصاحبه با خبرنگاران،1 بهمن 57، پاریس

"بايد اختيارات دست مردم باشد، اين يك مسئله عقلي است. هر عاقلي اين مطلب را قبول دارد كه مقدرات هركسي بايد دست خودش باشد."22/8/57، صحیفه نور، ج3،ص 75

"اسلام، هم حقوق بشر را محترم مى‏شمارد و هم عمل مى‏كند. حقى را از هيچ كس نمى‏گيرد. حق آزادى را از هيچ كس نمى‏گيرد. اجازه نمى‏دهد كه كسانى بر او سلطه پيدا كنند كه حق آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب كند."مصاحبه با مجله اكسپرس،20/10/ 57؛ صحيفه نور، ج 4، ص 199

"ما که می‌‌گوییم حکومت اسلامی می‌خواهیم جلوی این هرزه‌ها گرفته شود، نه اینکه برگردیم به 1400 سال پیش. ما می‌خواهیم به عدالت 1400 سال پیشش برگردیم. همه‌ی مظاهر تمدن را هم با آغوش باز قبول داریم."مصاحبه با خبرنگاران، 19 مهر 57 ، پاریس، امام و ...، گردآورندگان منصور دوستکام، هایده جلالی، انتشارات پیام آزادی،چاپ سوم، زمستان 58،ص122

"از یهودیانی که به اسرائیل رفته اند دعوت می‌کنیم به وطن خود بازگردند. با آنها کمال خوشرفتاری خواهد شد."سخنرانی 1 دی 57 ، پاریس

"دولت استبدادی را نمی‌توان حکومت اسلامی خواند...رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی‌شود."مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری فرانسه،13 آبان 57،پاریس، صحیفه نور،ج4،ص147

"در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند." خامنه ای سلف خمینی همان سیاستهای مستبدانه را ادامه داد

مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولکرانت، 7 نوامبر 1978،صحیفه نور، ج4ص364

"ولایت با جمهور مردم است"."در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد."صحیفه نور،ج 2، ص160

شکل حکومت جمهوری است. جمهوری به همان معنا که در همه جا جمهوری است. جمهوری اسلامی، جمهوری است مثل همه جمهوری‌ها."مصاحبه با لوموند،22 آبان 57، پاریس، صحیفه نور،ج2،ص351

"اختیارات شاه را نخواهم داشت."

گفتگو با خبرنگاران،24/10/57، پاریس، صحیفه نور،ج3،ص115

"ما به خواست خداي تعالي در اولين زمان ممكن و لازم برنامه‌هاي خود را اعلام خواهيم نمود، ولي اين بدان معني نيست كه من زمام امور كشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتوري شاه، اصلي بسازم و علي‌رغم خواست ملت به آنها تحميل كنم. به عهده دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند، ولي من هميشه به وظيفه ارشاد و هدايتم عمل مي‌كنم."صحیفه نور جلد 3، ص77. سخنرانی 18 دی 57

"رژيم ايران به يک نظام دموکراسی‌ای تبديل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد."

مصاحبه با تلويزيون آلمانی زبان سوئيس، 14 آبان 1357

"حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است"به اظهار نظر های ایشان درباره دموکراسی پس از 22 بهمن 57 را که در ادامه آمده دقت کنیدمصاحبه با خبرنگار تلویزیون تایمز انگلیس، 16 آذر 57، صحیفه نور،ج5،ص132

"اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است." مصاحبه با خبرنگار تلویزیون آلمان،16 دی 57، صحیفه نور، ج5،ص 353

"نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است." صحیفه نور،ج3،ص16

حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و باهمه مظاهر تمدن موافق."

 مصاحبه با تلویزیون ایتالیا،23 دی 57، صحیفه نور،ج2،ص107

"من نمي‌خواهم رياست دولت را داشته باشم. طرز حكومت، حكومت جمهوری است و تكيه بر آرای ملت."مصاحبه با مجله‌ی اُسترن، 26 دی 57، پاريس؛ صحيفه‌ی نور، جلد 5، ص 483

"مردم هستند که بايد افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند وليکن من شخصاً نمی‌توانم در اين تشکيلات مسئوليت خاصی را بپذيرم ودر عين حال هميشه در کنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادی خود را انجام می دهم."مصاحبه با لوژورنال منطقه آلپ فرانسه، 7 آذر 1357

"عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است. برخلاف نظام سلطنتی مقامات مادام‌العمر نیست، طول مسئولیت هر یك از مقامات محدود و موقت است. یعنی مقامات ادواری است، هر چند سال عوض می‌شود. اگر هم هر مقامی یكی از شرایطش را از دست داد، ساقط می‌شود."

 صحیفه نور، ج 2، ص357

"من در آینده [پس از پیروزی انقلاب] همین نقشی که الآن دارم خواهم داشت. نقش هدایت وراهنمایی، و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می کنم... لکن من در خود دولت نقشی ندارم"

صحیفه نور،جلد 4 ‌، ص 206

"من چنين چيزي نگفته‌ام كه روحانيون متكفل حكومت خواهند شد. روحانيون شغلشان چيز ديگري است."سخنرانی 26 دی 57، صحیفه نور ، ج3 ،ص140

"علما خود حكومت نخواهند كرد. آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند.این حكومت در همه‌مراتب خود متكی به آرای مردم و تحتِ نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود." مصاحبه با رویترز، 14 آبان 57، پاریس؛ صحیفه‌ی نور، جلد 4، صفحه‌ی 160

"من و سایر روحانیون در حكومت پستی را اشغال نمی‌كنیم، وظیفه روحانیون ارشاد دولت‌ها است. من در حكومت آینده نقش هدایت را دارم." سخنرانی 18 دی 57، صحیفه نور ، ج3،ص 75

"در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در بیان هرگونه عقیده‌ای هستند."مصاحبه با سازمان عفو بین‌الملل، 19 آبان 57، پاریس

"حكومت اسلامی، حكومت ملى است. حكومت مستند به قانون الهى و به آراء ملت است. این طور نیست كه با قلدرى آمده باشد كه بخواهد حفظ كند خودش را، با آراء ملت مى آید و ملت او را حفظ مى كند و هر روز هم كه برخلاف آراء ملت عمل بكند قهراً ساقط است."صحیفه نور، ج4،ص58

پدران ما چه حقی دارند که برای ما سرنوشت مشخص کنند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.12 فروردین بهشت زهرا

دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید . ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. 12 فروردین بهشت زهرا

*گفته های آیت ا... خمینی در تهران و قم پس از انقلاب :

"آنهایی که فریاد می‌زنند باید دموکراسی باشد، این‌ها مسیرشان غلط است. مسیر ما مسیر نفت نیست. ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست.ما اسلام می‌خواهیم." سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز،درج در روزنامه کیهان 3/3/58  خمینی در تهران

"در انقلابی که در ایران حاصل شد در سرتاسر این مملکت فریاد مردم این بود که ما اسلام می‌خواهیم. این مردم  قیام نکردند که مملکتشان دمکراسی باشد." سخنرانی مورخه ۱۹ آذر ۱۳۵۸، قم

"به آنها که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید. آنها با اسلام مخالفند. میخواهند ملت را از مسیر خودش منحرف کنند. ما قلمهای مسموم، آنهایی را که صحبت ملی و دمکراتیک و اینها را می‌کنند می‌شکنیم" (سخنرانی مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۵۷، قم

"آن‌هایی که به اسم دموکراسی، با اسم دمکرات می‌خواهند مملکت را به فساد و تباهی بکشند، این‌ها باید سرکوب شوند. ملت آن‌ها را سرکوب خواهد کرد. کاری نکنید که باب غضب باز شود."صحیفه نور،ج9،ص372

"من انقلابی نیستم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود كنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می‌كردیم، تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام می‌كردیم و یك حزب و آن حزب الله، حزب مستضعفین تشكیل می‌دادیم و من توبه می‌كنم از این اشتباهی كه كردم."كیهان، 27مرداد  1358

"یک نفر آدمی که یک مملکت یا گروه را فساد می‌کند، قابل اصلاح نیست. این را باید برای تهذیب جامعه نابود کرد . این غده سرطانی را باید از جامعه دور کرد و دور کردنش هم به این است که اعدامش کنند."سخنرانی 19 تیر 58 امام و ...، گردآورنده: منصور دوستکام و هایده جلالی،انتشارات پیام آزادی، چاپ سوم،1358ص96

"ما دیگر نمی‌توانیم آن آزادی را که قبلاٌ دادیم بدهیم و نمی‌توانیم بگذاریم این احزاب کار خودشان را ادامه بدهند. ما شرعاَ نمی‌توانیم مهلت بدهیم. شرعاَ جایز نیست که مهلت بدهیم. ما آزادی دادیم و خطا کردیم. به این حیوانات درنده نمی‌توانیم با ملایمت رفتار بکنیم. دیگر نمی‌گذاریم هیچ نوشته‌ای از این‌ها در هیچ جای مملکت پخش شود. تمام نوشته‌هایشان از بین می‌بریم. با این‌ها باید با شدت رفتار کرد و با شدت رفتار خواهیم کرد."مجلس معارفه با نمایندگان مجلس خبرگان درفیضیه قم، 27 مرداد 1358

"این جنایتکارها که در بازداشت هستند متهم نیستند، بلکه جرمشان محرز است؛ باید فقط هویت آنها را ثابت کرد و بعد آنها را کشت. اصلاً احتیاج به محاکمه آنها نیست. هیچگونه ترحمی درمورد آنها مورد ندارد. اگر ما اینها را نكشیم، هر یكی شان كه بیاید بیرون میرود آدم می‌كشد. با چند سال زندان كار درست نمی‌شود.این عواطف بچه گانه را كنار بگذارید."سخنرانی به مناسبت سالروز تولد رسول اسلام، ۹ تیر ۱۳۵۹

"مخالفت با ولایت فقیه، تکذیب ائمه و اسلام است."صحیفه نور،ج 5، ص522

"ملی‌گرایی مخالف اسلام است." سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب، جمهوری اسلامی،5/3/59

"آن‌هایی که می‌گویند ما می‌خواهیم ملت را احیا کنیم، مقابل اسلام ایستاده‌اند"پیام به مناسبت روز قدس، سروش، شماره 63، 25 مرداد 59،ص 6

"در نجف و پاریس یک حرف‌هایی زدم که چنانچه اسلام پیروز شود، روحانیون می‌روند سراغ شغل‌های خودشان، لکن وقتی ما آمدیم و وارد معرکه شدیم دیدیم که اگر روحانیون را بگوییم همه بروید سراغ مساجدتان، این کشور به حلقوم آمریکا یا شوروی می‌رود... ما این طور نیست که هرجا یک کلمه‌ای گفتیم و دیدیم مصالح اسلام این‌جوری نیست، بگوییم سر اشتباه خود هستیم. ما دنبال مصالح هستیم. بنابراین مساله نیست که آقایان به ما بگویند شما آن‌روز اینجوری گفتید... هرچه می‌خواهند به ما بگویند. بگویند کشور ملایان، حکومت آخوندیسم. این هم یک حربه‌ای است که ما را از میدان به در کنند. ما نه، از میدان بیرون نمی‌رویم." سخنرانی 30/3/61 . صحیفه نور،ج16،ص211-212

" ما می‌خواهیم اسلام را پیاده کنیم. پس ممکن است دیروز من یک حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری را و فردا حرف دیگری را. این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده‌ام باید روی همان حرف باقی بمانم."سخنرانی 20/9/62، صحیفه‌نور،ج18،ص 178.

"واجب بر همه ما، بر همه شماست که اگر توطئه‌ای دیدید واگر رفت و آمد مشکوکی دیدید خودتان توجه کنید و اطلاع دهید. بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم. بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم که غائله‌ای پیدا شود. منع جاسوسی از حرف‌های احمقانه‌ای است که از همین گرو‌ه‌ها القا می‌شود که جاسوسی خوب نیست. اما برای حفظ اسلام و حفظ نفوس مسلمین واجب است."پیام انقلاب، ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران، شماره 40، 14 شهریور 60،ص6

"مردم باید پند بگیرند از آن مادری که پسر خود را آورد و بدست محاکمه سپرد و آن پسر اعدام شد. این یکی از نمونه های اسلام است و دیگران هم باید همینطور باشند. اولادها وبرادرها و فرزندان خودشان را اگر نصیحت نپذیرفتند معرفی کنند تا به مجازات خود برسند."سخنرانی شهریور۱۳۶۰ 

""اسلام را همه باید حفظ کنیم... یک بیچاره‌ای به من نوشته بود که شما گفتید همه این‌ها را باید تجسس کنید، خوب در قرآن[که] می‌فرماید لاتجسسوا... وقتی که اسلام در خطر است همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ کنید اسلام را."سخنرانی شهریور۱۳۶۰

"دانش آموزان عزیز باید با کمال دقت اعمال وکردار دبیران و معلمین را زیر نظر بگیرند که اگر خدایی ناکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند... فرزندان عزیزم در صورتیکه مشاهده کردند که بعضی از دشمنان در لباس دوست و همشاگردی میخواهند آنانرا جذب گروه خود کنند به مقامات مسئول معرفی نمایند وسعی کنند اینکارخود را به صورت مخفی انجام دهند."پیام به مناسبت بازگشایی مدارس،1 مهر1361، صحیفه نور،ج 17ص2

جمله جاودانه آیت الله خمینی در جمع کارکنان پخش رادیو بود که "اقتصاد برای خر است"، را حواله مخالفان میکند:

این اظهار نظر را با فرمایش علی(ع) مقایسه کنید """از هر دری فقر وارد شود از در دیگر ایمان خارج میشود:

"من نمیتوانم تصور کنم، هیچ عاقلی نمیتواند تصور کند که بگویند ما خون هایمان را دادیم که خربزه ارزان بشود، ما جوانهایمان را دادیم که خانه ارزان بشود، این منطق باطلی است که شاید کسانی انداخته باشند، مغرض ها انداخته باشند، توی دهن های مردم که بگویند ما خون دادیم که مثلا کشاورزی مان چه بشود. آدم خودش را به کشتن نمیدهد که کشاورزی اش چه بشود.

همه دیدید که تمام قشرها ، خانم ها ریختند توی خیابان ها ، جوان ها ریختند توی خیابان ها،در پشت بام ها در کوچه و برزن و همه جا، فریادشان این بود که اسلام میخواهیم، برای اسلام است که انسان میتواند جانش را بدهد، اولیا ما هم برای اسلام جان دادند نه برای اقتصاد، اقتصاد قابل این نیست. 

آن هایی که دم از اقتصاد می زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد میدانند از باب اینکه انسان را نمیدانند یعنی چه، خیال میکنند انسان یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است. منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد. این چلوکباب میخورد، او کاه میخورد.اما هر دو حیوانند، اینهایی که زیربنای همه چیز را اقتصاد میدانند، اینها انسان را حیوان میدانند. حیوان هم همه چیزش  فدای اقتصادش است.زیر بنای همه چیزش، الاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش است."سخنرانی در جمع کارکنان پخش رادیو، 17 شهریور 1358،قم، صحیفه نور،جلد 9، صفحه 450

منبع: بقلم : J.J

مورخ 5/4/1389 ، 27/7/2010

Reader Count
11606

Bookmark and Share              Balatarin
 
Tuesday 14 September 2010 09:09:18 GMT
عبدالرحمان 
بابا این دروغ نگفته تقیه کرده که هم حکومت را به دست بگیرد هم عبادتی کرده باشد نه دهم دین را رعایت کند
Friday 30 July 2010 11:07:57 GMT
شهرام 
پشت سر مرده حرف زدن جایزنیست.امانه هرمرده ایی!چنین مردبیشرمی که تاریخ کمترچنین شیادی رابخوددیده است.ان مردک باتاءسسیس چنین حکومتی فقروفحشادین فروشی شرک والحادرابرای ملتی چون ایران به ارمغان اورد.منافقانه وعده دادوجانیانه گردن زد.وخلخالی راهمان اوایل انقلاب راهی کردستان وبلوچستان و...کرد.ناقص العقلی که بادیدن خون بر بام مدرسه علوی ارام گرفت.وخودبانوشیدن جام زهربرزندگی ننگین خودخاتمه داد.وبسیاری دیکر
 
Name:
Comment Body: